First Consulting: 5 factoren voor IT Fast Track Development

21 maart 2014 Consultancy.nl

Het zijn uitdagende tijden voor IT-organisaties. Business en IT raken steeds meer met elkaar vervlochten en de eisen vanuit de business nemen sterk toe. Er is vraag naar het steeds sneller opleveren van oplossingen terwijl deze gebruiksvriendelijk, mobiel, veilig en beheersbaar dienen te blijven. Dit heeft tot gevolg dat veel organisaties hun traditionele, stabiele IT-landschappen willen flexibiliseren. First Consulting heeft bij verschillende organisaties laten zien dat deze flexibilisering mogelijk is en tot tevredenheid leidt bij zowel business als IT. Deze flexibilisering noemt het adviesbureau “Fast Track development”.

Het bureau onderscheidt 5 factoren die nodig zijn om Fast Track development succesvol te realiseren:
1. Fast Track strategie
2. Intake: Fast Track of niet?
3. Agile-ontwikkelmethode
4. Business Driven Ontwikkelteam(s)
5. Agile-ontwikkelplatform

Succesfactor 1: Fast Track strategie

Applicaties die via Agile-methoden worden ontwikkeld hebben vaak onvoldoende strategisch karakter om een blijvend succes te zijn. Om echt het verschil te kunnen maken zal Fast Track development, inclusief het gebruik van een Agile-ontwikkelplatform, dus onderdeel moeten worden van de strategie en geaccepteerd moeten worden door zowel business als IT. First Consulting helpt bij het opstellen van de strategie en begeleidt het proces om acceptatie en enthousiasme te creëren bij business en IT.

5 factoren voor ICT Fast Track development

Succesfactor 2: Intake

Fast Track development is een toevoeging op het bestaande IT-landschap en leent zich niet voor alle IT-oplossingen. Het ontwikkelen van applicaties waarbij iteratief ontwerpen geen mogelijkheid is kunnen goed op de traditionele watervalmethode, waarbij de requirements van de applicatie volledig vooraf vastgelegd worden, ontwikkeld worden. Ditzelfde geldt ook voor applicaties met duidelijke requirements of applicaties met erg lange ontwikkeltijden.

Om de juiste selectie te maken tussen applicaties die al dan niet via een Agile-ontwikkelmethode ontwikkeld worden, is een intake van essentieel belang. Bij deze intake worden de wensen van de business besproken door een panel waarin zowel IT als business deelnemen. First Consulting neemt deel aan deze panels totdat de klant voldoende kennis heeft opgebouwd om zelfstandig de intake uit te voeren.

Succesfactor 3: Agile-ontwikkelmethode

Bij de Fast Track development horen geen traditionele projectcontracten, in plaats daarvan wordt samen met de business iteratief ontwikkeld. Hierdoor sluit de applicatie goed aan bij de wensen van de gebruikers. De ontwikkelaar past de applicatie dan ook continu aan op basis van de feedback van de gebruikers. First Consulting werkt in de basis met Scrum-elementen zoals dagstarts, product- en teambacklogs en visuele taakborden. Er zijn echter veel verschillende Agile-methoden en er is geen uniforme oplossing voor alle organisaties; de gekozen Agile-methode moet altijd aansluiten op de specifieke situatie van de klant.

Succesfactor 4: Business driven team(s)

Om de applicaties te ontwikkelen die door de intakeprocedure succesvol hebben doorlopen, worden Fast Track teams opgericht. Deze teams worden bemand door personen die de bedrijfsprocessen begrijpen, maar werken vanuit de IT-organisatie om applicatieontwikkeling op een beheersbare wijze plaats te laten vinden.

First Consulting versterkt de Fast Track teams met consultants. Zij zijn multidisciplinair: aan de ene kant zitten ze face-to-face met de gebruiker, aan de andere kant zetten ze de IT-oplossing volledig in elkaar. Hun pragmatische insteek levert in combinatie met de Scrum-methodiek snel resultaat op.

Succesfactor 5: Agile-ontwikkelplatform

Om snel en flexibel te kunnen ontwikkelen is er een platform nodig dat een Fast Track development-aanpak ondersteunt. Een Agile-ontwikkelplatform fungeert als een flexibele schil om de kernsystemen heen; ‘als aanvulling op’ en niet ‘in plaats van’. Het kan de wildgroei aan applicaties, die gemaakt zijn met bijvoorbeeld Excel en Access en vaak onbekend zijn voor de IT-organisatie, vervangen en in één Agile-ontwikkelplatform onderbrengen.

Een Agile-platform invoeren is een strategische keuze waar goede besluitvorming voor nodig is. First Consulting gebruikt bij haar klanten verschillende platformen en maakt een advies op maat.

Resultaat

First Consulting gelooft in de Fast Track development-aanpak waarin de vijf succesfactoren elkaar versterken. Het strategisch advies is op maat gemaakt en afgestemd met zowel de business als IT. De ervaring en vaardigheden van consultants worden ingezet in zowel het proces van de intake als het daadwerkelijk ontwikkelen van de applicaties. Gezamenlijk met de klant wordt er zo vorm gegeven aan de ingezette strategische koers. Door Fast Track development toe te passen heeft First Consulting samen met een netbeheerder in korte tijd al meer dan tien applicaties ontwikkeld.

Voorbeelden van Agile-applicaties die First Consulting voor klanten heeft opgezet:

Fast Track development is een goed voorbeeld van activiteiten die First Consulting uitvoert binnen het thema Technology. First Consulting levert advies en projectmanagement rondom vijf thema’s:

Nieuws