Chiel ter Wal brengt mensen, klantorganisaties én Ordina zelf in beweging

22 november 2022 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Wie de naam Ordina hoort denkt waarschijnlijk al snel aan computers. Niet zo gek: het bedrijf geldt al decennia als een van Nederlands bekendste ICT-dienstverleners. Voor Chiel ter Wal, business director bij Ordina, begint het echter allemaal bij de mens: “De juiste mensen zorgen dat technologie gaat leven.”

Al lang voor zijn start als consultant bracht Chiel ter Wal mensen in beweging. Als topjudoka zette hij alles op alles om schijnbaar onverzettelijke tegenstanders onderuit te vegen, op hun rug te leggen of in de houdgreep te nemen.

Natuurlijk, in zijn rol van consultant gooit hij niemand over zijn schouder, maar het in beweging krijgen van mensen binnen een digitale transformatie kan soms minstens zo moeilijk zijn. “De juiste technologie is natuurlijk belangrijk, maar je hebt ook mensen nodig die de nieuwe werkwijze positief ontvangen. En juist dáár gaat het vaak verkeerd”, schetst hij de uitdaging.

Chiel ter Wal, Business Director, Ordina

Ter Wal spreekt uit de nodige ervaring. Hij werkt al een kleine twee decennia als manager en consultant. De eerste jaren specialiseerde hij zich met name in het HR-vakgebied, later ging hij zich steeds meer richten op (project)management, transformatie, leiderschap, strategie en coaching.

De juiste mensen

In 2020 begon hij bij Ordina. Als business director geeft hij leiding aan een team van ruim 100 consultants die opdrachtgevers helpen in hun digitale transformaties. En daarin stelt hij dus niet zozeer de technologie, maar in de eerste plaats de mens en diens gedrag centraal.

“Het menselijke aspect komt keer op keer bovendrijven als de doorslaggevende factor voor succesvolle verandering”, geeft hij aan. “De juiste mensen zorgen dat technologie en processen gaan leven.”

Dit geldt voor de mensen die meegaan in de verandering, maar ook voor de externe consultants die deze verandering begeleiden. “Daarom werken we met collega’s die begrijpen welke consequenties de technologie heeft voor het gedrag van mensen en begeleiding bieden bij de implementatie van projecten.”

“Samen met de klant stellen we een roadmap op met diverse interventies op het gebied (persoonlijk) leiderschap, teamontwikkeling en organisatie-optimalisatie. Door verschillende perspectieven – en dus ook die gedragskant – mee te nemen bij klantoplossingen, verzekeren we ons ervan dat we echt impact maken.”

Collega’s breder laten kijken

Sinds hij zich bij Ordina heeft aangesloten brengt Ter Wal de ICT-dienstverlener zelf ook in beweging, waarmee het profiel verschuift van de traditionele IT-detacheerder naar een digitale businesspartner die opdrachtgevers helpt vanuit een multidisciplinaire benadering waarin (onder meer) gedrag, IT, processen en strategie elkaar ontmoeten.

“Binnen Ordina hebben we veel vakmanschap: bevlogen professionals die je niet hoeft te vertellen wat te doen. Ik zie het als mijn opdracht om collega’s breder te laten kijken, zodat de verschillende vakgebieden bij elkaar komen”, legt hij uit.

“We positioneren ons als digitale businesspartner, dus de klant verwacht snel toegevoegde waarde van ons. In mijn optiek kan dit uitstekend met onze multidisciplinaire aanpak. Bovendien komt dit onze talentontwikkeling ten goede.”

“Door tegenstellingen te verenigen ontstaan nieuwe inzichten en andere patronen en gedrag.”

Makkelijk is het echter niet altijd, zo erkent hij. “Het vergt een bredere blik. Ik ga veel individuele gesprekken aan om collega’s te prikkelen over onze transformatie, door samen op zoek te gaan naar hun persoonlijke rol hierbij. Iedereen brengt talent mee om transformaties verder te brengen.”

Dynamic duo

Eén van de concrete initiatieven waarin deze multidisciplinaire aanpak én de focus op gedrag samenkomen is een pilot die Ter Wal is gestart, waarin consultants en coaches aan elkaar worden gekoppeld.

“Ik geloof in het ‘dynamic duo’, een tandem waarop consultant en coach samen optrekken. De consultant weet alles van de business en de coach begrijpt de gedragskant. Ik ben van mening dat de huidige wereld ons diversiteit biedt die wij met elkaar moeten omarmen.”

In de tegenstellingen die deze diversiteit bij elkaar brengt, zijn we volgens Ter Wal vaak geneigd vooral “de schuringen” te benoemen. “Ik probeer die tegenstellingen juist te verenigen – bijvoorbeeld narcisme versus nederigheid, of stijfkoppigheid versus flexibiliteit. Zo ontstaan nieuwe inzichten en andere patronen en gedrag, waarmee organisaties wendbaarder en veerkrachtiger worden.”

Hij benadrukt dat mensen zich hiervoor wel veilig moeten voelen op basis van gedeelde onderliggende waarden. “Binnen Ordina zien we dat ongebruikelijke samenwerkingsvormen het leerproces versnellen door respect voor elkaars ‘superpower’ en rechtstreekse feedback. Daarom introduceren we binnenkort deze duo’s binnen Ordina.”

Ondertussen kijkt hij ook al verder vooruit. “Ik verheug me er nu al op om deze journey ook bij onze klanten aan te gaan!”

Keuzes durven maken

Aan hoge ambities voorlopig in ieder geval geen gebrek bij Ter Wal. Hierin werkt de mentaliteit waarmee hij vroeger op de judomat stond nog steeds door. “Als topsporter heb ik leren dromen in misschien wel onhaalbare doelen. Die volharding helpt me nu om te denken in mogelijkheden in plaats van beren op de weg.”

Een andere kracht die hij aan zijn judojaren heeft overgehouden is dat hij makkelijker keuzes durft te maken. “Kiezen is soms best eng, want dan moet je dingen laten en patronen doorbreken. Wat mij betreft kunnen we meer lef gebruiken om keuzes te maken.”

Als voorbeeld noemt hij het al dan niet thuiswerken – een hoogst actueel vraagstuk sinds de coronacrisis. “Ik heb voor mezelf het weloverwogen besluit genomen om altijd fysiek op kantoor te werken, omdat die cadans mij focus brengt en ik de reflectiemomenten tijdens woonwerkreistijd nodig heb.”

“Begrijp me niet verkeerd”, voegt hij meteen toe, “ik ben voorstander van plaats- en tijdonafhankelijk werken, maar ik mis soms dat collega’s bewust over hun werkprivébalans nadenken en op basis daarvan keuzes durven te maken.”