Management Consulting

Management consulting, ofwel business consulting of organisatieadvies, wordt gedefinieerd als “advies- en/of implementatie diensten aan het management van organisaties om de effectiviteit van hun bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en operationele processen te verbeteren”. Management consulting is – door de grote diversiteit aan vakgebieden en verschillen in benodigde competenties van adviseurs – het breedste gebied binnen de consulting markt, en beslaat tussen de 50% - 55% van de totale consulting markt.

Management consulting markt
De markt voor management consulting diensten wordt wereldwijd geschat op een waarde van meer dan $130 miljard, en vertegenwoordigt net iets meer dan de helft van de totale wereldwijde consultingmarkt. De afgelopen jaren groeiden de uitgaven aan management consultancy gemiddeld met meer dan 4% per jaar, hoewel de groeipercentages in de nasleep van de economische crisis van de afgelopen jaren weer flink in de lift zitten. Met een waarde van $70 miljard vormt Operations Consulting het grootste segment binnen de sector, terwijl HR Consulting en Strategy Consulting met iets meer dan $30 miljard ongeveer even groot zijn.

In de door Consultancy.nl gebruikte typologie wordt management consulting gedefinieerd als de som van drie service gebieden. Strategy consulting, het segment dat zich richt op strategisch en bestuurskamer advies, operations consulting, dat zich richt op het verbeteren van de bedrijfsvoering van organisaties, en HR consulting, een segment dat is gecentreerd rondom human capital advisory en/of consultingdiensten erop gericht om de resultaten van de HR functie te verbeteren.

Wat doet een management consultant?
Management consultants worden door besluitvormers ingehuurd om advies te geven over onder meer strategie- en organisatievraagstukken. Zo kunnen ze gevraagd worden een nieuw strategisch plan te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor het realiseren van groei, of bijvoorbeeld voor advies over innovatie of het realiseren van kostenverlagingen. Het implementeren van voorgestelde oplossingen behoort ook tot het takenpakket, en deze tak vormt in de praktijk een grotere markt voor management consultants. Opdrachten kunnen variëren van het verbeteren van de efficiëntie van bedrijfsprocessen, de implementatie van een nieuw IT systeem, het uitbesteden van niet-kern taken of het optimaliseren van de supply chain. Organisatieadviseurs blijven doorgaans ingeschakeld totdat de geïmplementeerde veranderingen of manieren van werken niet langer projectmatig zijn, maar zijn verankerd binnen de dagelijkse activiteiten van een opdrachtgever.

Management consulting adviesbureaus
Aangezien management consulting goed is voor meer dan de helft van de consultingindustrie, zijn de meeste spelers in de markt ofwel gespecialiseerde organisatieadviesbureaus ofwel organisaties met een business unit die management consultancy diensten aanbiedt. In het laatste geval betreft het onder meer grote ICT dienstverleners (die vaak implementatie- en change management ondersteuning bieden), recruitmentbureaus (die hun W&S en interim diensten uitbreiden met HR advisory) of detacheerders (die hoogwaardige consulting diensten toevoegen aan hun ‘body shopping’ portfolio). Kijkend naar het aantal organisaties in de markt, en als gevolg van de enorme breedte van het vakgebied, wordt een groot deel van de markt gedomineerd door freelancers – management consultants die als zelfstandig adviseur actief zijn.