Consultancy branche

De termen 'consultancy' en 'consulting' kunnen in principe verwijzen naar vele verschillende disciplines, variërend van architectuur, engineering tot management consulting. Volgens analisten kan onderscheid worden gemaakt tussen meer dan 200 uiteenlopende consultancygebieden, als gevolg van de talloze mogelijke combinaties van verschillende industrie- en expertisegebieden, en niches.

Sinds de spectaculaire groei van de consultingsector in de jaren ‘60 werd consultancy echter steeds vaker geassocieerd met uitsluitend management en business consulting diensten. Als gevolg daarvan, wanneer men het in het algemeen heeft over de consultancysector, wordt bijvoorbeeld gerefereerd aan strategy consulting, corporate finance, IT consulting en andere management en organisatie gerelateerde adviesdiensten. De scope van Consultancy.nl volgt deze algemene benadering en centreert zich rondom de business consulting sector.

De afgelopen jaren hebben experts verschillende typologieën ontwikkeld van hoe de consulting markt gedefinieerd en gewaardeerd moet worden. In de praktijk echter, hanteren (branche)organisaties als de ROA (Nederland), MCA (UK), FEACO (Europa) en analistenbureaus als Kennedy Information, Gartner, IDC of Source Information Services, verschillende definities van de consulting markt. Als gevolg daarvan zijn er verschillen in onder meer de marktgroottes, segmenten, bedrijfsinformatie en voorspellingen van deze partijen. De meest erkende en wereldwijd geciteerde typologie – die ook op de website van Consultancy.nl wordt gehanteerd – is die van Kennedy Information.

Marktsegmenten
De typologie deelt de consultancybranche op in zes belangrijke segmenten:

Strategy Consulting
Strategische consultingdiensten gericht op corporate/business unit strategie of economisch beleid.

Management Consulting
Consultancydiensten gericht op management, business en organisatorische vraagstukken.

Operations Consulting
Richt zich op operationele prestaties waaronder supply chain, procurement, finance en outsourcing.

HR Consulting
Adviesdiensten rondom human capital vraagstukken en/of de human resource functie.

Financial Advisory
Financiële adviesdiensten zoals corporate finance, herstructurering en actuariële diensten.

IT Consulting
Digital en technologiediensten erop gericht de IT-infrastructuur van organisaties te verbeteren en te managen.