BoerCroon wil zelfstandig tot consultancytop behoren

08 januari 2014 Consultancy.nl

BoerCroon heeft begin dit jaar een nieuw bestuur ingesteld. Cateautje Hijmans van den Bergh en Maarten Vijverberg zijn na de gebruikelijke drie-jaars bestuursperiode afgetreden, Eelco Koehoorn is daarentegen toegetreden. Samen met Jos Zandhuis, die aan zijn tweede bestuursperiode begint, krijgt hij de komende periode de uitdagende taak om het prestigieuze Amsterdamse advies- en managementbureau van nieuw elan te voorzien in een markt die onderhevig is aan grote verandering.

Lees meer over het nieuwe bestuur in het artikel: Eelco Koehoorn en Jos Zandhuis leiden BoerCroon.

Begin 2011 namen Cateautje Hijmans van den Bergh, Maarten Vijverberg en Jos Zandhuis het stokje over van de vorige managementleden. Onder hun leiding heeft BoerCroon het niet makkelijk gehad. Het managementbureau is in termen van omzet met meer dan een derde gekrompen ten opzichte van de hoogtij dagen net voor de crisis. In 2008 werd nog een omzet geboekt van €81 miljoen, in 2009 was dit €70 miljoen en een jaar later €61 miljoen (zie hier voor details).

BoerCroon wil zelfstandig tot adviestop behoren

Om maatregelen te nemen tegen deze dalende trend deed BoerCroon wat veel adviesbureaus noodgedwongen moesten doen tijdens de crisis: hun strategische opties flink onder de loep nemen. Als gevolg van het nieuwe consulting landschap veranderen businessmodellen fundamenteel, waardoor bedrijven twee duidelijke opties hebben: ofwel onderscheidende positionering, of schaalvergroting zoeken. Als bedrijven in het midden blijven hangen dan lopen ze het risico om weggeconcurreerd te worden, zoals recentelijk nog Monitor, VLDV en Nolan, Norton & Co overkwam*.

Diverse organisaties, waaronder zelfs grote namen als Booz & Company en binnen Nederland ConQuaestor, kozen ervoor zichzelf te integreren binnen grote accountants- en adviesbureaus**. Booz werd door PwC opgeslokt, financieel specialist ConQuaestor sloot zich aan bij Grant Thornton. Onder hun paraplu kunnen ze profiteren van de enorme schaal van de organisatie, hun financiële kracht en het internationale netwerk. Voor de 'dappere' bedrijven daarentegen, die hebben besloten hun zelfstandigheid te behouden, zoals onlangs bijvoorbeeld Roland Berger, is de toekomst duidelijk. Ze moeten hun competieve voordeel behalen uit een uniek businessmodel, in combinatie met een moderne en efficiënte bedrijfsvoering.

BoerCroon Bestuur

In het geval van BoerCroon is dezelfde afweging gemaakt, erkent Zandhuis. "Ook wij hebben gesproken met andere partijen, onder meer over samengaan. Wij hebben gekozen voor zelfstandigheid. Als je samengaat met een accountant, lever je toch je identiteit in" aldus de bestuurder. Geruchten die opkwamen eerder dit jaar in De Telegraaf, die stelden dat een aantal partners nog steeds een voorkeur zouden hebben voor een verkoop, spreekt Zandhuis met klem tegen.

In navolging van het besluit op eigen benen te blijven staan, besloot het adviesbureau om zijn strategie en branding te verversen. De organisatie hervormde zijn service lijnen naar drie duidelijke functionele gebieden - consulting, corporate finance, en interim management - en hernoemde de organisatie naar BoerCroon, het &-teken verdween en de slogan 'Business Creators' werd toegevoegd aan het logo.

Nieuwe strategie: focus
De nieuwe strategie van BoerCroon centreert zich rondom de 'focus' op hun drie belangrijkste sterktes. De interim tak wordt in de markt erkend voor het leveren van top-level bestuurders aan zowel de publieke als private sector. Zo is bijvoorbeeld de huidige topman van TMG, Cees van Steijn, afkomstig van het adviesbureau en in 2012 gaven twee BoerCroon interimmers leiding aan de ICT afdeling van de Politie. En onlangs werd BoerCroon Management door Management Team uitgeroepen tot het beste interim management praktijk van Nederland**.

Volgens Zandhuis kan het adviesbedrijf putten uit een vaste kern van 100 tot 120 interim-bestuurders en nog een groep van 75 aangesloten associés. “Dit zijn ervaren mensen die vaak exclusief via ons bij bedrijven aan de slag gaan. Daarmee blijven we ook als nummer één in beeld voor zware klussen. De kunst is om dat vliegwiel draaiend te houden” aldus Zandhuis.

Binnen de consultancytak, die de afgelopen jaren fors is gekrompen, van ruim 90 consultants naar circa 30, ligt de prioriteit op het terugkeren naar winstgevendheid. BoerCroon kiest er duidelijk voor om non-core gebieden te schrappen uit het dienstenaanbod. “Alleen op gebieden waar we echt goed in zijn, zoals de Gezondheidszorg, Top Line Growth en Strategie Implementatie willen we dit nog doen” stelt Zandhuis. Op het gebied van corporate finance en fusies & overnames, een gebied waar het adviesbureau het relatief goed deed in de afgelopen jaren, heeft BoerCroon de ambities om verder uit te groeien.

BoerCroon - Business Creators

Bovendien heeft BoerCroon zijn zinnen gezet op het behalen van meer omzet uit internationale projecten. “Veel van de managers in ons netwerk hebben hun sporen verdiend bij Shell, Philips of Unilever. Dat zijn mensen met een bulk internationale ervaring die ook van pas kan komen in het buitenland”. Door gebruik te maken van de banden met EIM, een internationaal netwerk van interim-professionals waarvan BoerCroon voor 25% eigenaar van is, wil het deze ambitie verwezenlijken.

Er ligt een interessante periode te wachten voor Jos Zandhuis en Eelco Koehoorn, Over drie jaar, wanneer normaalgesproken het volgende bestuur het stokje overneemt, weten we of het gelukt is om BoerCroon nieuw elan in te blazen. Dan zal ook blijken of het zich zelfstandig staande heeft weten te houden in de top van de advies- en interimmarkt.

* Monitor werd eind 2012 overgenomen door Deloitte. VLDV ging in oktober 2013 failliet en maakte drie weken later een succesvolle doorstart als You Improve. Ook het chique Nolan, Norton & Co. werd vorig jaar failliet verklaard.

 ** Het betrof een gedeelde eerste plek met branchegenoten Berenschot en Twynstra Gudde.

Nieuws

Meer nieuws over