Interim managers en consultants omarmen resultaatfee

30 november 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Managers en consultants die op freelance/interim basis werken kiezen steeds minder voor vaste uurtarieven. Binnen een jaar is het aantal interim-managers dat voor een vast uurtarief werkt met 8% afgenomen, terwijl het percentage hybride vormen tussen vaste uurbeloning en 'resultaatfee' groeit.

Uit eerder onderzoek blijkt dat adviesbureaus steeds meer werken met een zogenaamde ‘resultaatfee’. In plaats van zich per uur te betalen laten steeds meer consultants zich vergoeden voor de prestaties die zij geleverd hebben, waardoor prestatiegericht werken terrein wint in de consultancymarkt. 

Diezelfde trend is nu ook zichtbaar in de wereld van interim management, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van het Utrechtse kantoor Schaekel & Partners, getiteld 'Interim Index 12', dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Nyenrode Business University onder circa 505 interim-managers.

Beloningsstructuren van interim-managers

De onderzoekers spreken van een ‘kleine kentering’ in de markt voor interim management: “Andere vergoedingsvormen winnen terrein en dan met name het toevoegen van een resultaatfee aan het tarief.” Het volledig overgaan op resultaat-gebonden beloningen wordt nog maar in beperkte mate gedaan, blijkt uit het onderzoek. Slechts 2% werkt met uitsluitend een resultaatfee. Van de ondervraagde managers werkt 3% met een vaste maandvergoeding, gecombineerd met een resultaatfee en 7% met een uurtarief en een resultaatfee. Van de managers laat 6% zich een vaste maandvergoeding betalen en 9% werkt met andere afspraken.

Verschillen per sector
De cijfers verschillen wel per sector. De financiële sector laat de grootste verschuiving zien. Een jaar geleden werd daar nog door 88% van de interim-managers op uurtarief gewerkt, nu is dat nog maar 70%. Bij de sectoren industrie, diensten en retail werkt nog maar 59% van de managers met vaste uurtarieven tegenover 73% vorig jaar.

Beloningsstructuren van interim-managers - per sector

De overheid en de zorgsector zijn het meest conservatief ingesteld. Bij de overheid werkt nog steeds 88% van de ondervraagde interim-managers tegen een vast uurtarief (87% in 2014), terwijl in de zorg dit aandeel zelfs is toegenomen ten opzichte van vorig jaar van 80% naar 93% in 2015. Opvallend is dat bij de overheid wel meer dan in andere sectoren managers actief die 'uitsluitend een resultaatfee' ontvangen.

De onderzoekers keken in hun onderzoek ook naar het gemiddelde uurtarief. Anno 2015 bedraagt dit circa 132 euro exclusief BTW. Het gaat daarbij om het uurtarief dat de respondenten hanteren in hun huidige of meest recente opdracht (<12 maanden geleden). “In vergelijking met een jaar geleden zien wij een stijging van het gemiddelde uurtarief. Het gemiddelde uurtarief bedraagt dit jaar € 132, exclusief btw, tegen € 121 vorig jaar, € 125 twee jaar geleden en € 117 in 2012.”  Het gemiddelde uurtarief ligt het hoogst in de financiële sector, waar interimmanagers al snel € 160 per uur vragen voor hun diensten.

De onderzoeksresultaten verschillen enigszins met de resultaten van andere onderzoeken naar de tarieven van ZZP-ers en interim managers. Uit een recente analyse van Consultancy.nl bleek dat 39% van de ZZP-ers in de zakelijke dienstverlening meer dan €3.000 in de maand verdienen, maar hierbij werd geen specifiek onderscheid gemaakt voor interim managers. Een ander onderzoek, op basis van data van ondernemersplatform Hoofdkraan.nl toonde aan dat het gemiddelde uurtarief van freelancers actief in het Management & Organisatie segment van de zakelijke dienstverlening rond de €47 ligt, en dat is een heel stuk lager dan het gemiddelde uurtarief van interim managers dat gevonden wordt in het huidige onderzoek van Schaekel & Partners. Hierbij opnieuw wel de opmerking dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen interim managers en andere professionals die actief zijn in dit segment van het freelance/ZZP-landschap.

Deze kloof is verder vooral te verklaren aan de hand van de structuur van de onderzoekspopulatie. Interim managers in de database van Schaekel & Partners komen over het algemeen met hoge kwalificaties, uitgebreide ervaring, en opereren uitsluitend in het management domein, waardoor zij hogere uurtarieven kunnen vragen voor hun diensten.

Gemiddeld uurtarief van interim-managers

Positieve vooruitzichten
De respondenten uit de financiële sector zijn ten opzichte van het gemiddelde en respondenten uit de andere sectoren het meest positief over de nabije toekomst. 34% van hen verwacht dat de tarieven gaan stijgen, tegenover 10% die een daling verwacht. Respondenten uit de zorg zijn overwegend negatief. 24% van hen verwacht dat de tarieven gaan dalen, tegenover 21% die een stijging verwacht. Over de hele linie zijn de vooruitzichten positiever dan vorig jaar. Dit heeft volgens de onderzoekers met name te maken met het aantrekken van de markt. “Ze zijn positiever dan ooit”, aldus de onderzoekers over de Nederlandse freelance interim managers. “42% van de respondenten verwacht een toename van de vraag tegen 39% een jaar geleden”. Slechts 12% van de respondenten verwacht een afname, tegenover 16% vorig jaar.