Uitgaven van Rijksoverheid aan beleidsadviseurs gedaald

16 juni 2014 Consultancy.nl 1 min. leestijd

Voor het derde jaar op rij heeft de Rijksoverheid bezuinigd op de inhuur van beleidsadviseurs. Tussen 2010 en afgelopen jaar zijn de uitgaven met meer dan de helft teruggeschroefd. Dat blijkt uit een analyse van de bedrijfsvoering van het Rijk door Consultancy.nl.

In 2010 gaf het Rijk zo’n €116 miljoen uit aan de inhuur van externe adviseurs voor ondersteuning op beleidsmatig vlak. Het Rijk maakt hierin onderscheid tussen vier ‘advies’ categorieën: beleidsadvies, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvisering en interim-management (op management niveau). In de afgelopen vier jaar is op deze gebieden flink bezuinigd: in 2013 werd ‘slechts’ €50 miljoen gespendeerd, maar liefst 57% minder dan in 2010.

Uitgaven van het Rijk aan beleidsadvies

Kijkend naar het afgelopen jaar dan stegen de uitgaven aan communicatieadvies en interim-management licht, daarentegen staat dat er miljoenen minder is gespendeerd in de twee overige categorieën. Volgens de overheid is de lagere uitgave aan externe adviseurs te danken aan de diverse initiatieven gericht op het beter benutten van eigen FTE’s en het doorgevoerde beleid om op strategische vlak waar mogelijk minder afhankelijk te zijn van externe specialisten.

Uitgaven per ministerie
Een analyse van de uitgaven per ministerie toont aan dat ze ieder hun eigen voorkeuren hebben ten aanzien van de inhuur van consultancydiensten. Zo maakt bijvoorbeeld I&M gebruik van alle vier de soorten adviseurs, terwijl Defensie afgelopen jaar geen beroep heeft gedaan op communicatiea-dviseurs en interim-managers.

Uitgaven Rijk aan beleidsadvies per ministerie

Gerelateerd nieuws: Rijksoverheid geeft ruim €1 miljard uit aan externe inhuur.