Adviesdienst van First Consulting: Data Management

02 augustus 2012 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

First Consulting levert advies en projectmanagement rondom 5 hoofd-thema’s:

First Consulting licht deze thema's periodiek toe met diverse artikelen op Consultancy.nl In dit artikel wordt Data Management uitgelicht.

Algemeen
Data is voor de klanten van First Consulting essentiële input voor zowel primaire bedrijfsprocessen als voor managementinformatie en een noodzaak om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. De hoeveelheid data, de diversiteit van de informatie en de integratie met processen neemt alleen maar toe. Een structurele oplossing om datavervuiling te elimineren en voorkomen is daarom essentieel. Daarnaast vereist het migreren van systemen (door bijvoorbeeld overnames) helder inzicht in datakwaliteit. First Consulting biedt voor al deze situaties integrale oplossingen.

Waarom is datakwaliteit belangrijk?
De resultaten van bedrijfsprocessen zijn zo goed zijn als de kwaliteit van de onderliggende data. Denk bijvoorbeeld aan een volledig en actueel bedrijfsmiddelenregister, juiste meterstanden, geen dubbele klanten in de administratie, etc.

Managementrapportages zijn gebaseerd op de data uit de IT-systemen en de besluitvorming is daarmee direct afhankelijk van datakwaliteit. Wet- en regelgeving verplichten marktpartijen om bepaalde informatie te registreren of aan te leveren. Voorbeelden hiervan in de energiebranche zijn de rapportageplicht over doorlooptijden van het verwerken van verhuizingen/switches en het voeren van een volledig en juist bedrijfsmiddelenregister.

First Consulting - Data Management

Wat is Data Management?
Om datakwaliteit te kunnen beheersen, moeten een aantal vragen gesteld worden. Data Management omvat de processen die nodig zijn om antwoord te kunnen geven op deze vragen.

• Wat is bedrijfskritische data? Wat is de impact van ontbrekende gegevens en beperkte kwaliteit?
• Hoe wordt deze data vastgelegd? En welke controles worden er uitgevoerd bij het vastleggen?
• Wat is de kwaliteit van deze data? Is deze data volledig, correct en actueel?
• Hoe kan deze data aangevuld of opgeschoond worden?
• Wat kan er gedaan worden om toekomstige vervuiling te voorkomen?
• Hoe kan de kwaliteit van deze data continu gemonitord worden? 
• Bij migraties: hoe kan de data optimaal van een systeem in het andere terechtkomen?

Hoe maakt First Consulting het verschil?
First Consulting helpt haar klanten op het gebied van datakwaliteit met diverse migratietrajecten en dataschoningsprojecten/-programma’s. Deze projecten raken zowel de klantkant (bijv. tarieven, facturen en adressen) als de assetkant (bijv. hoogspanningsstations, meters en leidingen)

First Consulting richt zich op een risicogedreven dataschoning door de datakwaliteit van de kritische bedrijfsprocessen te meten. Wanneer de kwaliteit van de data onvoldoende is, wordt de meest efficiënte methode bepaald en een operatie opgezet om de data te schonen. Dat betekent de ene keer het veld in en fysiek data ophalen, een andere keer desk research verrichten en een andere keer de juiste data afleiden op basis van business rules.

Voor het verwerken van de vergaarde data wordt gezocht naar slimme (semi)automatische oplossingen zodat de capaciteitsclaim op de meestal schaarse resources uit de organisatie minimaal is. Gedurende de uitvoering van de operatie verzorgt First Consulting transparante en begrijpelijke rapportages waarin de voortgang en datakwaliteit inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij wordt ook altijd gelet op de kosten en continu gestuurd op de meest optimale uitvoeringsmethodiek.

First Consulting biedt een integrale oplossing waarbij ook de oorzaken van datavervuiling worden geminimaliseerd of geëlimineerd. Dit wordt gedaan door tot op de werkvloer de betrokken processen te analyseren. First Consulting bezit veel kennis van de processen en de systemen bij een groot aantal verschillende klanten. Hiermee kan First Consulting zowel optimaal advies geven als ondersteunen in de uitvoering.

Voorbeelden van datakwaliteitsprojecten die First Consulting heeft uitgevoerd:
• Opschonen en migreren van klanten en bijbehorende administratie uit een SAP-systeem van een overgenomen energiespeler.
• Valideren en ophalen van bestaande en ontbrekende data van huisaansluitingen met behulp van de buitendienst.
• Ophalen van missende data van middenspanningsassets van een netbeheerder door middel van een volledig geautomatiseerde workflow van planning, datavergaring in het veld en kwaliteitscontrole tot en met automatische en handmatige verwerking.