HR Consulting

Human resource (HR) consulting, ook wel human capital advies of HRM consulting genoemd, is een verzamelterm voor alle advies- en implementatieactiviteiten die gerelateerd zijn aan het managen van het menselijk kapitaal en de HR-afdeling van organisaties. Het HR-advieslandschap reikt van overkoepelend werk zoals op het gebied van personeelsstrategie, het ontwerpen en invoeren van een compensation & benefits raamwerk tot activiteiten op de werkvloer, zoals het transformeren van de HR-afdeling.

HR consultingmarkt
De markt voor HR-adviesdiensten wordt geschat op een waarde van $28,3 miljard, en is daarmee goed voor ongeveer 10% van de totale wereldwijde markte voor advies en consultancydiensten. Hiermee is HR-consuling de kleinste van vijf segmenten in de wereldwijde adviesbranche. Tijdens de crisisjaren is HR consulting een van de belangrijke verliezers in de sector geweest van de economische recessie – volgens data over de HR adviesmarkt in ontwikkelde markten als de VS, de UK en Nederland, is de markt met 10% of meer gekrompen in 2009 en 2010.

Sinds 2011 is de groei in de markt hersteld en groeit de omzet uit HR consultingdiensten met zo’n $1 miljard per jaar. De groeipercentages per jaar variëren tussen de 3,6% en 4,5%, waarbij de percentages oplopen naarmate de tijd vordert.

Ook in de komende jaren wordt een verder groei van de HR-adviesmarkt voorspeld,gesterkt door een aantal grote trends in het human capital domein, waaronder vergrijzing, een aanhoudende mismatch op de arbeidsmarkt, het groeiende effect van diversiteit en de noodzaak om de capaciteiten van werknemers op een lijn te krijgen met de skillsets die nodig zijn voor succes in de 21ste eeuw.

HR consulting diensten
De markt voor human resource consultancy is opgebouwd uit acht leidende disciplines: human capital strategie, compensation & benefits, organisatieverandering, HR-afdeling, talentmanagement, HR analytics, learning & development, en HR technology. Human capital strategie omvat alle diensten die te maken hebben met strategisch advies binne het HR-domein, zoals het definiëren van een organisatiecultuur, organisatiedesign, het opzetten van een personeelsstrategie die belangrijke pijlers in de organisatie ondersteunt, evenal het ontwerpen van HR-gerelateerde strategieën op het gebied van onder meer diversiteit, recruitment en talentmanagement. Compensation & benefits, een segment dat ook wel bekend staat als ‘total rewards’, kijkt naar alle aspecten van werknermersvergoeding, en secundaire arbeidsvoorwaarden, vanaf het basissalaris en variabele loon tot bonusregelingen, en secundaire arbeidsvoorwaarden voor de gehele organisatie – van bestuursniveau tot de werkvloer. Deze discipline omvat ook adviesdiensten op het gebied van pensioensregelingen en opbouw, evenals adviesdiensten die te maken hebben met gezondheid en welzijn van werknemers.

Organisatieverandering is een discipline die zich op de menselijke kant van veranderingen richt om zo succesvol veranderingen in organisatiestructuur, werkwijzes of organisatiecultuur te begeleiden en in te voeren in de organisatie. Verandermanagement is een van de belangrijkste diensten in deze servicelijn, vanuit expertise, tools en interventies. Leadership alignment, stakeholder management, veranderinterventies en cultuurmanagement zijn andere belangrijke onderdelen van het dienstenaanbod in dit vakgebied. Consultancybureaus kunnen hun organisatieverandering diensten los aanbieden, maar vakerzijn zij gebundeld in grotere transformatiedienstverlening om de menselijke kant van verandering te faciliteren. Het HR-afdeling adviesgebied richt zich op alle activiteiten die bedoeld zijn voor het verbeteren van de HR-functie van organisaties. Het dienstenaanbod op dit gebied varieert van het ontwikkelen en implementeren van een HR target operating of HR delivery model, de implementatie van HR-systemen en technologieën, tot andere transformaties in het HR-domein die leiden tot een verbetering van processen en de effeciency van de organisatie.

Talentmanagement omvat alle adviesactiviteiten die gericht zijn op het werven, behouden en ontwikkelen van talent, evenals op het vinden van de juiste structuur en processen waarin professionals optimaal kunnen presteren. Belangrijke proposities hierin zijn strategische personeelsplanning – de kunst om te anticiperen op huidige en toekomstige human capital behoeftes door organisatiedoelen en HR data op elkaar af te stellen – recruitment & behoud, personeelseffectiviteit en prestatiemanagement. Door de opkomst van data en nieuwe technologieën is HR analytics uitgegroeid tot een volwaardig dienstengebied binnen het HR-consultancydomein. HR analytics focust zich op het toepassen van analytische processen op het human capitalspectrum met het doel om nieuwe inzichten en waarde toe te voegen aan HR strategieën.

De learning & development servicelijn , ook wel training & development genoemd, behelst alle activiteiten die zich richten op het verbeteren van de prestaties van individuën of groepen. Hierbij kan gedacht worden aan organisatieontwikkelingen competentieontwikkeling op leiderschapsniveau,binnen de verschillende afdelingen of op de werkvloer door middel van training en educatie van individuen. Hieronder valt ook de ‘soft side’ van ontwikkeling, waaronder coaching en begeleiding door mentors, evenals de technoglische kant van training, zoals de ontwikkeling en implementatie van managementonderwijs systemen.Tot slot is er de HR technology discipline, het dienstengebied dat zich specialiseert in alle systemen, software en tools die gebruikt worden door de HR-afdeling, waaronder grote ERP modules van SAP, Oracle en Microsoft, maar ook niche oplossingen die op maat gemaakt worden voor specifieke afdelingen.

Wat doet een HR consultant?
Human resource consultants worden over het algemeen ingehuurd door drie soorten klanten. Ten eerste worden HR adviseurs vaak ingeschakeld om HR directeuren en managers bij klantorganisaties te ondersteunen met het verbeteren van de prestaties van hun HR-afdeling. Voorbeelden zijn het implementeren van een HR business partner delivery model, het herontwerpen van HR processen of het implementeren van een HRIS systeem. Ten tweede worden HR consultants ingehuurd door klanten om te helpen bij bredere human capital vraagstukken, die kunnen variëren van het leveren van HR-ondersteuning bij M&A programmas tot het managemen van culturele transformaties of het ontwikkelen van een nieuwe talentmanagement strategie voor belangrijke bedrijfsonderdelen. Tot slot worden HR consultants vaak ingeschakeld bij grote transformaties om er zeker van te zijn dat de juiste mensen met de juiste human capital expertise aanwezig zijn om de transformatie te leiden, om de ‘harde’ functionele vaardigheden die al onderdeel zijn van het project te versterken. In dit geval is de klant vaak een interne adviesafdeling die leiding geeft aan het project. Als voorbeeld: een Finance transformatieprogramma bij een klant wordt geleid door de Finance dienslijn, die human capital consultants inschakeld om zaken als leadership alignment, verandermanagement, training en communicatie te overzien.

HR consultancybureaus
Analisten maken over het algemeen onderscheid tussen drie soorten HR-bureaus: de grote wereldwijde bureaus die zich specialiseren op HR diensten (zoals Aon Hewitt, Hay Group, Mercer en Towers Watson), de meer generalistische consultancybureaus die een aparte HR-adviespraktijk hebben en nichespelers / lokale adviesbureaus die zich focussen op een specifieke HR-discipline of een bepaalde onderdeel van de markt.