De toekomst van datagedreven werken is nu

28 oktober 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Met de slimme inzet van data kunnen organisaties processen optimaliseren en vooroplopen in de markt. Medewerkers zitten beter in hun vel en weten meer te bereiken in minder tijd. Om de kansen te benutten, is een goede voorbereiding gewenst. Vijf domeinexperts van KPN ICT Consulting delen hun visie op datagedreven werken en de Artificial Future.

De manier waarop werknemers werken, hun dagen plannen en informatie consumeren, verandert razendsnel. Nu al helpt technologie om sneller bestanden te vinden en gemakkelijk afspraken met de juiste mensen in te plannen. Werknemers krijgen ongevraagd hulp aangeboden en proactieve autonome interventies zorgen dat ze optimaal presteren. Allemaal dankzij datagedreven technologie, zoals artificial intelligence (AI).

Datagedrevenheid betekent niet dat medewerkers worden overspoeld met informatie. Slimme inzet van data zorgt er juist voor dat alleen relevante informatie hen bereikt, op de momenten dat het uitkomt. Dit is het recept voor een betere work-life balans. De technologie is er al, bijvoorbeeld bij Microsoft Insights. Daarmee begint elke werkdag met een overzicht van de dagplanning, relevante bestanden en advies over werkpatroon en welzijn. AI als een coach, die helpt om tijd beter in te delen en zo ongemerkt het risico op burn-out vermindert.

De toekomst van datagedreven werken is nu

Agility

Een belangrijke drijfveer voor innovatie is de wens van wendbaarheid en flexibiliteit. Zulke agility bereik je alleen wanneer je als organisatie datagedreven werkt. Datagedreven werken, en dus de inzet van AI, stelt nieuwe eisen aan bestaande IT-infrastructuren. Je hebt onder meer een betrouwbaar platform nodig, waarop je de data neerzet en analyses uitvoert. Het platform moet schaalbaar zijn om data-inzichten en kennis uit big data veilig toegankelijk te maken voor medewerkers.

De infrastructuur moet bovendien geschikt zijn om gegevens vanuit diverse bronnen te verwerken en delen. Cloud computing biedt deze flexibiliteit. Bovendien leveren cloud-aanbieders standaardservices, zodat je niet alle functionaliteit zelf hoeft te bouwen.

Privacy en integriteit

De verwerking van big data roept altijd privacyvragen op. De meeste data kun je prima anonimiseren, pseudonimiseren of aggregeren, waardoor ze niet meer direct herleidbaar zijn tot specifieke personen. "KPN ICT Consulting beschikt over tooling om privacy te waarborgen en af te dwingen. Dit helpt om privacy compliance duurzaam in de organisatie te verankeren en risico’s van bijvoorbeeld datamisbruik te verkleinen", aldus de IT-adviespraktijk van KPN.

Maar er speelt meer dan privacy. In datagedreven organisaties is de integriteit van gegevens cruciaal. Gemanipuleerde data kunnen ervoor zorgen dat het systeem resultaten genereert die voordeliger zijn voor de één dan voor de ander. Intelligente checks en balances zorgen ervoor dat het systeem alsnog de juiste beslissingen neemt bij afwijkingen van normale patronen. Ervaren data scientists kunnen dit proces zelfs grotendeels automatiseren.

Daarnaast leidt de inzet van AI en machine learning tot ethische vragen. Is het verantwoord om beslissingen over te laten aan algoritmes? AI zal in de toekomst veel vaker beslissingen nemen zonder menselijke tussenkomst. Dat kan en is gewenst, mits elke beslissing transparant kan worden gemotiveerd en correct is gedocumenteerd.

“De huidige staat van de technologie maakt datagedreven werken meer dan ooit mogelijk. Voor de succesvolle implementatie zijn specialistische kennis en draagvlak nodig.”

Meer dan ooit mogelijk

De huidige staat van de technologie maakt datagedreven werken meer dan ooit mogelijk. De tooling, beveiliging en schaalbaarheid zijn veel beter dan vijf jaar geleden. Cloud providers hebben ingezien dat slechte security een heuse afknapper is. Aanvullende maatregelen zorgden voor meer waarborgen om veilig naar de cloud te gaan, zelfs voor overheden. Bovendien zijn medewerkers vanuit privé gewend aan nieuwe technologie. Spraakbesturing, meeluisteren op afstand, koppeling van bronnen: Alexa en Google Home maken het mogelijk.

Toch verloopt de adoptie langzaam. Veel organisaties zijn reactief en kijken hoe vergelijkbare partijen het voortouw nemen. Niet zelden hebben ze verouderde IT-systemen, die innovatie in de weg staan. Ze moeten eerst dealen met deze legacy en stappen maken met digitalisering. Pas daarna kunnen ze bouwen aan hun Artificial Future.

Expertise

Voor de succesvolle implementatie van datagedreven werken zijn specialistische kennis en draagvlak nodig. Dit vergt expertise die meestal niet intern aanwezig is. De consultants van KPN ICT Consulting moeten vaak de functionaliteit, de toegevoegde waarde en de tooling van artificial intelligence nog uitleggen. Ze vertellen welke informatie je kunt gebruiken, hoe je hiermee een businessmodel neerzet en hoe zich dat vertaalt naar de IT-strategie. Na bepaling van de strategie, helpen ze met de technische transformatie, met de interne adoptie en het IT-management. Dit noemen zij de STAM-aanpak en gaat meestal gepaard met agile delivery in de technische implementatie.        

Datagedreven werken is een beweging waar veel organisaties mee bezig zijn. Met de juiste aanpak kun je er veel voordeel mee behalen. "Durf ook het voortouw te nemen en laat ons daarbij ondersteunen. Onze consultants staan klaar voor jouw Artificial Future."

De vijf domeinexperts van KPN ICT Consulting die hebben meegewerkt aan dit artikel zijn: Maarten Emons (Data & Analytics), Marcel van Leent (Privacy & Cyber Security), Okke Tissing (Strategie Transformatie Adoptie & Management), Ronald van Weerlee (Cloud & Modern Datacenter) en Benno Zelders (Workspace).