Havenbedrijf Rotterdam kiest partners voor strategische IT-consultancy

24 mei 2023 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Havenbedrijf Rotterdam heeft na een competitief aanbestedingstraject vijf partijen geselecteerd als partner voor strategisch advies op het gebied van digitalisering en IT-transformatie.

Achter het traditionele havendecor van schepen, containers en kranen bouwt Havenbedrijf Rotterdam aan een digitale toekomst. Het management van Europa’s grootste haven is ervan overtuigd dat vooroplopen in digitalisering een fundamentele pijler is voor het behouden van zijn concurrentiepositie.

In de toekomstvisie van Havenbedrijf Rotterdam bestaat de haven naast een fysieke infrastructuur ook uit een ‘digitale dubbelganger’ draaiend op data, algoritmes, sensoren, netwerken en meer.

Port Rotterdam

Digitalisering biedt uiteenlopende kansen voor de verschillende activiteiten die zich afspelen binnen het havengebied, van het optimaliseren van de fysieke infrastructuur en de bedrijfsvoering, tot het verbeteren van de supply chain, innovatie en zelfs verduurzaming.

Enkele van de vele voorbeelden: door het gebruik van realtime data worden schepen niet gehinderd door wachttijden en kunnen logistieke ketens worden geoptimaliseerd.

Met behulp van sensoren en internet of things-technologie kunnen objecten (schepen, kranen, terminals, treinen, trucks, et cetera) met elkaar communiceren zonder tussenkomst van mensen. Dit zorgt ervoor dat de capaciteit van de haven optimaal wordt benut. Deze technologie maakt het ook makkelijker om onderhouds- en baggerwerkzaamheden uit te voeren waar het ook echt nodig is.

Door gebruik te maken van een ‘digital twin’ – een digitale replica van de echte haven – kan Havenbedrijf Rotterdam verbeteringen en scenario’s in de fysieke leefomgeving alvast toetsen in een veilige omgeving, met als voordeel dat besluitvorming naar een hoger niveau kan worden getild.

Strategische IT-partners

Om deze (en meer) strategische IT-gedreven thema’s de komende jaren uit te denken én te realiseren. werkt Havenbedrijf Rotterdam met een kleine groep adviesbedrijven die hierin kunnen adviseren. De komende vier jaar wordt samengewerkt met McKinsey & Company, Blue Bricks, en de combinaties DiVetro en SeederDeBoerEraneos en Strict, en Berenschot en Ordina.

De dienstverlening omvat strategisch advies op de onderwerpen digitale strategie, portfoliomanagement, digitale transformatie, architectuur & techniek en data.

De looptijd van de raamovereenkomsten bedraagt twee jaar met mogelijkheid tot verlengingen van zes maal één jaar. De totale contractwaarde is niet bekendgemaakt.

Met de geselecteerde bureaus kiest Havenbedrijf Rotterdam voor een aantal vertrouwde gezichten. McKinsey & Company is al jaren de strategieconsultant van de haven. Zo was het Amerikaanse bureau jaren geleden betrokken bij studies naar de uitbreiding van de Tweede Maasvlakte, en recenter voerde het haalbaarheidsstudies uit rondom overschakeling op hernieuwbare bronnen en CO2-opslag onder zee.

Ook Berenschot en Ordina hebben al meer dan 10 jaar verschillende lijnen met initiatieven binnen en rondom de haven. Het Utrechtse organisatieadviesbureau is onder meer betrokken (geweest) bij pilots naar waterstof, het verbeteren van de cyberveiligheid van de haven en HR-vraagstukken. Ordina heeft onder meer meegewerkt aan de online omgeving, verschillende digitale logistieke oplossingen en een groot duurzaamheidsproject.

Eraneos (voorheen Quint) heeft een trackrecord opgebouwd met de ontwikkeling en uitrol van nieuwe technologieën en initiatieven gericht op een betrouwbare en vellige data-uitwisseling binnen het logistieke en havenecosysteem.

DiVetro heeft elf jaar een samenwerkingsrelatie met Havenbedrijf Rotterdam, vooral gericht op digitale advisering en realisatie. Tenderpartner SeederDeBoer werkte ook eerder samen met het Havenbedrijf in een strategietraject.

Over de relatie tussen Havenbedrijf Rotterdam en Strict en Blue Bricks is minder bekend in het openbare domein.

Over de samenwerking met externe bureaus schrijft Havenbedrijf Rotterdam op de eigen website: “We hebben de ambitie om de slimste haven ter wereld te zijn. Om deze ambitie te realiseren is het vervullen van de voortrekkersrol op het gebied van digitalisering cruciaal.”

“Digitalisering is zo’n veelomvattend, ingrijpend en innovatief proces dat individuele bedrijven niet op zichzelf in staat zijn om de vernieuwing te organiseren. Het Havenbedrijf wil als onafhankelijke partij de verantwoordelijkheid nemen om digitalisering aan te jagen, externe deskundigheid te betrekken en gelijkgestemde partijen bij elkaar te brengen. Samen met onze partners creëren we de oplossingen voor morgen.”

Reactie van de winnende partijen

Maurice Boon, Managing Partner bij Eraneos: “Wij kijken uit naar de samenwerking, waarbij we onze ervaring met de havenbedrijven en logistieke partners uit Hamburg, Bazel en Singapore in kunnen zetten om ontwikkelingen te versnellen. Zo kunnen we het Havenbedrijf Rotterdam helpen bij het realiseren van een duurzame groei als haven van wereldklasse.”

Breg van de Geer, Marktgroepleider Publiek bij SeederDeBoer: “Met het winnen van de aanbesteding blijven we het havenbedrijf ook de komende jaren adviseren over waardevolle toepassing van digitale middelen.”

“Ons samenwerkingsverband met DiVetro staat voor een onorthodoxe, pragmatische, innovatieve én gedegen aanpak op het gebied van digitale transformaties. Hierbij hebben we oog voor zowel veranderkundige als digitale aspecten.”

Niek Rooks, partner bij DiVetro: “Deze overeenkomst verstevigt onze duurzame relatie met Havenbedrijf Rotterdam. De komende jaren blijven wij onze schouders zetten onder het adviseren en realiseren van de digitale ambitie.”