First Consulting helpt netbeheerder met asbestprobleem

06 november 2012 Consultancy.nl

Bijna dagelijks lees je in de krant dat er ergens asbest is aangetroffen in een gebouw. Regelmatig worden flats ontruimd of scholen gesloten omdat er asbest is gevonden. Ook in het energienetwerk van netbeheerders kan in het verleden asbest gebruikt zijn en nu nog aanwezig zijn. Voor het aanpakken van deze asbestproblematiek heeft een grote netbeheerder First Consulting gevraagd een programma op te zetten, met als doel het borgen van een asbestveilige werkplek voor hun medewerkers en een asbestveilige omgeving voor omwonenden.

Wat is asbest precies?
Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. Omdat het sterk, brandwerend, slijtvast en goedkoop is, is asbest decennialang op veel manieren en in veel producten toegepast. Wanneer een relatief grote asbestvezel wordt ingeademd, is het lichaam niet in staat deze op een natuurlijke manier af te breken en kan deze vezel schade aanrichten in het lichaam.

Wie rechtstreeks aan asbest wordt blootgesteld, loopt daardoor grote gezondheidsrisico’s. Sinds 1993 is het beroepsmatig bewerken en verwerken van asbest wettelijk verboden in Nederland.

Asbest in energieland

Ook in het Nederlandse energienetwerk komt asbest voor. In bouwkundige zaken zoals bijvoorbeeld de dakbedekking van transformatorruimtes en gasstations, maar ook in installatietechnische onderdelen zoals zekeringen. De betreffende netbeheerder wil een voorbeeld zijn voor de energiesector door alles op alles te zetten om de veiligheid en gezondheid te waarborgen van medewerkers en omwonenden.

First Consulting - Asbestproblematiek

Aan de slag

First Consulting heeft een aanpak bedacht die op te splitsen is in twee processen: eerst wordt in kaart gebracht waar zich asbest bevindt en vervolgens worden de risicovolle situaties aangepakt. Daarvoor moet een aantal vragen beantwoord worden om een succesvolle aanpak te garanderen:

  • Welke assets bevatten asbest?
  • Hoe groot is het asbestrisico per situatie?
  • Hoe waarborgen we de veiligheid van de medewerkers?
  • Hoe pakken we de asbestproblematiek slim aan, zodat de lopende operatie niet of zo min mogelijk wordt verstoord?
  • Hoe passen de asbestwerkzaamheden in de beschikbare financiële ruimte?
  • Hoe communiceer je open en transparant over asbest, zowel intern als extern?

Aanpak First Consulting
Om de schaal van de problematiek inzichtelijk te maken, was de eerste stap het in kaart brengen van de verdachte populatie van elektriciteits- en gasruimtes. Daarnaast is gestart met onderzoeken welke componenten asbesthoudend zijn. Informatie van leveranciers is hierbij belangrijke input, maar soms moeten de componenten ook fysiek onderzocht worden.

Om de complexe problematiek systematisch aan te pakken heeft het adviesbureau een programma opgezet dat opgedeeld is in verschillende werkgroepen:

  • De beleidswerkgroep ontwikkelt de strategie van inventariseren en saneren: wat zijn de wettelijke kaders? Welke onderdelen eerst? Welke meetmethode? Hoe waarborgen we de kwaliteit van inventarisaties en saneringen?
  • De veiligheidswerkgroep garandeert dat betrokken medewerkers hun werk op een asbestveilige manier kunnen uitvoeren. Deze werkgroep verzorgt onder andere opleidingen, werkinstructies en persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierbij wordt de expertise van onder andere TNO en Arbodeskundigen op het gebied van blootstellingsrisico’s en saneringsmethoden gebruikt.
  • De operatiewerkgroep zet het asbestbeleid om in processen die de reguliere werkzaamheden zo min mogelijk verstoren en is verantwoordelijk voor de realisatie van asbestinventarisaties, de asbestsanering en de administratieve verwerking. Een nauwe samenwerking met externe inventarisatie- en saneringsbureaus is hierbij van groot belang.

Omdat asbest veel onrust kan veroorzaken binnen en buiten de organisatie, is het programma proactief in de informatievoorziening. Openheid en transparantie staan hierbij centraal.

Digitaal asbestregister
Het operationele hart van het programma is een digitaal asbestregister. First Consulting heeft dit register inclusief workflow ontwikkeld om de werkstromen van inventarisaties, saneringen, administratie en uitwisseling van gegevens met inventarisatie- en saneringsbureaus te laten stromen. Dit is een onmisbare administratie-tool. Monteurs en engineers kunnen hiermee de asbeststatus van ruimtes controleren en een inventarisatie of sanering aanvragen. In het register zijn tevens alle resultaten te raadplegen en kan met één druk op de knop een actuele operationele rapportage worden gemaakt die inzicht geeft in de voortgang.

Sleutel tot succes: samen met de klant!
Sleutel tot het succes van dit ambitieuze programma is een nauwe samenwerking met de organisatie van de klant. First Consulting heeft zowel de lijnen uitgezet binnen het programma als de implementatie op zich genomen.

Diensten
First Consulting levert advies en projectmanagement rondom vijf hoofdthema’s:
- Operational Excellence
- Asset Management
- Compliancy
- Data Management
- Technology

Nieuws

Meer nieuws over