Financial Advisory

Het Financial Advisory (of Financial Consulting) segment levert consulting diensten die sterk van financieel analytische aard zijn. Dit segment omvat een gevarieerd dienstenaanbod, waaronder transactiediensten, risk management, belastingadvies of bijvoorbeeld vastgoed-, compliance- en procesvoering diensten. Voor al deze diensten geld dat financiële- en accounting vaardigheden altijd de basis vormen van de geleverde diensten.

Financial advisory markt
Anno 2015 wordt het wereldwijde financial advisory segment geschat op een totale waarde van ongeveer $67.3 miljard, meer dan een kwart van de totale management consultingmarkt, die goed is voor zo’n $240 miljard. In tegenstelling tot overige segmenten binnen de adviesbranche, heeft het financial advisory segment sinds het uitbreken van de crisis relatief stabiel gepresteerd, vooral door drie factoren. Allereerst steeg tijdens de economische malaise de vraag naar crisis- en turnaround management diensten sterk, en niet veel later steeg ook de vraag naar accounting-, advies- en risk management diensten, vooral binnen de financial services sector. En naarmate de economie verder aantrok en ook de M&A markt sterk opleefde, steeg bovendien de vraag naar corporate finance- en transactiediensten. De combinatie van de stijgende vraag binnen deze drie gebieden zorgden voor een (grote) daling in de vraag naar de overige diensten binnen het financial advisory segment, waardoor over de hele linie de markt in evenwicht bleef.

Van 2011 tot dit jaar wist de wereldwijde Financial Advisory markt ieder jaar te groeien, hoewel de samengestelde groei (CAGR) wel ieder jaar terugliep. Werd de markt in 2011 nog geschat op een waarde van $54,9 miljard, zo zal deze in 2016 naar verwachting uitkomen op een waarde van ongeveer $70,4 miljard, een stijging van 28% ten opzichte van 2011.

Financial advisory diensten
De markt voor financial advisory diensten bestaat uit acht disciplines: transactiediensten, corporate finance, crisis & recovery, risk management, accountingdiensten, belastingadvies, vastgoeddiensten en forensics & litigation. Transactiediensten voorziet klanten van diverse diensten in het geval van een overname, fusie of afstoting bij een organisatie. Diensten zijn onder meer het opstellen van een fusie- en overnamestrategie, screening van overnamedoelen, bedrijfswaarderingen, due diligence in het pre-deal process, post-fusie integratie ondersteuning en andere operationele transactiediensten nadien een deal gesloten is. Corporate finance is een consultinggebied dat zich bezighoudt met financiering of bijvoorbeeld vraagstukken rondom de kapitaalstructuur van organisaties. De belangrijkste proposities zijn finance restructuring (waaronder alternatieve investeringen), working capital management (ook nauw verbonden aan het finance consulting segment binnen operations consulting), beursgangen (IPO’s) en kapitaalmarkten.

Wanneer bedrijven in financiële moeilijkheden verkeren, doen ze veelal een beroep op crisis & recovery adviseurs. Experts ondersteunen bij het krijgen van grip op de crisissituatie (korte termijn en stellen vervolgens een turnaround plan op voor de lange termijn. Belangrijkste diensten zijn insolventiemanagement (consultants worden vaak ingezet als administrators), herstructurering, turnaround advisory, en schuldenmanagement. Risk management consultants helpen organisaties ervoor te zorgen dat onzekerheid binnen de organisatie en markten niet of zo min mogelijk de bedrijfsdoelstellingen in gevaar kan brengen. Het belangrijkste dienstenaanbod bestaat onder meer uit risicomanagement (het analyseren van risico’s en zorgen voor een goede proces- en governance structuur), risk control (het opstellen van waarschuwingssystemen die risico’s kunnen detecteren), interne audits (evaluaties die riskprofielen en compliance in kaart brengen) en IT risk, die de groeiende risico’s binnen het ICT domein afdekken, zoals cyberveiligheid, digitale governance en enterprise data management.

Belastingadvies centreert zich rondom het ondersteunen van organisaties met belastingwetgeving, waaronder proposities als corporate tax strategie, advies bij lokatiebepaling, transfer pricing en tax aligned supply chains. Accountingdiensten richten zich op het ondersteunen van klanten bij vraagstukken rondom de optimalisatie van accounting en financiële rapportages. Projecten zijn bijvoorbeeld het vergroten van de efficiëntie van de accountingfunctie, het verbeteren van de kwaliteit van financiële rapportages, en zorgen dat compliance op ieder niveau aan de eisen en standaarden vanuit de wet voldoen, zoals de International Financial Reporting Standards (IFRS), maar ook lokale wetgeving.

Het vastgoedadvies segment ondersteunt klanten bij financiële vraagstukken op het gebied van vastgoed. Belangrijkste diensten zijn onder meer advies bij lokatiebepaling, vastgoedwaarderingen, transactieondersteuning bij vastgoed deals en het optimaliseren van vastgoedportfolio’s (vaak in combinatie met financial asset management). Klanten zijn veelal gecentreerd rondom vier stakeholders: overhead en gemeenten (bijv. gebiedsontwikkeling), woningbouwcorporaties (bijv. strategisch vooraadbeheer, risicomanagement), bedrijven (portfoliomanagement, locatie advies) en vastgoedinvesteerders (bijv. due diligence, portfolio-analyses).

Het forensics & litigation segment ondersteunt klanten met diverse diensten als gevolg van bestaande of verwachte geschillen. Proposities zijn onder meer advies bij geschillen, forensische accountingdiensten (die accounting-, audit- en onderzoeksvaardigheden combineren), litigation ondersteuning en e-discovery. Het werk kan per industrie of onderwerp verschillen, zo kan een forensisch consultant (ook wel bekend als een auditor) bijvoorbeeld werken voor overheden, antitrust instanties of bedrijven werken aan een berekening van economische schade, of ondersteunen bij belastingfraude of witwaspraktijken of zich bezighouden met digitale misdrijven zoals cyberaanvallen of diefstal van data.

Wat doet een financial advisory consultant?
In tegenstelling tot de overige vier kern consultingsegmenten, zijn de belangrijkste disciplines binnen financial advisory vanuit een functioneel perspectief minder gerelateerd – de groepering komt voort uit de relatie met financiële vakgebieden, in sommige gevallen gecombineerd met analytische vaardigheden. Als gevolg hiervan kunnen de verschillende disciplines grotendeels worden gezien als afzonderlijke servicegebieden. Bovendien is er voor een deel van de financial advisory diensten een overlap met andere consultingsegmenten en zelfs diensten uit de non-consulting sector. Corporate finance- en M&A diensten worden bijvoorbeeld ook aangeboden door strategy consultants en investeringbanken, terwijl litigation & forensische diensten ook onderdeel uitmaken van het service portfolio van (gespecialiseerde) advocatenkantoren. En zo valt bijvoorbeeld de financiële kant van salaris & beloningen – een werkveld binnen het HR Consulting segment – ook binnen de scope van financial advisory, en dan met name binnen pensioen- en zorgconsultancy.

Financial advisory organisaties
Van oorsprong wordt de markt voor financial advisory diensten gedomineerd door bedrijven met een achtergrond in belasting- en audit diensten, zoals de grote accounting- en adviesorganisaties. De afgelopen jaren hebben ook bedrijven uit andere segmenten – zoals strategieconsultants, processpecialisten, economische experts, en systeemintegreerders hun vaardigheden op het gebied van financial advisory ontwikkeld. Door deze grote verscheidenheid aan diensten binnen financial advisory, kent iedere discipline een relatief grote groep van verschillende spelers, zoals boutique corporate finance kantoren, vastgoedexperts of risk management specialisten.