Eurogroup: HNW aanpak afleiden van strategisch doel

02 oktober 2012 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

In de afgelopen jaren heeft Eurogroup Consulting diverse organisaties geholpen met het implementeren en verankeren van Het Nieuwe Werken (HNW*). In een reeks van 7 artikelen beschrijven Eurogroup Consulting adviseurs Marileen Kan en Sawan Bruins de belangrijkste lessons learned. De lessen zijn gebaseerd op ervaringen bij Essent, Oracle Nederland en Sanoma Media, bedrijven die Het Nieuwe Werken hebben omamrd.

Les 1: laat het Nieuwe Werken aansluiten bij strategische doelen
Deze drie organisaties hadden elk hun strategische redenen om Het Nieuwe Werken te willen toepassen. Zo was een aantrekkelijke werkgever blijven voor Sanoma Media een belangrijke reden om Het Nieuwe Werken te overwegen. Gieta Veersma, Director Human Resources en programmamanager van HNW binnen Sanoma Media Netherlands: “Onze mensen vroegen er al actief om en wij wilden ook aansluiten op de behoeftes van toekomstige talenten. Daarnaast voelden we aan dat Het Nieuwe Werken de productiviteit kan verhogen: werken op de voor jou meest geschikte plek en tijd.” Dat sloot ook aan bij de internationale strategie van Sanoma Media om een high performing organisation te zijn. Een andere essentiële reden was het bevorderen van interactie tussen bedrijfsonderdelen: “We wilden meer gelegenheid creëren voor kruisbestuivingen tussen de recent samengevoegde business units Print en Digital. Vandaar onze eigen naam voor Het Nieuwe Werken: Sanoma Connected. Maar de hoofdreden was toch geld besparen op de huisvesting.”

Essent werkte al langer vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de thema’s People, Planet, Profit. Sabrina Palermo, Facility Manager en programmamanager van HNW bij Essent: “Die thema’s hebben we gekoppeld aan Het Nieuwe Werken. Door locatie- en tijdonafhankelijk te gaan werken helpen we onze medewerkers in hun werk-privé balans, beperken we het woon-werkverkeer en het besparen we een flink aantal vierkante meters. People, Planet, Profit – alle P’s tellen even zwaar mee.” Essent koos ook voor een eigen term voor Het Nieuwe Werken: @nders werken.

Voor Oracle had Het Nieuwe Werken een vrij praktische aanleiding. Een groeiende organisatie (mede door overnames) en meerdere panden die niet allemaal voldeden aan de hedendaagse wensen. Jannie Roos, Internal Communications Manager en programma manager: “Wat begon als een verhuizing, resulteerde uiteindelijk in een blik op onze werkomgeving. Ons Nederlandse Management Team heeft de eisen aan huisvesting geformuleerd, waaronder externe zichtbaarheid voor de arbeidsmarkt, klanten en partners van Oracle. Ook wilde men via het pand samenwerking tussen business units intensiveren om haar klanten en partners optimaal te bedienen. Daarnaast moest het pand voldoende aantrekkingskracht uitoefenen op (nieuwe) medewerkers: het WOW-effect.” In 2009 is besloten om alle panden af te stoten en alle onderdelen te huisvesten in één nieuwbouwpand in Facet langs de A2 in Utrecht. “Doordat het nieuwbouw was, waren we vrijwel helemaal ongeremd in de inrichting. Dat inspireerde tot het motto No Limits, wat staat voor een werkomgeving met onbegrensde mogelijkheden,” zegt Jannie Roos. Het Nieuwe Werken heeft dus alle drie de organisaties een strategisch belang gekregen.

De zeven lessons learned van Het Nieuwe Werken
- Les 1: laat het Nieuwe Werken aansluiten bij strategische doelen
- Les 2: overtuig de directie via een business case met vierkante meter besparingen
- Les 3: pas pand en ICT aan om flexibeler werken daadwerkelijk mogelijk te maken
- Les 4: geef aandacht aan de veranderende leiderschapsstijl
- Les 5: laat de directie een voorbeeldrol spelen
- Les 6: betrek de hele organisatie in een vroeg stadium voor draagvlak
- Les 7: zet in op strak project management, want er komt veel bij kijken

* Wat is Het Nieuwe Werken?
Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager.