Raamovereenkomsten ICT-inhuur voor BZK gegund aan acht partijen

14 november 2016 Consultancy.nl 10 min. leestijd
Meer nieuws over

De Rijksoverheid heeft vijf grote ICT-inhuur aanbestedingstrajecten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) afgerond. Per aanbesteding schreven zich tussen de veertien en vierentwintig partijen in. Met acht opdrachtnemers zijn in totaal eenentwintig raamovereenkomsten gesloten, waarbinnen de BZK-diensten vanaf begin oktober ICT-professionals kunnen inhuren. De raamovereenkomsten duren maximaal 4 jaar. De BZK-diensten verwachten bij elkaar voor zo’n €70 miljoen per jaar af te nemen.

De Rijksoverheid is al jaren bezig met het professionaliseren van de inhuur van externe partners – afgelopen jaar gaf het Rijk circa €1,1 miljard uit aan externe adviseurs, interimmers, detacheringskrachten en uitzendkrachten. Een van de pijlers van de professionaliseringsslag is het inrichten van rijksbreed categoriemanagement. Onder regie van de categorieën worden onder andere (Europese) aanbestedingen uitgevoerd en raamovereenkomsten gesloten. Hiermee beoogt de Rijksoverheid meer harmonisatie aan te brengen in inkoopprocedures en de uitvoering van projecten, wat ten goede komt aan zowel de kwaliteit als de efficiency. 

Eerder dit jaar werden al grote raamovereenkomsten gesloten voor onder meer financiële adviesdiensten (€16 miljoen per jaar), interim management diensten (€12 miljoen per jaar), organisatieadvies (jaarlijks €3 miljoen) en inkoopconsultancy (€20 miljoen per jaar). Per oktober 2016 zijn daar diverse ICT-inhuur raamovereenkomsten voor het ministerie van BZK bijgekomen. Deze aanbestedingen zijn uitgevoerd door het Inkoop Uitvoering Centrum van het ministerie van Economische Zaken (IUC-EZ), waar de rijksbrede categorie ICT-inhuur is gepositioneerd. Met circa €350 miljoen uitgaven per jaar is de inhuur van ICT-professionals één van de grootste externe inhuur kostenposten van de Rijksoverheid. 

ICT-inhuur bij Rijksoverheid

Vijf aanbestedingen ICT-inhuur

Er zijn vijf afzonderlijke aanbestedingsprocedures uitgevoerd voor de verschillende diensten behorende tot het ministerie van BZK, namelijk (1) SSC-ICT Haaglanden, (2) Logius, (3) P-Direkt, (4) UBR, Doc-Direkt en Rijksvastgoedbedrijf en (5) Kerndepartement BZK, Rijksdienst Caribisch Nederland, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de Huurcommissie. 

De raamovereenkomsten voor het Shared Service Center ICT (SSC-ICT) Haaglanden – die ICT-diensten levert aan acht ministeries – zijn gegund aan zes partijen. Ordina, LINKIT, ItaQ en KPN Consulting mogen zich naast twee consortia bestaande uit de combinatie Myler, CGI en Atos en de combinatie CIMSOLUTIONS, Verdonck, Klooster & Associates (VKA), SLTN IT Professionals en Brunel op het gebied van de inhuur van ICT’ers de contractpartners noemen voor SSC-ICT Haaglanden.

Logius, de business unit die verantwoordelijk is voor de infrastructuur van de e-overheid (bekend van diensten als onder meer DigiD, Digipoort, MijnOverheid en eHerkenning) zal de komende vier jaar op ICT-vlak gebruik kunnen maken van expertise die wordt ingehuurd via vier partijen. Ordina, LINKIT en de combinatie CIMSOLUTIONS, VKA, SLTN en Brunel behoren wederom tot de gecontracteerde partijen, samen met Devoteam, een van oorsprong Franse ICT-dienstverlener die actief is in 20 landen.

P-Direkt, de HRM shared services dienstverlener van het Rijk die verantwoordelijk is voor de salaris- en personeelsadministratie van ruim 120.000 rijksambtenaren, zal voor de inhuur van ICT-experts de hulp inschakelen van Ordina, LINKIT, ItaQ en IT-Staffing.

De vierde aanbesteding had betrekking op de ICT-inhuur door drie dienstonderdelen van het ministerie van BZK: Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR; verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse bedrijfsvoeringstaken voor haar klanten binnen het Rijk), Doc-Direkt (verantwoordelijk voor de informatiehuishouding/archivering voor de Rijksoverheid) en Rijksvastgoedbedrijf (de beheerder van het Rijksvastgoed). Deze raamovereenkomsten zijn gegund aan drie partijen – wederom Ordina en LINKIT, en de combinatie van CIMSOLUTIONS, VKA, SLTN en Brunel.

Onderdelen van de raamovereenkomst

Ook voor de vijfde aanbesteding is de inhuurbehoefte van verschillende onderdelen van het ministerie van BZK samengevoegd. Het betreft het Kerndepartement BZK, de Rijksdienst Caribisch Nederland, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Huurcommissie. Zij zullen voor de inhuur van ICT-professionals een beroep doen op Ordina, ItaQ, IT-Staffing en de combinatie CIMSOLUTIONS, VKA, SLTN en Brunel.

Gunningscriteria

De gecontracteerde partijen zijn gekozen op basis van verschillende gunningscriteria, waaronder de beschikbaarheid van kandidaten, het matchen van vraag en aanbod, kennisborging en -overdracht, accountmanagement/monitoren van prestaties en integriteit. Ook zijn enkele prijscriteria toegepast. Per aanbesteding schreven zich tussen de veertien en vierentwintig partijen in.

De raamovereenkomsten zijn per begin oktober 2016 ingegaan en hebben een duur van maximaal vier jaar. In totaal verwacht het ministerie van BZK jaarlijks voor zo’n €70 miljoen te spenderen binnen de raamovereenkomsten. De inhuuropdrachten zullen via minicompetities gegund worden, waarbij de toe te passen uurtarieven per opdracht bepaald zullen worden. Een team van centrale contractmanagers bij het Inkoop Uitvoering Centrum van het ministerie van Economische Zaken (IUC-EZ), waar de rijksbrede categorie ICT-inhuur is geplaatst, zal tijdens de looptijd van de raamovereenkomsten monitoren of de gemiddelde tarieven van de opdrachtnemers niet teveel afwijken van de referentietarieven binnen de overheid. Ook zal het team de prestaties van de opdrachtnemers op enkele kwalitatieve prestatie-indicatoren in de gaten houden.

Reacties uit de markt

Opmerkelijk aan het aanbestedingstraject is dat met uitzondering van IT-Staffing (onderdeel van De Staffing Groep) alle oorspronkelijke leveranciers zijn vervangen door nieuwe spelers. In reactie hierop zegt Peter Gram, sectordirecteur IT-Staffing Public: “Wij zijn bijzonder trots dat we als enige onze dienstverlening binnen deze onderdelen van het Ministerie kunnen continueren.”

Winnaars van raamovereenkomst ICT-inhuur

Stépan Breedveld, scheidend topman van Ordina, laat weten dat het binnenhalen van de vijf grote contracten een welkome impuls geeft aan de overheidspraktijk van de IT-dienstverlener. “Het gaat om ICT-functies op detacheringsgebied die Ordina voorheen niet rechtstreeks vervulde.” 

Berthold Konijn, partner bij VKA: “We zien er naar uit om als onafhankelijk adviesbureau met de inzet van ICT-professionals op strategisch niveau bij te dragen aan het succes van ICT projecten binnen de Rijksoverheid. Ook met BZK en haar dienstonderdelen willen we ervoor zorgen dat ICT doet waarvoor het bedoeld is: het leven makkelijker maken met slimmere, efficiëntere en snellere oplossingen.”

Een woordvoerder van CIMSOLUTIONS laat weten “trots te zijn op het behaalde resultaat”, en voegt toe: “we kijken ernaar uit om het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de komende jaren succesvol van dienst te zijn.” Eugene Tuijnman, CEO van SLTN Inter Access, zegt: “Samen met onze partners in deze aanbesteding heeft SLTN laten zien ook in de categorie IT-Professionals in de prijzen te kunnen vallen.” Verder laat hij weten dat de betrokken sales professionals van SLTN een “top prestatie” hebben geleverd. 

Voor het binnenhalen van de raamovereenkomsten werkte LINKIT samen met zeven onderaannemers: DiVetro, Bartosz, Motion10, Profource, JDriven, NGA en IN2IT. Penvoerder LINKIT adviseert in systeemontwikkeling en technische beheervraagstukken, DiVetro is expert in ICT-vraagstukken, Bartosz neemt testmanagement voor haar rekening. Motion10 is een specialist in portaal- en integratietechnologie en Profource in Oracle ESB toepassingen. JDriven zorgt voor Java-developers, NGA levert SAP HR consultancy en tot slot, is IN2IT een coöperatie die mensen met autisme een kans biedt op de IT-arbeidsmarkt en het consortium op deze wijze ondersteunt.

Onderaannemers van LINKIT

“We zijn zeer verheugd dat de prestaties en toegevoegde waarde die we samen met onze consortiumpartners leveren gewaardeerd wordt”, zegt Eric Holierhoek, commercieel directeur van LINKIT.

Hassan Tagi, CEO van ItaQ, zegt blij te zijn met het winnen van drie van de vijf aanbestedingen. Over het onderscheidend vermogen van de interim specialist zegt hij: "15 jaar geleden begon ik met het leveren van ICT professionals aan het rijk. Doordat we goed snappen hoe het rijk werkt, kunnen we snel de juiste mensen leveren."

De overige gecontracteerde partijen hebben (nog) geen reactie naar buiten gebracht.

Het Ministerie zelf laat weten tevreden te zijn dat de raamovereenkomsten tot een goed einde zijn gebracht. BZK stelt dat de inzet van externe ICT-professionals zal bijdragen om de dienstverlening aan burgers en bedrijven “slimmer, efficiënter en sneller” te maken.

Gerelateerd: Rijksoverheid stelt vijf partijen aan als strategisch ICT adviseur.