Rijksoverheid geeft ruim 1 miljard uit aan externe inhuur

10 juni 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

In 2013 heeft de Rijksoverheid meer dan €1 miljard gespendeerd aan externe adviseurs en professionals. Ten opzichte van het jaar daarvoor zijn de uitgaven met zo’n €100 miljoen gestegen, wat neerkomt op een toename van 11%. Dit blijkt uit een analyse van Consultancy.nl op basis van de bedrijfsvoering van het Rijk.

In 2009 gaf het Rijk nog bijna €1,3 miljard uit aan externe inhuur. Als gevolg van grootschalige bezuinigingen in de ministeries, de disciplinerende werking van de uitgavennorm en de diverse initiatieven gericht op het beter benutten van eigen FTE's daalden de uitgaven in twee jaar tijd met bijna eenderde naar €876 miljoen. In de afgelopen twee jaar is er echter sprake van een stijging in de uitgaven*, vooral door de hogere inhuur bij de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën.

Uitgaven Rijk aan externe inhuur

Het grootste gedeelte van de uitgaven gaat naar gedetacheerde professionals en uitzendkrachten, die maar liefst 65% van de totale uitgaven voor hun rekening nemen. Op #2 staat ICT, goed voor zo’n 26% van het budget. De overige 9% wordt besteed aan een groot aantal gebieden, zoals accountancy, organisatieadvies, strategisch advies, juridisch advies, communicatieadvies en interim-management.

Uitgaven per ministerie

Drie ministeries, Financiën, Infrastructuur en Milieu (I&M) en Veiligheid en Justitie (V&J) nemen met €675 miljoen tweederde van de totale uitgaven voor hun rekening. Financiën en I&M behoren samen met VWS tot de ministeries die de grootste stijging in inhuurkosten hebben gerealiseerd. Drie ministeries (BZK, EZ en OCW) wisten hun uitgaven aan consultants en uitzendkrachten te verminderen. Vijf ministeries bevinden zich ruimschoots boven de zogenaamde Roemer-norm, die stelt dat een ministerie niet meer dan 10% van de totale personele uitgaven (ambtelijk personeel + externe inhuur) aan externen mag besteden.

Totale uitgaven externe inhuur per ministerie

* Afgelopen jaar meldde Consultancy.nl dat de totale uitgaven in 2012 juist met €10 miljoen waren gedaald. In de meest recente data (‘Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013) wijken de uitgaven voor 2012 echter af van de in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012 genoemde bedragen vanwege een nagekomen correctie in de opgave van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In totaal is circa €47,5 miljoen toegevoegd aan de 2012 data.