Strategy Consulting

Strategy consulting, ook wel bekend als strategie consulting, strategisch advies of boardroom consulting, wordt door de meerderheid van consultants als het meest high-end en prestigieuze segment gezien binnen de zakelijke dienstverlening. Een strategie wordt gedefinieerd als “een plan met als doel lange termijn doelstellingen te realiseren”, en organisaties huren regelmatig strategy consultants in om zich te laten ondersteunen bij het opstellen en implementeren van bedrijfsstrategieën. Het strategy consulting domein focust zich op het ondersteunen van klanten in de private sector bij de ontwikkeling van corporate, organisational or functional strategieën en het helpen van publieke instellingen en organisaties bij het opstellen van hun economisch beleid.

Strategy consulting markt
In 2011 werd de waarde van de markt voor strategy consultancydiensten geschat op een bedrag van $26,5 miljard. Het herstel van de Amerikaanse en Europese markten – de belangrijkste en grootste markten van de wereldwijde adviesbranche – in de nasleep van de financiële crisis zorgde voor een trage wereldwijde groei van de marktwaarde. Vanaf 2014 pikte de groei echter weer op, met een groei van 4,7% in 2015 en voorspelde groei van 5,8% voor 2016, waardoor de markt eind 2016 een waarde zal bereiken van net aan meer dan $30 miljard. Strategy consulting representeert ongeveer 12% van de totale adviesmarkt, en is daarmee in grootte vergelijkbaar met het HR consulting segment.

Het strategy consulting segment is nog meer dan andere segmenten voor zijn ontwikkeling afhankelijk van de algemene economische groei, met hoge groeiratio’s in tijden van welvaart, en dalende groei in tijden van recessie en economische krimp.

Strategie consulting diensten
De markt voor strategie consulting diensten bestaat uit acht disciplines: Corporate Strategy, Business Model Transformation, Economic Policy, Mergers & Acquisitions, Organisational Strategy, Functional Strategy, Strategy & Operations en Digital Strategy.

Corporate strategy, ook wel strategisch management genoemd, betreft de formulering van strategieën en doelen voor complete bedrijven en afzonderlijke business units. Strategy consultant worden regelmatig ingeschakeld om te ondersteunen bij het ontwerpen van hun visie en missie, het ontwikkelen van strategische plannen en het opzetten van implementatie roadmaps, die een schets geven van de activiteiten en middelen die nodig zijn om de plannen te implementeren. Veelvoorkomende voorbeelden van strategische adviesprojecten zijn onder meer het beoordelen van strategische opties, het ondersteunen van business planning processen en het ontwikkelen van groeiplannen, zoals strategieën voor markttoetreding (wanneer bedrijven willen uitbreiden naar nieuwe regio’s of nieuwe producten op de markt willen brengen).

Net als corporate strategy, focust ook Business Model Transformation (BMT) zich op het ontwerp en de ontwikkeling van toekomstbestendige strategieën, met als belangrijkst verschil dat BMT fundamentele veranderingen betreft in de manier waarop zaken word gedaan, vaak als gevolg van grote veranderingen in de externe omstandigheden. Bovendien heeft BMT een bredere definitie van strategie, omdat ook een scala aan organisatorische en operationele elementen en hun onderlinge relaties voor het behalen van een gezamenlijke doel in beschouwing worden genomen, zoals waarde proposities, klantensegmenten, kostenstructuren en organisatiestructuren. Als gevolg van de disruptieve, verstorende aard van technologie in de afgelopen jaren, werken BMT-consultants vaak op het snijvlak van onder meer IT en strategie.

Het Economic Policy vakgebied bestaat uit een verzameling economische adviesdiensten voor het ondersteunen van overheden en internationale instellingen bij beleidsbepaling. Het dienstenaanbod bestaat over het algemeen uit fiscaal beleid, voor overheidsbeleid op gebied van belastingen, budgetten en uitgaven, monetair beleid, voor het handelen van centrale banken op het gebied van de geldvoorraad en rentetarieven, en interventies voor de overheid op het gebied van de arbeidsmarkt, nationaal eigendom, behuizing en vele andere onderwerpen. Andere onderdelen van het dienstenaanbod binnen dit segment zijn onder meer impact assessments (zoals een sociaaleconomisch batenonderzoek), financiële waarderingsanalyses bij economische geschillen, economische onderzoeken voor antitrustzaken, of concurrentie onderzoek en concentratieprocedures, zowel in opdracht van grote bedrijven als institutionele autoriteiten.

Ook in het M&A domein zijn strategy consultants actief, samen met corporate finance adviseurs, M&A advocaten en investment bankers. De strategy consultants richten zich hierbij op de strategische en commerciële activiteiten in de fase voor de overeenkomst kan worden gesloten, hoewel zij ook vaak worden ingehuurd om de eerste periode van de post-merger integratie te managen. Strategie consultancybureaus bedienen bedrijven en investeerders bijvoorbeeld bij het bouwen van business cases om de economische drijfveren achter fusies of overnames inzichtelijk te maken, en later in het proces, het ondersteunen van klanten met due dilligence werk voor potentiële overnamedoelen. Andere gebieden waar M&A strategy consultants een rol kunnen spelen zijn onder meer het opzetten van allianties en joint ventures, carve-outs en desinvesteringen, evenals Initial Public Offerings (IPOs; oftewel beursgangen).

Organisational strategy houdt zich bezig met de knoppen waaraan organisaties moeten draaien om op tijd hun bedrijfsstrategieën te vervullen. Het dienstenaanbod op dit gebied omvat over het algemeen het ontwerpen van organisatiestructuren en corporate governance, het beoordelen van concurrentievermogen, het ontwikkelen van human capital strategieën en het ondersteunen van strategische change management programma’s. Functional Strategy gaat om het ontwikkelen van strategische plannen en roadmaps voor afdelingen binnen organisaties, zoals sales & marketing, finance, HR, supply chain, R&D en inkoop.

In de afgelopen tien jaar zijn de grenzen tussen strategic management en operational management steeds meer vervaagd, mede door het groeiende belang van procesmanagement, operations en technologie als elementen van uitvoering van strategieën. Als gevolg hiervan is het dienstenaanbod dat van oorsprong draaide op strategisch advies uitgebreid met operationele overwegingen, waardoor het Strategy & Operations domein steeds belangrijker is geworden. In dit segment zijn niet alleen strategie consultancykantoren actief die hun dienstenaanbod hebben uitgebreid met operations dienstverlening, maar ook operations specialisten die hun strategische vaardigheden hebben uitgebouwd en grote technologie consultancybureaus die hun technologische expertise benutten om zich te onderscheiden. Voor de komende periode is de verwachting dat de grenzen tussen strategy, operations en technology verder zullen vervagen, met een toenemend aantal consultancybureaus die een rol willen spelen op dit gebied, met toenemende concurrentie tot gevolg.

Met de opkomst van technologische ontwikkeling en digitalisering zijn ook digitale strategieën een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het werk van strategy consultants. Niet alleen stellen digitale strategieën bedrijven in staat om hun digitale ambities te verwezenlijken, maar meer dan ooit vormen zij de bepalende factor tussen het succes en falen van strategieën. Als gevolg hiervan is de groei in de markt voor Digital Strategy nog nooit zo hoog geweest als in de afgelopen jaren. Het vakgebied combineert onderdelen van strategy met IT organisatie, en omvat diensten als het ontwikkelen van strategieën voor digitale bedrijfsvoering, het ontwerp van een zakelijke IT- of online strategie, het uitwerken van transitieaanpakken rondom analytics en cloud-technologie, evenals hoogwaardige technologische diensten op het gebied van architectuur, governance en application management.

Wat doet een strategy consultant?
Strategy consultants worden door klanten ingehuurd om hen te ondersteunen bij strategische besluitvorming. Hieronder vallen zaken als het ontwikkelen van strategieën en tot zekere hoogte ook het ten uitvoer brengen van deze plannen. Aangezien het maken van strategische besluiten binnen de verantwoordelijkheid van CxO’s en (senior) managers vallen, werken strategy consultant vaak voor het bestuur en topmanagement van organisaties. Zo kunnen strategische adviseurs bedrijven helpen bij het definiëren van hun visie, missie en strategie, of hun ondersteunen bij het toetreden tot nieuwe markten of het aanpassen van hun business modellen. Overheden en publieke instellingen schakelen strategy consultants in om mee te denken over hun economisch beleid, terwijl in het geval van fusies en overnames, strategy consultants advies geven rondom de strategische elementen van het M&A proces, zoals het opstellen van een M&A strategie, het uitvoeren van commerciële due dilligenge, het creëren van business cases voor fusies en overnames, en het ontwerpen van een roadmap voor de integratie van bedrijven die samen verder gaan.

Bovendien houden strategy consultants zich ook bezig met strategieën voor alle belangrijke bedrijfsonderdelen. Zo kunnen strategie adviseurs bijvoorbeeld gevraagd worden om commerciële strategieën op te stellen voor de sales & marketingafdeling, met strategisch advies over pricing, consumentenkanalen en product market combination. In het geval van HR, kunnen strategy consultants bijdragen in de vorm van human capital strategieën en business cases voor talentmanagement, terwijl in het operations domein strategische adviseurs worden gevraagd om operationele modellen op te stellen en deze te verbinden aan doelstellingen op een hoger niveau binnen de organisatie.

Met de opkomst van digital en technologie als een bepalende factor binnen strategieën, of volgens sommigen tegenwoordig een cruciale onderscheidende factor, is digital strategy de laatste jaren uitgegroeid tot een groot vakgebied binnen het strategy consulting segment. Digital strategy consultants helpen klanten bij het creëren van IT-strategieën, plannen om technologie op te nemen in de bedrijfsstrategie, en zorgen er daarnaast voor dat bedrijfsafdelingen goed gepositioneerd zijn om te gaan werken met de nieuwe systemen, tools en hoogwaardige IT-architectuur.

Strategie consultancybureaus
Wereldwijd zijn er duizenden consultancybureaus die strategy consulting dienstverlening aanbieden, maar het aantal bedrijven met een wereldwijd bereik en reputatie is beperkt tot een klein aantal topspelers in de markt. Analisten onderscheiden over het algemeen twee soorten bureaus: de ‘pure-play’ strategiekantoren (zij die zich exclusief focussen op strategy & operations) en ‘strategypraktijken’ van grote zakelijke dienstverleners (een servicelijn die strategiediensten aanbiedt binnen een veelzijdig consultancybureau).