Uurtarief van interim-managers in de lift door arbeidsmarktkrapte

31 januari 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Interimmanagers in het hogere segment kunnen dit jaar rekenen op hogere uurtarieven. De krapte op de arbeidsmarkt biedt ze de mogelijkheid om hun tarieven op te schroeven. Dat blijkt uit twee onafhankelijke onderzoeken.

Jaarlijks nemen verschillende partijen de interimmanagementmarkt onder de loep. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de vraag- en aanbodontwikkeling van interim dienstverlening evenals de ontwikkelingen in de gehanteerde tarieven.

Uit gezamenlijk onderzoek van de Raad voor Interim Management (RIM) en ZiPconomy, gehouden onder interimmanagementbureaus, komt naar voren dat de interimbranche het afgelopen coronajaar goed is doorgekomen. De respondenten stellen dat de Covid-19-crisis geen invloed heeft gehad op de eindtarieven van opdrachten of de lengte ervan. Ook stelt bijna driekwart (71%) dat de crisis geen invloed heeft gehad op de bureaumarges.

Spreiding gemiddeld uurtarief - vergelijking 2021 met 2019

Stijgende tarieven

Verder inzoomend op de tarieven gedurende de crisisperiode, zien de onderzoekers dat het gemiddelde uurtarief (inclusief bureaumarge) van een bemiddelde interimmanager in twee jaar tijd met €7 is gestegen, naar €128 per uur. De belangrijkste oorzaak: krapte op de arbeidsmarkt. De bureaumarge bleef ongeveer gelijk op 20%.

Uit onderzoek van Schaekel & Partners komt een iets ander beeld naar voren. Dit bureau vroeg interimmanagers naar hun ervaringen en concludeerde dat het gemiddelde uurtarief het afgelopen jaar nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Het tarief schommelt rond de €120 per uur.

Het betreft zogezegd een gemiddelde, want binnen afzonderlijke sectoren zijn verschillen zichtbaar. Zo blijkt bijvoorbeeld dat binnen de sector financiële dienstverlening (banken, pensioen- en verzekeringsinstellingen) het gemiddelde uurtarief rond de €119 is, terwijl interimmers in de industrie en retail op hogere fees kunnen rekenen (gemiddeld €128 per uur).

Tariefontwikkeling, verwachtingen voor het komende halfjaar

Een meerderheid (57%) van de respondenten uit het onderzoek van Schaekel & Partners verwacht dat de tarieven het komende halfjaar nagenoeg gelijk zullen blijven. 39% van de respondenten verwacht een tariefstijging. Hierin zien de onderzoekers een toename in vergelijking met een jaar geleden, toen 15% een tariefverhoging verwachtte. Slechts 4% van de respondenten verwacht een tariefdaling.

Een jaar geleden lag het aantal respondenten dat een tariefdaling verwachtte voor het eerst sinds 2014 hoger dan het aantal dat een tariefstijging verwachtte. Ook hier spreken de onderzoekers van een trendbreuk.

Beide onderzoeken concluderen dat de markt voor interimdiensten in 2022 verdere groei zal zien. Onder meer de toenemende schaarste aan specialisten stemt de verwachtingen van bureaus en interimmers positief. Te denken valt bijvoorbeeld aan de vele digitaliserings- en bedrijfstransformatietrajecten of de toenemende vraag vanuit bedrijven naar specialisten op het gebied van duurzaamheid en technologie.