Eurogroup: bottom-up aanpak bevordert HNW project

09 januari 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

In de afgelopen jaren heeft Eurogroup Consulting diverse organisaties geholpen met het implementeren en verankeren van Het Nieuwe Werken (HNW*). In een reeks van 7 artikelen beschrijven Eurogroup Consulting adviseurs Marileen Kan en Sawan Bruins de belangrijkste lessons learned. De lessen zijn gebaseerd op ervaringen bij Essent, Oracle Nederland en Sanoma Media, bedrijven die Het Nieuwe Werken hebben omamrd.

Les 6: betrek de hele organisatie in een vroeg stadium voor draagvlak
Natuurlijk zijn directieleden niet de enigen met invloed op het traject. Sanoma Media had al vroeg ‘smaakmakers’ gevraagd om mee te denken over Het Nieuwe Werken. “Het ging ons niet alleen om de managers, maar ook om toonaangevende professionals vanuit de organisatie. Bovendien wilden we graag uitgebreid feedback op de fysieke veranderingen omdat mensen die praktische zaken ook erg belangrijk vinden. We hebben bijvoorbeeld zelfs met de groep laptops gewogen, grootte van toetsenborden bekeken en geoefend met de zwaarte van onze tassen,” lacht Gieta Veersma.

Ook Oracle zette toonaangevende managers actief in, plus vertegenwoordigers vanuit de secretaresses, OR en personeelsvereniging. Jannie Roos: “We hebben samen met het MT en een selectie van enthousiaste en kritische managers referentiebezoeken afgelegd en veranderthema’s geformuleerd. Deze groep managers speelde een actieve rol in het uitdragen van de veranderingen.” Verder is er onder leiding van Jannie Roos veel gecommuniceerd: “ We communiceerden veel via onze bestaande communicatiekanalen en we hebben een aantal gezamenlijke momenten gecreëerd. Zo hebben we in juni 2010 op de bouwplaats een WK-wedstrijd gekeken met het hele bedrijf. Vooraf hebben we laten zien wat er fysiek en mentaal zou gaan veranderen. Dat werd zo heel concreet voor iedereen. Vanaf het begin hebben we iedereen in de organisatie betrokken en zijn we de dialoog aangegaan. En blijven we die tot op de dag van vandaag voeren.”

Essent startte met een deel van organisatie een pilot voor @nders werken om eerst op kleine schaal te ervaring op te doen. “We hebben vervolgens samen met business, ICT en Facilities het verandermanagementtraject van Essent doorlopen om leiding te geven aan de verandering die @nders werken met zich mee brengt,” vertelt Sabrina Palermo. “Omdat @nders werken niet verplicht werd gesteld, was het belangrijk om de organisatie ertoe te ‘verleiden’. We hebben goed voor het voetlicht gebracht wat @nders werken op kan leveren. Flexibel werken maakt het call centre bijvoorbeeld een aantrekkelijke werkplek voor herintreders op de arbeidsmarkt. Dat was voor de call centre teamleiders een belangrijk argument,” licht ze toe. “Ook peilden we wat onze mensen van @nders werken wisten, vonden en merkten. Uit die metingen bleek dat mensen heel verschillende ideeën hadden bij termen als flexibiliteit, activiteit-gerelateerd werken en resultaat-gestuurd werken. Toen hebben we extra aandacht besteed aan interne communicatie en de definitie van @nders werken scherp te stellen.”

De zeven lessons learned van Het Nieuwe Werken
- Les 1: laat het Nieuwe Werken aansluiten bij strategische doelen
- Les 2: overtuig de directie via een business case met vierkante meter besparingen
- Les 3: pas pand en ICT aan om flexibeler werken daadwerkelijk mogelijk te maken
- Les 4: geef aandacht aan de veranderende leiderschapsstijl
- Les 5: laat de directie een voorbeeldrol spelen
- Les 6: betrek de hele organisatie in een vroeg stadium voor draagvlak
- Les 7: zet in op strak project management, want er komt veel bij kijken

* Wat is Het Nieuwe Werken?
Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager.