CE Delft onderzoekt tankmarkt in haven van Rotterdam en Antwerpen

26 januari 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

CE Delft heeft de tankmarkt voor zeeschepen in de havens van Rotterdam en Antwerpen-Brugge onderzocht. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de havenbedrijven van Rotterdam en Antwerpen-Brugge. Deze ontvingen namelijk allebei meerdere klachten over de levering van brandstof door zogenaamde bunkerschepen – boten die naar zeeschepen varen en deze onder andere bevoorraden met bunkerolie.

Een aanzienlijk deel van de meldingen die de havenbedrijven op hun bord kregen, gingen over kwantiteitsproblemen. Verschillende organisaties achter de zeeschepen beweerden dat de bunkerboten minder brandstof zouden hebben geleverd dan op de factuur stond vermeld.

Onderzoek naar bunkerwereld aan basis van verplicht meetsysteem

De afgelopen maanden keken organisatieadviseurs van CE Delft naar het reilen en zeilen van de bunkermarkt. De onderzoekers gingen hiervoor in gesprek met de betrokken partijen en namen vragenlijsten af onder stakeholders.

Eén van de conclusies van de studie? In Rotterdam en Antwerpen spelen vergelijkbare problemen. Zo is binnen de bunkermarkten van beide havens stelselmatig sprake van kwantiteitsproblematiek. Om en nabij de 85% van de ondervraagden herkent zich in deze conclusie, laat CE Delft weten.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de ruime meerderheid van de respondenten voorstander is van de invoering van een verplicht, officieel meetsysteem aan boord van bunkerschepen – om zo de kwantiteitsproblemen een halt toe te roepen.

Zo’n systeem meet de hoeveelheid brandstof die bunkerboten rechtstreeks leveren (net zoals bij autotankstations). Momenteel wordt de hoeveelheid brandstof die bunkerboten leveren nog bepaald aan de hand van het verschil tussen het volume van hun eigen opslagtanks vóór het tanken en ná het tanken.

Verandering is aanstaande

Van deze laatstgenoemde methode wordt binnen afzienbare tijd echter afscheid genomen. De havenbedrijven van Rotterdam en Antwerpen-Brugge hebben op basis van het onderzoek van CE Delft namelijk besloten om het gebruik van een meetsysteem aan boord van bunkerboten verplicht te stellen.

Tot en met juni dit jaar zullen de twee havenautoriteiten onder andere in kaart gaan brengen welke bunkermeetsystemen zijn toegestaan. Daarnaast moeten de organisaties uit Rotterdam en Antwerpen nog bepalen vanaf wanneer de maatregel officieel in werking treedt.

Beide havenbedrijven zijn zich bewust van het feit dat de verplichtstelling een grote invloed heeft op de bunkerbedrijven. Zij wijzen vooral op de extra kosten die gepaard gaan met het naleven van een verplicht meetsysteem. “Daarom kiezen we voor een termijn die ambitieus, maar ook realistisch is”, meldt een persvoorlichter van de Rotterdamse haven op de website van de organisatie.

Op dit moment beschikken de havens van Rotterdam en Antwerpen-Brugge over 170 bunkerschepen. 40 daarvan zijn reeds uitgerust met een bunkermeetsysteem – wat overeenstemt met ruim 23% van de totale bunkerbotenvloot.