Adviesdienst van First Consulting: Technology

17 september 2012 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

First Consulting levert consultancy-diensten, projectmanagement en programmamanagement rondom vier hoofdthema’s: Operational Excellence, Asset Management, Compliancy en Data Management. In veel gevallen maakt technologie integraal deel uit van de oplossing die First Consulting biedt. Daarom is ‘Technology’ tot vijfde First Consulting-thema benoemd. In dit artikel wordt dit thema uitgelicht.

In de projecten van First Consulting kan een technische oplossing worden gerealiseerd door de IT-kolom van onze klanten. First Consulting heeft zelf echter ook de knowhow om in korte tijd kwalitatief hoogstaande en schaalbare oplossingen neer te zetten. Klanten waarderen deze business-gerichte IT-delivery. Bij projecten en programma’s die onder hoge druk en strakke deadlines moeten worden gerealiseerd komt het steeds vaker voor dat First Consulting naast advies, ontwerp en uitrol ook de technische oplossingen realiseert.

Waarom is technologie belangrijk in de dienstverlening van First Consulting?
De data-intensieve energiebedrijven (Essent, Eneco, Stedin, Oxxio, Liander, Dong, Enexis, Nuon, Energiedirect, etc.) waar First Consulting voor werkt draaien op een aantal kernsystemen. Voorbeelden zijn systemen rondom assets, facturatie, meterstanden en klantgegevens (ERP, CRM, GIS etc.). Rondom deze primaire systemen bestaat vaak nog een veelvoud aan belangrijke secundaire applicaties. Normaliter worden veranderingen aan deze systemen strak bestuurd door een volwassen IT-beheerorganisatie met behulp van meerjaren releasekalenders. Wanneer de projecten van First Consulting georganiseerd zijn rondom deze releasekalenders is de IT-kolom van de klant vaak de counterpart en de IT-leverancier.

Het komt echter ook geregeld voor dat er behoefte is aan nieuwe processen en (tijdelijke) tooling die niet op de meerjarenplanning staat. In die gevallen helpt First Consulting haar klanten, naast het advieswerk, met de ontwikkeling en realisatie van IT.


First Consulting - Technology

Hoe maakt First Consulting het verschil?
First Consulting heeft een brede technische kennis op het gebied van ERP, GIS-systemen, ETL, reporting en web-based tooling. De oplossingen worden echter niet primair vanuit IT-perspectief benaderd, maar juist vanuit de processen en de eindgebruiker. First Consulting ontwikkelt software altijd op basis van Rapid Application Development (RAD) methoden, met korte ontwerp-ontwikkel-test-cycli. Gebruikers-vriendelijkheid heeft het adviesbureau hoog in het vaandel staan en daarbij hoort een strakke en goed ogende user interface.

Transparante (proces)rapportages voor verschillende managementniveaus maken bijna altijd integraal deel uit van de web-based oplossingen die we realiseren. Wanneer een applicatie gereed is om in gebruik genomen te worden start onze belangrijkste taak: de implementatie. Het is kenmerkend voor First Consulting dat deze fase extra aandacht krijgt.

Flexibele schil
In de praktijk is het voor grote (energie)bedrijven noodzakelijk om een flexibele schil rondom de primaire en secundaire systemen te creëren om te kunnen voldoen aan de snel veranderende omgeving. First Consulting heeft ervaring met de implementatie van een flexibel ontwikkelplatform bij grote klanten. Dit zowel op basis van Oracle (APEX) als op basis van Microsoft (Sharepoint). De voordelen van een dergelijk platform zijn groot. Niet alleen wordt de kwaliteit en ontwikkelsnelheid door het hergebruik van standaardcomponenten nog groter, maar ook de beheersbaarheid van de tooling neemt sterk toe. Als consultancy- en IT-partner van een klant wordt een situatie bereikt waarin de tooling die First Consulting ontwikkelt in projecten netjes in beheer worden genomen door de IT-kolom na afloop van een project. Allemaal volgens afspraken en standaarden die vooraf zijn afgesproken.

Voorbeelden van technische oplossingen die door First Consulting zijn ontwikkeld en geïmplementeerd

  • Portal voor het beheren van klantaansluitingen voor klanten in de woningmarkt voor een grote energieleverancier.
  • Asbestregister en een register voor vervuilde grond met workflows voor inventarisaties en saneringen voor een netbeheerder.
  • Applicatie voor digitale facturatie (o.b.v. standaard SAP) voor gemeenteklanten in opdracht van een netbeheerder.
  • Mutatie-robot voor verwerken van verhuizingen, switches, facturatie-uitval (geen aanpassingen nodig aan het bronsysteem, zeer snel gerealiseerd en schaalbaar). Gerealiseerd voor diverse klanten.
  • Uitvalmanagementtool voor grote backoffices met o.a. werkverdeling en real time werkvoorraad- en productiviteitsinzicht en koppeling met SAP of ander ERP-systeem. Gerealiseerd voor diverse klanten.
  • Projectondersteuning met workflow voor planning en uitvoering en verwerkingen van datavergaringen uit het veld (schouwen), voor diverse projecten.