De stand van zaken in de markt voor interimmanagers

17 januari 2022 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de interimmanagementmarkt? Om daar achter te komen ondervroeg Schaekel & Partners meer dan 300 hoogopgeleide interimmers. Een rondje langs de belangrijkste bevindingen aan de hand van zes vragen en zes grafieken.

1: Hoeveel werk hebben interimmanagers?

Ten tijde van het onderzoek was 84% van de respondenten in opdracht – het hoogste percentage vastgesteld in de 18 keer dat Schaekel & Partners zijn Interim Index uitbracht. De daling van vorig jaar (naar 74%) is meer dan volledig goedgemaakt, zodat het vorige recordniveau van 2019 is verbroken.

Respondenten in opdracht naar onderzoeksjaar

Veruit het grootste deel van de ondervraagde respondenten (72%) geeft aan actief te zijn in een rol op zijn of haar niveau. De overige 28% werkt naar eigen zeggen onder zijn of haar niveau.

2: Wie huurt de interimmer in?

Ruim een derde van de respondenten (37%) is momenteel actief in de industrie, diensten of retail. Iets meer dan een kwart (27%) werkt voor de overheid. 14% wordt ingezet binnen de financiële dienstverlening, terwijl net iets minder interimmers (13%) actief zijn in de zorg. De overige 9% zet zich in binnen de nuts-, telecom- of ov-sector.

Reden afgewezen voor opdracht

Wanneer kandidaten worden afgewezen is dat vooral vaak omdat de voorkeur uitging naar een kandidaat met meer kennis van de sector of het vakgebied, of met meer ervaring in een vergelijkbare opdracht of vergelijkbaar vraagstuk. Ook gebeurt het regelmatig dat er onvoldoende klik is met de opdrachtgever, of dat de wel geselecteerde kandidaat goedkoper was of een bekende van de opdrachtgever.

3: Hoelang zit een interimmer op een opdracht?

Gemiddeld zit een interimmanager 14,3 maanden op een opdracht – net zo lang als de recordduur van een jaar geleden. Daarmee zitten de interimmanagers nét iets langer op een opdracht dan ze zelf aangeven graag te willen: de ideale opdrachtduur is volgens de respondenten 14 maanden. De respondenten actief in de financiële dienstverlening zitten het liefst nog iets langer op een klus, 15,5 maand om precies te zijn.

Opdrachtduur

Tegelijkertijd geeft juist binnen deze sector een derde (32%) aan slechts 4 tot 7 maanden op een opdracht te zitten, een groter deel van de interimmers dan in alle andere sectoren. Binnen de nuts-, telecom- en ov-sectoren geeft een kwart (26%) aan meer dan 2 jaar op een opdracht te zitten, wederom een groter deel dan in alle andere sectoren.

4: Hoe komen interimmanagers aan hun opdrachten?

Ondanks de opmars van social mediaplatforms als LinkedIn komen interimmers nog altijd vooral via hun eigen persoonlijke netwerk aan nieuwe opdrachten. Zoals valt te verwachten geldt dit in toenemende mate naarmate interimmers ouder worden en dus meer tijd hebben gehad om een groot persoonlijk netwerk op te bouwen. Ook intermediairs zijn nog altijd een stuk populairder dan social media, en maar weinigen maken gebruik van inhuurdesks of marktplaatsen.

Welke kanalen gebruiken interim managers om een opdracht te verwerven

Wat verder opvalt is dat oudere interimmanagers ongeveer twee keer zoveel tijd besteden aan acquisitie als hun jongere vakgenoten. De interimmers tussen de 55 en 65 waren er het afgelopen halfjaar gemiddeld 4 uur per week mee bezig. Bij de groep tussen de 45 en 54 is dat met 3,8 uur bijna net zoveel, maar onder de interimmers tussen de 35 en 44 is het niet meer dan 2 uur.

5: Wat verdient een interimmanager?

Het gemiddelde uurtarief van interimmanagers komt uit op € 120 (exclusief btw) en is daarmee nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. Dit noemen de onderzoekers opmerkelijk, aangezien de tarieven van uitvoerende/operationele zzp’ers in deze tijden van hoogconjunctuur juist aardig in de lift zitten.

Lees verder: Tarief van hoogopgeleide zzp’ers met 5% omhoog in 2022

Ze verklaren het verschil op basis van emotie: “In de perceptie van de opdrachtgever zijn de tarieven al jarenlang fors en hoog, zeker afgezet tegen mensen in loondienst die een vergelijkbare rol hebben. Het verhogen van de tarieven is vaak niet haalbaar, juist vanwege deze weerstand.”

Tariefontwikkeling, verwachtingen voor het komende halfjaar

De meerderheid van de responsgroep (57%) verwacht dat de tarieven ook de komende tijd nagenoeg gelijk zullen blijven. 39% verwacht een tariefstijging. Dat is wel fors meer dan de 15% van een jaar geleden, toen voor het eerst sinds 2014 de groep respondenten die een daling voorzag groter was dan de groep die rekende op een stijging. “Het lijkt erop dat dit een eenmalige trendbreuk is geweest”, aldus de onderzoekers.

6: Hoe ontwikkelt de vraag naar interimmers zich in 2022?

Hetzelfde lijkt te gelden voor de verwachtingen omtrent de vraag naar interimmanagement voor het komende halfjaar – ook hierover is het negatieve sentiment van vorig jaar verdwenen. 62% van de respondenten verwacht een stijging van de vraag in het marktsegment waarin ze het meest actief zijn, terwijl niet meer dan 6% een daling voorziet.

Ontwikkeling van de vraag

Met name binnen de zorg verwachten de interimmers een toename in de vraag (73%). Aan het andere uiterste staan de nuts-, telecom- en ov-sectoren, waar het er – afgaande op de antwoorden van de respondenten – om lijkt te gaan spannen of de vraag stijgt of gelijk blijft: beide komen uit op 48%.