Rijksoverheid kiest zeven bureaus voor organisatieadvieswerk

08 februari 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Rijksoverheid heeft vijf partijen geselecteerd die de komende twee tot vier jaar preferred supplierzullen zijn op het gebied van organisatieadvies. Het betreft een consortium bestaande uit Andersson Elffers Felix, Verdonck, Klooster & Associates, Sioo, Atos Consulting, Capgemini Consulting, Deloitte Consulting en &samhoud. Meer dan 25 partijen hadden zich ingeschreven voor de mega-aanbesteding.

Tot op heden hadden de verschillende ministeries en de daaronder vallende dienstonderdelen en agentschappen zelf de regie over welke bureaus ze inhuren om te ondersteunen bij consultancyvraagstukken. Vorig jaar bundelden de ministeries hun krachten en besloten hun inkoopprocessen voor externe diensten verder te harmoniseren, waaronder op de inhuur van organisatieadvies. Doelstelling van de uniformeringsslag was met name om meer grip te krijgen op de kwaliteit en uitgaven aan consultancy, daarnaast wil het de verschillende afnemers binnen de overheid voorzien van een betere infrastructuur ten aanzien van inhuur.

Als onderdeel van het initiatief organiseerde het Rijk voor de eerste keer in de historie, een Rijksbrede mantelovereenkomst voor interimmanagement en organisatieadvies. De zogeheten IMOA-mantel heeft een totale geschatte opdrachtwaarde van €15 miljoen per jaar – met een looptijd van twee tot vier jaar – en bestaat uit vier percelen, waar ‘Organisatieadvies’ er een van is. Onder Organisatieadvies, goed voor €3 miljoen per jaar, vallen twee kerntaken: allereerst advisering en eventueel explorerend onderzoek dat wordt verricht ten behoeve van nieuw organisatiebeleid. Daarnaast ondersteuning geleverd door adviseurs, die betrokken zijn bij organisatiewijzigingen en -veranderingen.

Zoals verwacht was de interesse in het perceel Organisatieadvies hoog. Meer dan 25 partijen schreven zich in voor de (niet-openbare) procedure. Onder leiding van het Inkoop Uitvoeringscentrum van de bestuurskern van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – die van het Rijk de opdracht kreeg om de raamovereenkomst af te sluiten – werden de ‘bids’ van de adviesbureaus met elkaar vergeleken. Hierbij werd gekeken naar diverse factoren, waaronder expertise, track record, prijs van de dienstverlening en ervaring binnen de Rijksoverheid. Na een gedetailleerd due diligence proces op de verschillende voorstellen, kwamen uiteindelijk vijf partijen als winnaar uit de bus: Andersson Elffers Felix (AEF), Verdonck, Klooster & Associates (VKA) en Sioo (die met zijn drieën een consortium vormen), Atos Consulting, Capgemini Consulting, Deloitte Consulting en &samhoud.

De komende twee tot vier jaar zullen alle ministeries en de daaronder vallende dienstonderdelen en agentschappen wanneer het gaat om management consultancy en organisatieadvies gebruik maken van de diensten van deze zeven dienstverleners*. Het gaat hierbij om advies en ondersteuning op het gebied van beleid, organisatie-inrichting, het optimaliseren van de bedrijfsvoering, procesoptimalisatie en organisatieverandering. Opdrachten met een waarde onder de €50.000 kunnen direct worden uitgevraagd, voor opdrachten met een grotere omvang geldt dat een minicompetitie wordt georganiseerd.

Siep Eilander, lid van de Klantenraad van IMOA, kijkt met tevredenheid terug op het aanbestedingstraject. “Een mijlpaal. Een jaar geleden had niemand gedacht dat we dit zo snel konden realiseren. Het draagvlak is breed. Dat zal deze mantel tot een succes maken.”

Een analyse van Consultancy.nl toont aan dat de Rijksoverheid ongeveer €1 miljard uitgeeft aan externe inhuur. Ongeveer twee derde daarvan wordt gespendeerd aan uitvoerende werkzaamheden (detachering en uitzendkrachten), de rest wordt uitgegeven aan strategisch advies (‘beleidsadvies’) en implementatiediensten (‘beleidsondersteuning’), verspreid over een breed scala aan onderwerpen, variërend van accountancy- tot consultancy-, HRM-, ICT- en juridische diensten. 

* De duur van de raamovereenkomsten is twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van twee maal één jaar. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben aangegeven op z’n vroegst vanaf 2017 deel te nemen aan de raamovereenkomst. De Raad voor de Rechtspraak (onderdeel van Veiligheid en Justitie) en de AIVD gelden als uitzondering en vallen niet onder de raamovereenkomst.