Consultancymarkt

De afgelopen decennia is de wereldwijde consultingmarkt gegroeid tot een multi-miljarden sector. Niet alleen is de adviesbranche qua grootte, reputatie en wereldwijde bereik toegenomen, ook heeft de markt diverse professionaliseringsslagen gemaakt, waardoor het is uitgegroeid tot een van de meer ontwikkelde sectoren binnen de markt voor zakelijke dienstverlening.

Ondanks de relatief volwassen status van de markt, zorgt het feit dat de consultingmarkt zich over zo’n breed aantal industrieën, sectoren en geografische gebieden uitstrekt ervoor dat het moeilijk is om de markt precies te definiëren. Als gevolg van de uiteenlopende marktdefinities, lopen ook de schattingen van de marktgrootte onder de diverse brancheorganisaties (zoals in Nederland de ROA, in de UK de MCA en in Europa de FEACO) en de vaak geciteerde analistenbureaus (bijv. Kennedy Information, Source Information Services, IDC, Gartner) substantieel uiteen. De schattingen variëren van net boven de $100 miljard tot ongeveer $280 miljard.

Zo schat Kennedy Information, een in de VS gevestigd analistenbureau, dat sinds de jaren ’70 al de consultingmarkt analyseert, dat de wereldwijde management consultancymarkt goed is voor circa $240 miljard, terwijl FEACO – de European Federation of Management Consultancies Associations (opgericht in 1960) – de markt nog hoger inschat: bijna $280 miljard. Source Information Services, een Brits analistenbureau, geeft de laagste schatting van de markt, zo’n $120 miljard, vooral doordat hun scope die zich met name richt op de top van de management consulting markt. Tot slot denkt Gartner dat consultants wereldwijd zo’n $131 miljard aan omzet realiseren.

De ‘kloof’ tussen deze schattingen kan vooral uitgelegd worden door de verschillende marktdefinities die worden gehanteerd voor consultingdiensten, de scope van de markt/organisaties die zijn opgenomen in de analyse, de geografische gebieden die zijn meegenomen, en de modellen die voor de berekeningen zijn gebruikt.

Om een eenduidige aanpak te hanteren en data vergelijkbaar te houden tussen landen en segmenten maakt Consultancy.nl in het hoofdstuk ‘Adviesbranche’ voor alle marktdata gebruik van de typologie van Kennedy, zie de pagina ‘Consultancy branche’ voor details.