Jo Maes volgt Stépan Breedveld op als topman van Ordina

10 oktober 2016 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ordina topman Stépan Breedveld heeft aangekondigd de ICT dienstverlener per 1 april 2017 te zullen verlaten. Breedveld zal worden opgevolgd door Jo Maes, die sinds 2014 aan het hoofd staat van de activiteiten van Ordina in België en Luxemburg. Breedveld geeft sinds 2011 leiding aan Ordina en heeft het bedrijf door enkele roerige jaren geloodst. Nu het bedrijf weer winstgevend is en stevig op de rails staat is de tijd rijp voor een opvolger, aldus de vertrekkend topman.

Met zo’n 3.000 medewerkers in dienst is Ordina een van de grootste ICT-dienstverleners van de Benelux. De afgelopen jaren kende Ordina een roerige tijd. Net zoals veel spelers in de markt kampte de dienstverlener met een vraaguitval als gevolg van de crisis, vooral in de overheidsbranche. Om het tij te keren nam Ordina diverse maatregelen. Om te beginnen werd in mei van 2011 Stépan Breedveld – een voormalig senior partner van The Boston Consulting Group – aangesteld als nieuwe CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur.

Strategisch plan

Onder leiding van Breedveld werd een nieuwe strategie ontwikkeld. Naast een herpositionering in de markt en het aanbrengen van meer focus in de dienstverlening stond efficiency ook hoog op de agenda. Een grootschalig reorganisatie- en besparingsprogramma werd gelanceerd, met als doel om de winstgevendheid van Ordina een impuls te geven.

In 2012 jaar wist de ICT-dienstverlener, ondanks de uitdagende economische omstandigheden, het verlies van 2011 (€15,8 miljoen) om te buigen naar een kleine winst in 2012 (€0,5 miljoen). Breedveld zei destijds over die turnaround: “Het vertrouwen in Ordina is hersteld. Ik ben er trots op dat wij, ondanks moeilijke marktomstandigheden, er in geslaagd zijn om zwarte cijfers te schrijven.”

Jo Maes volgt Stepan Breedveld op als topman van Ordina

Het jaar erop realiseerde Ordina een nettoverlies van €65 miljoen (recurring verlies van €0,4 miljoen), maar dat kwam volgens de topman vooral door €60 miljoen aan afschrijvingen op goodwill, en een voorziening van bijna €6 miljoen voor leegstand van kantoorruimte. Breedveld zei toen: “Ordina staat er goed voor. Wij hebben lagere indirecte kosten, een gestegen klanttevredenheid, een innovatiever portfolio en een lagere schuldpositie.” 2013 was tevens het jaar dat Ordina werd versterkt door de komst van een nieuwe CFO: Jolanda Poots-Bijl, die samen met Breedveld de turnaround verder zou gaan leiden. Poots-Bijl volgde Bart de Jong op.

In 2014 kregen Breedveld en Poots-Bijl te maken met een tegenslag in de uitvoering van hun strategische plannen. In oktober dat jaar kreeg het bureau na een uitzending van TV programma Zembla een hoos aan negatieve publiciteit over zich. In de bewuste uitzending werd Ordina namelijk beticht in de periode 2005-2010 (toen stond Ordina onder leiding van CEO Ronald Kasteel) fraude te hebben gepleegd bij diverse overheidsaanbestedingen. Het zou onder meer zijn gegaan om aanbestedingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Rotterdam. Als gevolg van de beschuldigingen kelderde het aandeel van Ordina.

Naast de fraudeaantijgingen was 2014 tevens een jaar waarin er weinig herstel te zien was in de vraag vanuit de overheid – een van de belangrijkste markten voor Ordina – naar ICT-diensten. Tevens verscheen in dat jaar het vernietigende eindrapport van de parlementaire onderzoekscommissie ‘ICT-projecten bij de overheid’, dat concludeerde dat het Rijk blijft falen als het gaat om het beheersen van de IT-projectenportefeuille. In hun onderzoeksrapport (‘Naar Grip op ICT’) uitte de commissie, onder leiding van Ton Elias, forse kritiek op de wijze waarop het Rijk omgaat met ICT. Vaak was de kritiek terug te voeren op het overschrijden van de (miljoenen) budgetten, het niet halen van deadlines of het niet voldoen aan gestelde beloftes. Ondanks alle ontwikkelingen wist Ordina het jaar af te sluiten met een nettowinst van €1,0 miljoen.

Nieuwe koers

Tegen de achtergrond van alle uitdagingen besloot Breedveld in te zetten op een nieuwe koers, waarbij de ICT-dienstverlener in de toekomst minder afhankelijk moest worden van de overheid als opdrachtgever. Als reactie op de fraudebeschuldingen – in januari 2015 dook Zembla wederom in de zaak, waarin het concretere aantijgingen presenteerde aan het adres van Ordina – liet Breedveld een eigen onderzoek uitvoeren door De Brauw Blackstone Westbroek. Over de uitkomsten van dat onderzoek zei de topman begin 2015: “Uit het onderzoek kwam één case naar voren met een duidelijke aanwijzing van een mogelijke onregelmatigheid. Er zijn geen aanwijzingen vastgesteld van structurele onregelmatigheden.” Naast het onderzoek nam Ordina tevens maatregelen om de compliance binnen het bedrijf aan te scherpen en werd een intensief integriteitsprogramma gestart. Na een bewogen jaar werd 2015 uiteindelijk afgesloten met een verlies van €3,2 miljoen, volgens Breedveld vooral te wijten aan het imagoverlies geleden door de negatieve exposure en de structureel moeilijke overheidsmarkt.

De aangescherpte strategie van Ordina werpt haar vruchten af

In 2016 lijkt Breedveld het tij te hebben gekeerd. De binnen het bedrijf ingezette turnaround is voor het grootste gedeelte afgerond en de ICT-adviseur lijkt af te koersen op een jaar van groei – in het eerste half jaar werd een nettowinst van €3 miljoen geboekt. Breedveld over de cijfers van H1: “We sluiten het eerste halfjaar winstgevend af. De verbetering ten opzichte van vorig jaar wordt gedreven door continuering van de sterke prestaties van de divisie België/Luxemburg en het besparingsprogramma in Nederland.” In ons land presteerde Ordina vooral goed in de sectoren financiële dienstverlening en industrie.

Nu de aangescherpte strategische koers zich volgens Breedveld langzaam lijkt uit te gaan betalen (“we maken winst, beginnen weer te groeien en zijn schuldenvrij per halfjaar 2016”), heeft de topman aangekondigd Ordina begin 2017 te gaan verlaten. Breedveld over zijn aangekondigde vertrek: “Onze aangescherpte strategie werpt haar vruchten af en we hebben continu geïnvesteerd in nieuwe medewerkers, competenties en proposities. Daarnaast is het besparingsprogramma inmiddels afgerond. Voor mij waren het zes intensieve jaren waarin we veel van ons management en medewerkers hebben moeten vragen. Mijn opdracht is volbracht en dit is een natuurlijk moment waarop ik besloten heb om afscheid te nemen. Onze mensen verdienen een groot compliment en ik wil hen danken voor hun bijdrage aan ons succes.”

Opvolger: Jo Maes

Breedveld zal begin volgend jaar worden opgevolgd door Jo Maes, de huidige CEO van Ordina België. Maes zal per 1 januari 2017 door de Raad van Commissarissen tot lid van de Raad van Bestuur en per 1 april 2017 tot voorzitter van de Raad van Bestuur benoemd worden. De vertrekkend topman over zijn opvolger: “Met trots draag ik mijn verantwoordelijkheid over aan Jo Maes met wie ik intensief heb samengewerkt.” Johan van der Werf, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ordina voegt toe: “Ik ben verheugd dat we met Jo Maes een opvolger uit eigen gelederen hebben met een sterk track record. Jo heeft de activiteiten in België/Luxemburg met succes laten groeien en is vanuit het executive committee nauw betrokken bij de activiteiten in Nederland.” Maes is gekozen voor een periode van vier jaar.

Naast het aanstaande vertrek van Breedveld heeft er onlangs nog een bestuurswissel plaatsgevonden. Afgelopen maand is Annemieke den Otter benoemd tot CFO en lid van de Raad van Bestuur. Jolanda Poots-Bijl maakte eerder dit jaar al bekend het, net als Breedveld, een “natuurlijk moment” te vinden om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Poots- Bijl is inmiddels benoemd tot financieel bestuurder bij maritieme dienstverlener Van Oord.