Reisafstand van invloed op tarief van interim manager

05 januari 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Interim managers zijn bereid hun tarief te verlagen indien een opdracht dichtbij huis uitgevoerd kan worden. Dat blijkt uit de Interim Index van Schaekel & Partners en Nyenrode Business Universiteit, dat voor de elfde keer uitgevoerd werd onder ruim 500 interim managers, gemiddeld 10 jaar werkzaam op management- en directieniveau.

Interim managers zijn zeer bereid een lager tarief te ontvangen voor een nieuwe opdracht, indien de reisafstand minder dan 10 kilometer is: hier is 52% van de ondervraagden het over eens, en betreft een verlaging van 11%. Ook blijkt dat des te jonger de interim manager is, des te meer hij/zij bereid is korting te geven bij een korte reisafstand. Vooral de leeftijdscategorie 35-44 jaar voelt hier wel wat voor. Volgens Marleijn de Groot, Partner bij Schaekel & Partners is dit te verklaren door de ontwikkelingen die bij deze leeftijdsfase horen, zoals “het stichten van een gezin.” Het onderzoek laat tevens zien dat meer vrouwen dan mannen een korte reisafstand belangrijk vinden, wat de hypothese van De Groot onderschrijft.

Reisafstand van invloed op tarief van interim manager

Overnachten
Wanneer de reisafstand tussen werk en wonen meer dan 10 kilometer bedraagt zijn interim managers over het algemeen niet te beroerd te blijven overnachten in de buurt van het werk: 97% van de ondervraagden gaf aan dit bij twee nachten per week geen probleem te vinden. De leeftijdscategorie 35-44 jaar is onder de ondervraagden het minst bereid te overnachten. Van hen gaf 91% aan hiertoe niet bereid te zijn. De meeste overnachtingen (2,6 per week) komen op conto van de leeftijdscategorie 55-65 jaar.

Bredere conclusie
Piet Hein de Sonnaville, tevens Partner bij het interim- en adviesbureau, trekt een bredere conclusie uit de cijfers: “Gezien de toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt verwachten wij dat deze ontwikkeling zich zal doorzetten, ook naar vaste rollen. Wij hebben vaker gezien dat de interim-markt een voorloper is van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor vaste functies.” Volgens hem kunnen opdrachtgevers dan ook hun voordeel met deze cijfers: “Niet alleen vanuit economisch en milieu-perspectief, maar zeker ook vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid”, vertelt hij. “Door interim managers in te zetten die dichtbij kantoor werken, kunnen beide partijen een voordeel behalen.”