Sioo

Sioo maakt mensen en organisaties wendbaarder, door ze te laten ontdekken hoe je organisatie- en veranderingsprocessen kundig en krachtig kunt realiseren.

Visie

Organisaties – en de mensen die er werken – moeten voortdurend zien te anticiperen op vraagstukken die op hen afkomen. Hun wendbaarheid is bepalend voor succes. De vraag is hoe zij met souplesse het goede kunnen doen. Sioo is ervan overtuigd dat alleen kennis en modellen uit de organisatie- en veranderkunde niet volstaan. Mensen en hun organisaties worden pas écht wendbaar, als zij leren over veranderingsprocessen in hun eigen context. Vanuit hun eigen vraagstukken. En in samenhang met hun eigen ontwikkeling. Dat kan alleen door actuele en urgente vraagstukken uit de praktijk te vervlechten met kennis uit de organisatie- en veranderkunde. Dat is exact wat Sioo doet.

Wat is Sioo?

Sioo is dé interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties wendbaar maakt in veranderings- en organisatieprocessen. Sioo is in 1958 opgericht door acht Nederlandse universiteiten. Dat gebeurde mede op initiatief van de organisatieadvieswereld. Het instituut maakt leertrajecten op maat. Tegelijkertijd is Sioo een platform dat het relatief jonge vak van verandermanagement en organisatiekunde verder helpt ontwikkelen.

Voor wie?

Sioo is er voor iedereen die voor uitdagende organisatie- en verandervraagstukken staat. En die daarom beter wil worden in het aanjagen, managen, inspireren, organiseren en vernieuwen. Veel mensen weten Sioo te vinden, zoals bestuurders, (interim)managers, kwartiermakers, stafspecialisten en adviseurs. Zij zijn werkzaam bij overheden, non-profitorganisaties en bedrijfsleven.

Wat brengt Sioo?

Sioo organiseert een krachtige en inspirerende leeromgeving. De leeromgeving richten we zo in dat die snel en zichtbaar resultaat brengt. De nieuwe inzichten zijn dezelfde dag al inzetbaar. De professionaliteit van mensen groeit. De organisatieontwikkelingen zijn in goede banen te leiden. En kennis uit de praktijk en het vakgebied vloeien samen tot de beste oplossingen. Wie met Sioo heeft gewerkt, houdt voor altijd fascinatie voor de organisatie- en veranderkunde.

Onze succesformule

  • We dagen u uit om vanuit verschillende perspectieven naar veranderings- en organisatievraagstukken te kijken. Dat levert een bredere zienswijze op én de beste kansen om het goede te doen.
  • Vanaf dag één combineren we deze drie elementen: theoretische verdieping, toepassing in de eigen praktijk én persoonlijke groei. Die samenhang versterkt het leereffect. 
  • Het praktijkgericht leren verweven we goed doordacht in de leertrajecten. U analyseert. U zoekt oplossingen. U probeert ze direct uit. En u brengt uw ervaringen en resultaten weer in binnen het leertraject.
  • We scheppen structureel gelegenheid om te spiegelen en te sparren met mensen die voor vergelijkbare veranderings- en organisatievraagstukken staan. 
  • We maken veel ruimte om uw eigen, persoonlijke stijl te ontdekken en verder te ontwikkelen.
  • Bij ons vindt u geen standaardopleidingen. Daar geloven we niet in. We stemmen de leeromgeving maximaal af op u en uw organisatie. Dat levert de grootste meerwaarde op – zo weten we uit ervaring.

Wat hebben we in huis?

Sioo weet rond organisatie- en verandervraagstukken feilloos de brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Daarin zijn we succesvol, al meer dan 50 jaar. Sioo is opgericht om het vakgebied een wetenschappelijke en praktijkgerichte impuls te geven. Daarom werken bij Sioo alleen mensen die zelf de hitte van veranderings- en organisatieprocessen kennen. Zij hebben zelf een bestuurlijke of managementachtergrond, of zijn adviseur. Ze weten uit ervaring wat er nodig is om in de praktijk optimaal te handelen. Tegelijkertijd dragen ze met passie bij aan de ontwikkeling van hun vakgebied. Omgekeerd laten zij zich in hun denken en doen continu voeden door wetenschappelijk toegepaste kennis.

Wanneer zit u bij Sioo goed?

Als het tijd is om verder te komen met een andere aanpak, omdat meer van hetzelfde niet werkt.

Sioo | Nieuws