Eurogroup: HNW uitrol vereist nieuwe leiderschapsstijl

27 november 2012 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

In de afgelopen jaren heeft Eurogroup Consulting diverse organisaties geholpen met het implementeren en verankeren van Het Nieuwe Werken (HNW*). In een reeks van 7 artikelen beschrijven Eurogroup Consulting adviseurs Marileen Kan en Sawan Bruins de belangrijkste lessons learned. De lessen zijn gebaseerd op ervaringen bij Essent, Oracle Nederland en Sanoma Media, bedrijven die Het Nieuwe Werken hebben omamrd.

Les 4: geef aandacht aan de veranderende leiderschapsstijl
Meer flexibiliteit in locatie en tijd van werken betekent dat op aanwezigheid sturen is niet meer mogelijk is. Dat vraagt om een andere manier van leidinggeven. Sanoma Media heeft haar managers vanaf het begin van het traject betrokken. “Hoewel op resultaten sturen al een aandachtspunt is binnen de organisatie, zullen managers daar nu serieus werk van moeten maken,” vertelt Gieta Veersma. “Niet elke manager voelt zich daar even comfortabel bij, wisten we al. De managers zijn door ons vanaf de conceptvorming betrokken bij Sanoma Connected en hebben als groep ook trainingen gevolgd over hun veranderende rol.”  Ook Essent heeft haar managers via trainingen en extra aandacht voorbereid op de veranderingen die van hen verwacht werden. Sabrina Palermo: “Maar omdat we met 5.000 medewerkers zijn, konden we niet alle mensen met managementtaken even intensief betrekken. Bij het call center werken ongeveer 30 teamleiders; daar hebben we een groepje leiders laten spreken namens hun collega’s.”

Jannie Roos van Oracle: “De meeste mensen waren al gewend  aan op afstand werken doordat bijvoorbeeld onze consultants veel bij opdrachtgevers op locatie werken en veel medewerkers ook al eens thuis werken. Bovendien zijn we een internationale matrixorganisatie waarbij veel mensen een ‘baas in het buitenland’ hebben. Evengoed is er aandacht besteed aan de managers, ook omdat er nu meer functies meer vrijheid kregen dan voorheen. Bijvoorbeeld: veel managers wilden hun assistenten ten alle tijden onder handbereik hebben. We hebben veel moeite gestoken om hen ervan te overtuigen dat ook de secretaresses via moderne communicatiemiddelen bereikbaar waren. Daarnaast zijn alle people managers, managers die teams aansturen, vanaf het begin verantwoordelijk gemaakt voor hun teams.”

De zeven lessons learned van Het Nieuwe Werken
- Les 1: laat het Nieuwe Werken aansluiten bij strategische doelen
- Les 2: overtuig de directie via een business case met vierkante meter besparingen
- Les 3: pas pand en ICT aan om flexibeler werken daadwerkelijk mogelijk te maken
- Les 4: geef aandacht aan de veranderende leiderschapsstijl
- Les 5: laat de directie een voorbeeldrol spelen
- Les 6: betrek de hele organisatie in een vroeg stadium voor draagvlak
- Les 7: zet in op strak project management, want er komt veel bij kijken

* Wat is Het Nieuwe Werken?
Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager.