Van IT-dienstverlener naar businesspartner: CEO Joost de Bruin over de transformatie van Ordina

12 september 2023 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Toen Joost de Bruin begon als CEO van Ordina Nederland kreeg hij een uitdagende opdracht mee: Ordina’s transitie van IT-dienstverlening naar digitale business partner versnellen én de financiële resultaten verbeteren. “Best een spannende combinatie”, stelt De Bruin nuchter vast in gesprek met Consultancy.nl. Na tweeënhalf jaar kan hij gelukkig tevreden de tussentijdse balans opmaken. Maar zorgen heeft hij ook: “Ik zie organisaties worstelen met grote uitdagingen.”

Er is veel veranderd, sinds Joost de Bruin zich in 2016 aansloot bij Ordina. Technologische vooruitgang is verder versneld, maatschappelijke opgaven stapelen zich op, geopolitieke spanningen nemen toe en de economie vertraagt. Het creëert opgeteld een onstuimig landschap waarin organisaties zich voortdurend moeten aanpassen aan de laatste ontwikkelingen.

Wat dit extra uitdagend maakt is dat technologie zozeer is doorgedrongen tot de kern van businessmodellen dat het raakt aan alle facetten van de organisatie. Het is tegen deze achtergrond dat Ordina enkele jaren geleden besloot dat – om andere organisaties optimaal te helpen – de éigen organisatie een grote transformatie moest ondergaan.

Ordina CEO Joost de Bruin toegetreden tot Cyber Security Raad

Zo zette Ordina een nieuwe koers in: van IT-dienstverlener naar digitale businesspartner. “Een digitale transformatie is complex, want ze gaat niet alleen over de nieuwste technologie, maar ook over processen en mensen”, legt De Bruin uit. “Een integrale benadering is dus nodig om klanten goed door zo’n transitie te begeleiden. Als digitale business partner neemt Ordina deze rol op zich.”

Best trots

Sinds begin 2021 geeft De Bruin als CEO leiding aan deze transformatie binnen Ordina Nederland. “Mijn opdracht is om de executie richting digitale businesspartner te versnellen en de financiële resultaten te verbeteren. Een verandertraject begeleiden en tegelijkertijd gezonde marges bereiken is soms best een spannende combinatie.”

Tweeënhalf jaar na zijn start ziet de voorlopige balans er goed uit, kan hij concluderen. Ordina zet omzetrecord na omzetrecord, de overname door Sopra Steria (waarover De Bruin de lippen stijf op elkaar houdt) nadert zijn conclusie en de eigen transformatie krijgt steeds duidelijker gestalte. “Als ik kijk naar de toegevoegde waarde richting onze klanten mogen we tot dusver best trots zijn”, aldus De Bruin.

Hij legt uit dat Ordina in zijn nieuwe rol als digitale businesspartner vooral moet “denken in oplossingen” om opdrachtgevers verder te helpen in hun verandertrajecten. “Dat vergt onder meer adviesvaardigheden richting klant, marktkennis en samenwerking tussen practices. Hierbij is mijn uitdaging om bij collega’s een ondernemende mindset te stimuleren. Ik probeer een voorbeeldrol te vervullen door bijvoorbeeld vaak klanten te bezoeken.”

Het moet sneller

Al met al kijkt De Bruin “positief” naar wat hij tot nu toe heeft bereikt als CEO. “Maar ik heb ook zorgen”, voegt hij daar direct aan toe. “Ik zie organisaties worstelen met grote uitdagingen. We doen er echt toe bij onze klanten, maar ik zie ook nog uitdagingen waar we een nog grotere bijdrage kunnen leveren.”

“Ik ben niet tevreden over het tempo waarin het IT-landschap meebeweegt met maatschappelijke trends. Kijk naar de energietransitie, de vergrijzing onder de IT’ers, de veranderende wetgeving in het publieke domein en op het gebied van financial economic crime. De digitale transformatie moet echt sneller om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen.”

In nieuwe oplossingen als cloud en generatieve AI ziet hij weliswaar kansen om deze transformatie te versnellen – maar de beslissende sleutel tot succes is uiteindelijk niet technologie, maar de mens. “We zien dat digitale transities vaak falen omdat men onvoldoende naar de menselijke kant kijkt. Medewerkers zullen een nieuwe technologie en werkwijze moeten omarmen. Verandering gaat gepaard met weerstand, daarvoor moet oog zijn.”

Lees ook: De mens: Het vijfde element van de digitale transformatie.

Naar elkaar toe groeien

Daarnaast pleit De Bruin voor meer organisatie-overstijgende samenwerking. “Of het nou gaat om de energietransitie of ontwikkelingen rond de cloud of AI, de uitdagingen zijn vandaag de dag zo groot dat geen organisatie ze alleen kan oplossen.”

Zelf voegde De Bruin ondanks de daad bij het woord door toe te treden tot de Cyber Security Raad, het onafhankelijke strategische adviesorgaan van het Kabinet op het gebied van cybersecurity. Deze zetel is gekoppeld aan de bestuursfunctie van de Bruin bij NLdigital, de branchevereniging van de digitale sector.

Cybersecurity is ook een van de voornaamste specialisatiegebieden van Ordina. Toch ziet De Bruin “geen spanningsveld” tussen het concurreren en samenwerken met branchegenoten. “We groeien langzaamaan naar elkaar toe en werken ook vaker in consortia aan grote digitaliseringsvraagstukken.”

“Zo werk ik bij NLdigital – nauw samen met mijn branchegenoten aan uitdagingen op het gebied van cybersecurity. Sterker nog: samenwerking met branchegenoten, klanten, IT-onderwijs, wetenschap en het publieke domein is de enige manier om georganiseerde misdaad in Nederland het hoofd te bieden!”

Enorme impact

De komende jaren staan organisaties nog tal van ontwikkelingen te wachten op het gebied van cybersecurity. “Ik verwacht dat het thema alleen maar belangrijker wordt”, geeft De Bruin aan, “of het nu gaat om awareness onder medewerkers, pen testing of nieuwe wet- en regelgeving.”

Met name die wetgeving gaat “een enorme impact” hebben, voorspelt hij. “Denk aan de Cyber Resilience Act, die eisen stelt aan de cyberbeveiliging van hardware- en softwareproducten, zoals slimme luidsprekers en games. En de Network and Information Security Directive vereist dat organisaties in alle sectoren een hoger niveau van cyberbeveiliging bereiken voor al hun systemen en netwerken.”

Het zijn thema’s waar Ordina veel aandacht aan besteedt en De Bruin waarschuwt organisaties om de impact van deze Europese wetgeving niet te onderschatten. “Het gaat iedereen raken. Ik wil geen paniek zaaien, maar vind het wel belangrijk dat we dit besef met elkaar hebben.”