Rijksoverheid kiest twaalf bureaus voor financiële adviesdiensten

05 oktober 2016 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Twaalf bureaus mogen zich de komende periode voor financiële adviesdiensten ‘preferred supplier’ noemen voor de ministeries en de daaronder vallende departementen. De totale contractwaarde bedraagt €38 miljoen en is verspreid over een periode van twee jaar, met een mogelijke uitloop tot bijna €76 miljoen over vier jaar.

Afgelopen periode sloegen de ministeries van de Rijksoverheid de handen ineen om de manier waarop zij de financiële adviesdiensten diensten inhuren onder de loep te nemen. Het resultaat is een Rijksbrede Raamovereenkomst voor het inschakelen van tijdelijke financiële expertise (niet zijnde auditdiensten) en resultaatgerichte financiële onderzoeken. Alle ministeries en de daaronder vallende dienstonderdelen en agentschappen hebben toegezegd zich te houden aan de raamovereenkomst*.

Met de bundeling van krachten verwachten de ministeries door standaardisatie en harmonisatie van de portefeuille van externe dienstverleners de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen, daarnaast willen ze meer controle krijgen op de uitgaven, waarbij een efficiencywinst het uitgangspunt is.

Rijksoverheid

Om te bepalen welke externe dienstverleners als ‘preferred suppliers’ dienen te fungeren, organiseerde het Inkoop Uitvoeringscentrum van de bestuurskern van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – die van het Rijk de opdracht had gekregen om de raamovereenkomst af te sluiten – een openbaar aanbestedingstraject. De aanbesteding bestond uit vijf percelen: financiële adviesdiensten ten behoeve van de Administratie (1), Beheer en processen (2), Beleid, planning en control (3), Fiscaal advies (4) en Onderzoek (5).

De eerste vier percelen richten zich op de inhuur van tijdelijke financiële expertise, te onderscheiden per vakgebied, het laatste perceel is een resultaatgericht perceel. De financiële adviesdiensten zijn vooral gericht op de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid, maar beslaan ook generieke financiële adviesdiensten vanuit de beleidskolommen.

De interesse in de eerste Rijksbrede raamovereenkomst voor financiële adviesdiensten lag zoals verwacht zeer hoog – meer dan 30 partijen schreven zich in voor de procedure. De voorstellen van de concurrerende bureaus werden met elkaar vergeleken, en op basis van diverse criteria (waaronder prijs, kwaliteit, track record, ervaring binnen de Rijksoverheid) selecteerde het aanbestedingsteam twaalf bureaus die zullen fungeren als preferred suppliers:

Financiële Adviesdiensten

Perceel 1 - Administratie:
EIFFEL, Yacht (i.s.m. Randstad), Profource, EY, KPMG

Perceel 2 - Beheer en processen:
EIFFEL, BMC Implementatie (i.s.m. Robert Half), KPMG, EY, Yacht (i.s.m. Randstad)

Perceel 3 - Beleid, planning en control:
EIFFEL, Yacht (i.s.m. Randstad), Profource, DPA (i.s.m. Finance Factor, DPA Finance, ConQuaestor en Fagro), KPMG

Perceel 4 - Fiscaal advies:
BDO, EY, KPMG Meijburg & Co

Perceel 5 - Onderzoek:
EY, KPMG, Vanberkel Professionals (i.s.m. Ecorys), PwC, Deloitte

Yacht en moederbedrijf Randstad zijn voor drie van de vijf percelen geselecteerd, net als EIFFEL en KPMG. Het onderzoeksperceel van de raamovereenkomst is gegund aan vijf partijen: alle vier van de Big Four kantoren (EY, Deloitte, KPMG, PwC) en Vanberkel Professionals, die voor de uitvoering van opdrachten zal samenwerken met Ecorys. Voor fiscale diensten zullen de ministeries gebruik maken van de diensten van BDO, EY en KPMG Meijburg & Co, terwijl het perceel voor Beleid, planning en control is verleend aan onder andere DPA (in samenwerking met FinanceFactor en dochterbedrijven DPA Finance, ConQuaestor en Fagro) en KPMG. Profource, een bureau uit Rotterdam, wist twee percelen in de wacht te slepen en BMC Implementatie is, samen met recruitmentbureau Robert Half, een van de vijf preferred suppliers voor perceel twee.

Preferred supplier voor financiele adviesdiensten

De raamovereenkomsten hebben een looptijd van twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van twee maal één jaar. Opdrachten met een waarde onder de €50.000 kunnen direct gegund worden aan een van de preferred suppliers, voor opdrachten met een grotere omvang geldt dat een minicompetitie in gang zal worden gezet.

Preferred suppliers binnen het overheidsdomein
De afgelopen maanden heeft de Rijksoverheid verschillende raamovereenkomsten afgesloten met externe bureaus voor de inhuur van consultancy- en implementatiediensten. Zo werden afgelopen maand vijf partijen – Atos Consulting, Gartner, KPMG en twee consortia bestaande uit VKA & Berenschot en PBLQ & Quint Wellington Redwood – benoemd tot strategisch ICT adviseur. Eerder dit jaar werden dienstverleners geselecteerd voor management consultancy & organisatieadvies diensten (7 organisatieadviesbureaus) interim management diensten (13 partijen) en inkoopconsultancy (10 bureaus).

Gerelateerd: Rijk geeft 1,1 miljard uit aan adviseurs, interimmers en uitzendkrachten.

* Er zijn onderdelen die vanwege lopende contracten in latere instantie instappen. Daarnaast heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken aangegeven op z’n vroegst vanaf 2017 deel te nemen aan de raamovereenkomst, en neemt RWS alleen deel aan het resultaatgerichte perceel.