IT Consulting

Technology consulting, ofwel IT / ICT consulting of technologieadvisering, is een adviessegment dat zich richt op het adviseren van bedrijven over hoe zij informatietechnologie (IT) het beste kunnen benutten voor het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen. IT consulting omvat zowel advies- als implementatiediensten, maar richt zich niet op transactionele IT activiteiten.

Technology consulting markt
De wereldwijde markt voor technologie- en IT consulting diensten wordt anno 2015 geschat op een waarde van ongeveer $50 miljard, wat neerkomt op ongeveer 20% van de totale wereldwijde consultingmarkt, die zo’n $250 miljard bedraagt. Sinds 2011 groeit de wereldwijde technologie consulting markt ieder jaar, hoewel de samengestelde groeipercentages (CAGR) de afgelopen jaren schommelden. De komende jaren zal de markt naar verwachting zijn groei gaan versnellen, als gevolg van diverse trends binnen het technologiedomein, waaronder digital, analytics, mobile, social & Internet of Things (IoT).

Belangrijk om op te merken is dat de definities die voor IT Consulting worden gebruikt een centrale rol spelen in de grootte die aan de markt wordt toegedicht. Experts zijn overeengekomen dat alleen activiteiten die doorgaans niet herhaalbaar zijn binnen de scope van technologie consulting allen. Bijvoorbeeld, het onderhouden van IT infrastructuur (managed services) of het managen van uitbestede diensten (outsourced services), behoort niet tot de diensten van technologieadvisering. Daar tussenin ligt echter een grijs gebied. Kennedy Information – de bron die door Consultancy.nl wordt aangehouden (zie de sectie ‘Consultancy branche’ voor details) – definieert IT consulting op een relatief krappe manier, met als gevolg dat de markt wordt geschat op minder dan een kwart van de totale consultingmarkt. Als IT implementaties, systeemintegratie, en software management wel in de definitie zouden vallen, dan zou de IT consulting markt zo’n drie keer groter zijn*. Andere analisten houden doorgaans een bredere definitie aan, en daarom is IT consulting volgens hen goed voor zo’n 40% tot 50% van de totale markt.

IT consulting diensten
De markt voor IT consulting diensten bestaat uit acht disciplines: IT strategie, ICT architectuur, IT implementatie, ERP diensten, systeemintegratie, data analytics, IT veiligheid en software management.

IT strategie omvat business performance en IT management consulting, vaak de eerste fase van IT projecten, die meestal tussen de zes en tien maanden duurt – en gemiddeld tussen de twee a drie maanden – afhankelijk van de complexiteit ervan. Voorbeelden van projecten zijn het definiëren van een corporate IT strategie, het opstellen van een business case voor een ERP systeem of het ontwerpen van een visie op cyberveiligheid – projecten die de basis vormen voor verder IT werk.

IT architectuur kijkt naar de IT processen en systemen, en definieert de technologische blauwdruk waarop de bedrijfsprocessen lopen. Projecten duren doorgaans tussen de zes en twaalf maanden, en architectuurdiensten gaan vooraf aan inspanningen ten aanzien van IT implementaties of systeemintegraties. Consulting diensten zijn onder meer het definiëren van een enterprise landschap, het implementeren van een service-geörienteerde architectuur (SOA), of het begeleiden van de outsourcing van architectuurprocessen aan een externe partij.

Enterprise Resource Planning (ERP) diensten zijn activiteiten die klanten ondersteunen bij het ontwerpen, implementeren en/of beheren van ERP systemen en modules. Belangrijkste diensten vormen het kiezen van ERP pakketten en implementaties van bijvoorbeeld SAP of Oracle producten. Het werkveld van systeemintegraties richt zich op het koppelen van verschillende computersystemen en software applicaties om als een geheel te opereren. Hierbij moet vaak gezorgd worden dat ERP systemen/modules met andere applicaties binnen het IT segment kunnen linken. IT veiligheid richt zich op risico’s, veiligheid en compliance verantwoordelijkheden binnen het IT landschap, terwijl de discipline IT implementatie alle diensten omvat met het oog op ontwerp en implementatie van technologie-gedreven projecten.

Software management houdt zich bezig met het managen en optimaliseren van de aankoop, inzet, onderhoud, gebruik en verwijdering van software applicaties binnen een organisatie. Tot slot is er het opkomende domein data analytics, dat zich centreert rondom technieken en tools die besluitvormers kunnen ondersteunen bij het omzetten van enorme hoeveelheden data naar waardevolle informatie. Typische proposities in de markt zijn ‘business intelligence’, ‘workforce analytics’, ‘customer intelligence’, ‘data warehousing’ (big data) en ‘predictive modeling’.

Wat doet een IT consultant?
Technologie consultants worden door klanten ingehuurd om hen te ondersteunen bij het gebruik van IT voor het realiseren van bedrijfsdoelstellingen of het oplossen van bepaalde IT uitdagingen. IT projecten kunnen variëren van strategische projecten (zoals het ontwikkelen van een nieuwe IT strategie of cyberveiligheid aanpak), tactische projecten (zoals de implementatie van een ERP systeem of de selectie van een IT systeem), tot operationele projecten (zoals de ontwikkeling van een mobiele applicatie).

Technologie consulting organisaties
Terwijl IT steeds belangrijker wordt voor het realiseren van bedrijfs- en digitale doelstellingen, hebben consultancybureaus de afgelopen tien jaar hun technologische capaciteiten zowel verbreed als verdiept. Analisten maken doorgaans onderscheid tussen drie typen IT consulting organisaties: de grote wereldwijde spelers die zich specialiseren in IT; generalisten, die een afzonderlijke IT consulting unit hebben; en niche IT spelers – lokale spelers die zich ofwel op een specifieke discipline of markt richten.

* Toen Kennedy Information zijn definitie van de consulting markt herzag – waarmee operationeel IT werk zoals IT implementaties, systeemintegratie en software management werd uitgesloten – daalde de geschatte waarde van de totale markt met 59%. De markt voor IT implementaties wordt gezien als een 3.5 keer zo grote markt als de IT consulting markt.