Fusies & overnames

Ieder jaar worden er wereldwijd duizenden consultancybureaus, van klein tot groot, gekocht door concurrenten of samengevoegd met branchegenoten in fusies. De reden achter overnamedeals kan variëren van offensief – om marktaandeel te vergroten of expertise te verkrijgen in een sector of vakgebied – tot defensief, met het doel om de positie van het bureau te verzekeren of zelfs extra financiële middelen te verkrijgen om uit de financiële problemen te blijven.

Een analyse van het aantal fusies en overnames in de consultancybranche* sinds 2006 toont aan dat over de afgelopen 10 jaar het aantal fusies en overnames – ofwel mergers & acquisitions (M&A) – relatief stabiel is gebleven. Met uitzondering van crisisjaar 2009 is het M&A-volume consistent hoger geweest dan 2.000 deals per jaar. Na een kleine inzakking van de overnamemarkt in 2013 is in 2014, met 2.274 consultancyovernames en fusies, het hoogste dealvolume genoteerd sinds 2007 – het recordjaar van het afgelopen decennium met iets meer dan 2.400 transacties in de top van de markt.

Zonder uitzondering zijn in de afgelopen 10 jaar de meeste fusie- en overnamedeals voltrokken in het ICT segment (Technology Consulting) van de wereldwijde adviesbranche**. Ook in 2014 werden veruit de meeste deals afgerond in het technologie consultancysegment, met 680 deals ruim 100 meer dan in het op een na grootste deel van de consultancy overnamemarkt: Marketing Consulting. Het aantal transacties in de IT consultancysector – 30% van het totale aantal – wordt voornamelijk gestuwd door een stijgende vraag voor diensten als business intelligence, data analytics, cybersecurity, cloud en the Internet of Things (IoT). Veel van deze deals bevinden zich qua dealwaarde in het midden of de onderkant van de markt en zijn gericht op consolidatie en versteviging van de positionering, maar ook zijn er een aantal megadeals voltrokken in dit deel van de overnamemarkt voor consultancy-spelers.

Het kleinste segment is de HR consulting met 10% van het totale aantal deals. Dit segment bestaat uit HR-consultancybureaus, maar ook werving en selectie en peroneelsbureaus. In dit onderdeel van de markt wordt het aantal deals voornamelijk gedreven door consolidatie, overnames van niche spelers die zich richten op analytics en technologie, en bureaus die zich diversifieren, bijvoorbeeld richting leiderschapeffectiviteit en managementontwikkeling.

Voor de hele adviesmarkt geldt dat digitalisering, en daaraan gerelateerde diensten, de grootste aanjager vormen van het aantal fusies en overnames. De grootste kopers in de markt zijn de Big Four, die een aanzienlijk aantal overnames hebben afgerond verspreid over het volledige consultancylandschap. Data laat zien dat tussen 2010 en 2014 Deloitte, EY, KPMG en PwC gezamenlijk goed zijn geweest voor een totaal aantal van 185 deals. Koploper is Deloitte met een totaal van 57 in vier jaar, terwijl PwC, KPMG en EY respectievelijk 44, 43 en 41 deals hebben afgerond. 

Met het oog op het aantrekkende economische landschap doet zich ook de trend voor dat steeds meer overnames in de consultancybranche worden gedaan / gefinancierd door private investeerders. Private equitypartijen zijn zichzelf steeds meer in de sector aan het inkopen sinds 2011. In 2014 werd 15% van de overnames in de branche met een waarde van meer dan $20 miljoen uitgevoerd door investeringsmaatschappijen, bijna het dubbele van het aandeel in 2008.

M&A activiteit per regio
Bijna de helft van het aantal acquisities en fusies voltrekt zich in Noord-Amerika, gevolgd door Europa op de tweede plek. Het aandeel dat Europa heeft in de overnamemarkt voor de consultancybranche is echter de afgelopen jaren steeds verder afgenomen. Werden er in de periode van 2006 tot 2009 nog meer deals in Europa afgerond dan in Noord Amerika, sinds 2010 loopt het aantal deals terug waardoor Noord Amerika, en voornamelijk de VS, de thuisbasis is van de meeste consultancy-overnames en fusies wereldwijd.

Europa en Nederland
Binnen Europa mag het Verenigd Konikrijk zich met afstand marktleider noemen noemen als het gaat om M&A-activiteit. Bijna de helft van de Europese deals vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk, terwijl Frankrijk en Duitsland met 115 deals en respectievelijk 83 acquisities op de tweede en derde plek staan van meest actieve M&A-markten. Nederland volgt op de 5e plek als het aankomt op het aantal deals, met 28 in 2013 en 29 in 2014. Spanje telt evenveel deals in de afgelopen twee jaar.

Tussen 2009 en 2014 vindt er in de top van de Europese adviesmarkt over de hele linie tussen de 700 en 800 deals plaats. 2007 en 2008 zijn met meer dan 1.000 transacties recordjaren.

* De data is afkomstig van Equiteq, een Brits analisten- en M&A adviesbureau dat het aantal transacties in de consultancymarkt bijhoudt. De data omvat transacties met een waarde van boven de x miljoen. Hierdoor ligt het daadwerkelijk aantal deals in de adviesbranche hoger.

** The typology used by Equiteq is different to the one applied by Consultancy.nl throughout the Adviesbranche hoofdstuk. See the pagina 'Consultancy branche' for details.