Nederlands bureau ontwerpt havens in Albanië en Kosovo

27 juli 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Royal HaskoningDHV heeft zijn plannen voor twee nieuwe havens in Albanië en Kosovo gepresenteerd aan beide landsregeringen. Als alles volgens plan verloopt opent de eerste haven in 2025.

Enkele jaren geleden kwamen Royal HaskoningDHV en de Albanese overheid met elkaar in contact. Albanië wilde de zeehaven van Durrës verbeteren en ging in gesprek met het ingenieurs- en adviesbureau over hoe dat het beste gerealiseerd zou kunnen worden.

Daaruit volgde onder andere het idee om de industriële activiteiten in de haven van de Albanese stad Durrës te verhuizen naar een nieuwe locatie in Porto Romano – een plaats aan de kust op negen kilometer van Durrës waar reeds industriële activiteiten plaatsvinden.

Een ontwerp van de nieuwe haven in Porto Romano (bron: Royal HaskoningDHV)

Het samenbrengen van deze bedrijvigheid heeft volgens Royal HaskoningDHV verschillende voordelen. Zo vergroot het de logistieke efficiëntie, wat leidt tot kostenbesparingen en daarmee een verbeterde concurrentiepositie voor Albanië.

“Ik was verheugd om de plannen voor de nieuwe haven in Porto Romano te zien: dit is een fantastische kans”, zegt Edi Rama, minister-president van Albanië. “Ik heb het gevoel dat we bij Royal HaskoningDHV in veilige handen zijn en kijk uit naar de volgende fase.”

Droge haven

De nieuwe haven in Durrës, waarbinnen duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol moeten gaan spelen, zal worden aangesloten op het wegennet en het spoor van Albanië. Op die manier staat de haven ook in goede verbinding met een nog te bouwen haven in Pristina in buurland Kosovo.

Het gaat in dit geval om een zogenaamde droge haven. Dat is een terminal in het binnenland die per vrachtauto en trein en soms per boot te bereiken is vanuit een zeehaven. Een droge haven fungeert in het bijzonder als overslagcentrum voor zeevracht met binnenlandse bestemmingen.

Het idee voor de droge haven in Pristina ontstond op aandringen van de Albanese regering. De overheid van Kosovo stemde daarmee in, temeer omdat beide landen door de investeringen in de twee havens een belangrijke rol kunnen gaan vervullen binnen de transportsector van de Balkan.

Prachtige kustlijn

Doordat de industriële activiteiten worden verplaatst naar de nabijgelegen haven van Porto Romano (in Albanië) zal er een hoop ruimte vrijkomen in de haven van Durrës, vertelt Erik Oostwegel, CEO van Royal HaskoningDHV.

“De plannen zullen er eveneens voor zorgen dat de prachtige kustlijn van het land in ere wordt hersteld en in de toekomst behouden blijft. Daar profiteren de inwoners van Durrës uiteraard van. Ook omdat de omgeving aantrekkelijker wordt voor toeristische activiteiten.”

2025 in gebruik

De komende tijd worden de details van het project verder uitgewerkt, daarna start de bouw. In totaal is zo’n €2 miljard gemoeid met de aanleg van de haven in Porto Romano. Het prijskaartje van de droge haven in Pristina is op het moment van schrijven niet bekend.

Naast Royal HaskoningDHV zijn ook het havenbedrijf van Durrës en het Albanese ingenieurs- en adviesbureau Abkons betrokken bij het project. Volgens de planning kan de haven in Porto Romano in 2025 in gebruik worden genomen. De opening van de Kosovaarse droge haven volgt daarna.