Vier manieren om de schaarste in technisch personeel te verminderen

08 oktober 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Partijen in de nutssector kampen met een nijpend tekort aan technisch personeel. En door verschillende ontwikkelingen in de arbeidsmarkt is het de verwachting dat dit tekort de komende jaren alsmaar groter wordt. Wat kunnen netbeheerders doen om de schaarste in technisch personeel te verminderen?

Het tekort aan technisch personeel is een complex probleem dat niet eenzijdig op te lossen valt en waar al verschillende initiatieven voor zijn opgestart. Ondanks dat netbeheerders zelf (grootschalig) opleiden, stromen er door de vergrijzing ook veel ervaren medewerkers (en daarmee kennis) uit. Daarnaast nemen het werkpakket en de complexiteit van het werk door de energietransitie alleen maar toe.

First Consulting is al jaren betrokken bij human capital- en workforce planning-vraagstukken in de nutssector. Vanuit deze ervaringen delen experts van het bureau vier tips voor het verminderen van de schaarste in technisch personeel:

1. Instroom vergroten

Het verminderen van schaarste kan ten eerste gedaan worden door het vergroten van de instroom van (technisch) personeel. Nieuw technisch personeel is al geruime tijd moeilijk te vinden: minder jongeren gaan de techniek in en ieder bedrijf in de technische sector vist in dezelfde vijver van bestaand personeel. 

Er wordt daarom steeds vaker gekeken naar het faciliteren van doorstroom (omscholing) en de verbreding van het gevraagde profiel om de instroom te vergroten. Zo heeft First Consulting een netbeheerder ondersteund bij het opzetten van een voorschakeltraject voor mensen met een afstand tot de technische arbeidsmarkt. In dit traject werd een nieuwe groep medewerkers begeleid naar duurzame inzetbaarheid in de technische sector. Daarnaast zie je ook dat 16-/17- jarigen en statushouders worden opgeleid. 

2. Effectief en efficiënt opleiden

Naast instroom is het essentieel de benodigde opleiding effectief en efficiënt in te richten en waar mogelijk zelfs te versnellen. Dit betekent bijvoorbeeld een helder opleidingsprogramma met een duidelijk einddoel en duidelijke sturing (door onder andere een helder proces, rollen & verantwoordelijkheden en geschikte systeemondersteuning). 

First Consulting heeft meerdere netbeheerders geholpen met het inrichten van versnelde opleidingstrajecten voor technici. Een bijkomend probleem bij het opleiden van technici is het tekort aan ervaren begeleiders. Dit tekort komt onder andere door de vergrijzing en daarbij behorende uitstroom van ervaren opleiders Dit betekent dat netbeheerders creatief moeten worden om toch de benodigde begeleiding te kunnen leveren, op een veilige en kwalitatief goede wijze. 

3. Uitstroom beperken en kennis behouden

Vergrijzing zorgt voor een toename in de uitstroom van ervaren technisch personeel. Om het tekort aan technici te beperken is het daarom van belang om deze uitstroom te beperken en/of kennis beter te behouden. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld de inzet van innovatieve oplossingen. 

Een voorbeeld van oplossing is bijvoorbeeld hulp op afstand van ervaren medewerkers in de uitvoering, zodat zij minder fysiek zwaar werken hoeven uit te voeren en dus langer inzetbaar zijn. Door deze uitstroom, maar ook door de toename in complexiteit van het werk is het daarnaast essentieel om inzicht te hebben in welke kennis en kunde aanwezig is bij welke medewerkers.

First Consulting helpt bedrijven met kennismanagementtrajecten door in kaart te brengen welke (bedrijfskritische) kennis bij welke medewerkers aanwezig is en hoe deze het beste geborgd kan worden bij uitstroom. 

4. Efficiënter werken en slimmer inzetten van de medewerkers

Uiteraard kan het verbeteren van operationele processen helpen bij het effectiever en efficiënter uitvoeren van het alsmaar toenemende werkpakket. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van het inzicht in binnenkomende projecten en de sturing op dit werkpakket en de planning.

Een andere bijdrage kan geleverd worden door het faciliteren van samenwerking in de keten. Zo heeft First Consulting geholpen bij het ontwerpen en implementeren van een samenwerkingsverband tussen verschillende nutsbedrijven.