Interim manager-tarief bereikt plafond na jaren van groei

18 september 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Na jaren van onafgebroken groei, lijkt het tarief van interim-managers zijn plafond te hebben bereikt. Zo komt naar voren in onderzoek van Schaekel & Partners onder 553 interim-managers werkzaam op management- en directieniveau. 

Interimmers in Nederland beleven al jaren hoogtijdagen, en dit jaar worden nieuwe recordhoogtes bereikt: maar liefst 82% van de respondenten is ten tijde van het onderzoek in opdracht. Ter vergelijking: in 2013 lag dit percentage net boven de 60%. Als een klus voorbij is vindt bijna de helft binnen vier weken een nieuwe opdracht. Gemiddeld komt de periode tussen twee opdrachten uit op 7,2 weken, een week korter dan twee jaar geleden.

“De arbeidsmarkt voor hoogopgeleide interim managers viert nog steeds hoogconjunctuur”, stelt Piet Hein de Sonnaville, partner bij Schaekel & Partners. Dit beeld wordt bevestigd door het hoge aantal interimmers dat aangeeft een aanbod om terug te keren in loondienst al bij voorbaat af te wijzen. Hun percentage is gestegen tot 55%. De meeste interim-managers blijken tevreden met hun zelfstandige werkbestaan, inclusief het financiële aspect.

Aandeel respondenten in opdracht, per jaar

Aan de andere kant van de tafel, zijn er voor klanten diverse redenen om een interimmer in te huren. De meest voor de hand liggende is dat een managementkracht tijdelijk uitvalt of vertrekt. Een interim-manager kan dan op korte termijn aan boord worden gehaald om te voorkomen dat de dagelijkse gang van zaken wordt onderbroken. Een andere mogelijkheid is dat een bedrijf voor een grote uitdaging staat, zoals een veranderopgave. Een interim-manager met specialistische expertise en ervaring op dat gebied kan dan de aangewezen persoon zijn om de klus te klaren. Tot slot kan er ook een beroep worden gedaan op interimmers om aan een tijdelijke capaciteitsvraag te voldoen.

Vooruitkijkend naar de markt, verwacht 47% van de interimmers dat de vraag naar interim management in de komende twaalf maanden stabiel blijft. Een marginaal grotere groep (48%) verwacht een stijging van de vraag, waarmee een kleine groep van 5% overblijft die rekent op en daling. Weinig verrassend – gezien de chronische personeelstekorten in de sector – hebben respondenten uit de zorg hebben de meest positieve verwachtingen, 63% van hen verwacht een toename van de vraag.

Tarieven stagneren

Terwijl de hoeveelheid werk voor interimmers weer is gestegen, zijn de tarieven opvallend genoeg juist gedaald. “Een belangrijke trendbreuk”, merkt De Sonnaville op. Een nauwkeurige blik op de cijfers onthult hierbij een opvallende ontwikkeling: het zijn vooral de oudere interimmers die inleveren. Hun jongere collega’s wisten hun uurloon juist uit te bouwen.

Tariefontwikkeling, verwachtingen voor het komende halfjaar

Op dit moment vangen interimmers gemiddeld genomen €119 per uur, wat €3 minder is dan een jaar geleden. “De tarieven zijn in nagenoeg alle sectoren gedaald”, aldus De Sonnaville. “Alleen in de overheid is het gemiddelde uurtarief gestegen.” Kijken we echter alleen naar de jonge interim-manager, dan is het tarief juist gestegen met 11%: van €105 een jaar geleden tot €116 dit jaar. 

Aan deze ontwikkeling liggen volgens de onderzoekers twee factoren ten grondslag. Ten eerste, anders dan in de ‘vaste’ arbeidsmarkt, is leeftijd steeds minder een indicatie voor de hoogte van het tarief: “De zwaarte van de opdracht bepaalt de hoogte van het tarief, en jongere interimmers grijpen deze kans met beide handen aan.” Ten tweede, zijn jonge interimmers vaak meer digitaal onderlegd. Gezien de enorme vraag naar digitale transformatie-skills bevinden zij zich logischerwijs in de ‘sweet spot’ van de interim-markt.

Voor de komende maanden verwacht de meerderheid van de interim-managers (63%) dat de tarieven nagenoeg gelijk zullen blijven. Net geen derde (32%) verwacht een tariefstijging tussen de 5% en 20%. De sectoren zorg, industrie, diensten en retail en overheid tellen het hoogste percentage respondenten (elk meer dan 35%) dat een tariefstijging verwacht. 

Wijze van vergoeding van Interims

Meer dan 80% van de interim-managers maakt inmiddels gebruik van een vast uurtarief. De andere beloningsvormen worden – evenals in voorgaande onderzoeken – nauwelijks gebruikt. Ondanks alle aandacht die de laatste tijd uitgaat naar prestatiebeloning in het consultancylandschap, wordt in de interim-wereld amper gebruikgemaakt van resultaattarieven. 

Gevraagd naar hoe interimmers aan hun klussen komen, tot slot, blijkt dat het persoonlijke netwerk (62%) en het bureau (28%) nog altijd de belangrijkste kanalen zijn om opdrachten te verwerven.