First Consulting helpt netbeheerders met thema schaarste technisch personeel

02 november 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De energietransitie en economische groei zorgen voor een vergroting van het werkpakket van netbeheerders. Door minder technisch geschoolde jongeren en vergrijzing krimpt daarnaast het aanbod in technisch personeel, met schaarste als gevolg. First Consulting helpt netbeheerders de processen rondom behoud en werving van technisch personeel te verbeteren, om zo te kunnen blijven voldoen aan de vraag van de klant en de duurzame ontwikkelingen van vandaag te kunnen bijbenen.

Door de economische groei, sterk aantrekkende bouw en veranderende wetgeving wordt een groter beroep gedaan op de energiesector met een groter werkpakket voor netbeheerders tot gevolg. Tegelijkertijd zien netbeheerders een toename in groene energie en de maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid, zoals de opkomst van elektrische auto’s met de bijbehorende laadpalen. Deze ontwikkelingen vragen om aanpassingen in het energienetwerk. Hiervoor is meer technisch personeel nodig in een krappe arbeidsmarkt als gevolg van vergrijzing en een beperkt aantal nieuwe toetreders.

Aanpak First Consulting

First Consulting versnelt het proces om schaarste aan technisch personeel bij netbeheerders te beperken. In dit proces wordt onderscheid gemaakt tussen drie gebieden: (1) Instroom van technisch personeel verhogen, (2) Slimmer inzetten van technisch personeel en (3) Beperken van de uitstroom van technisch personeel. Omdat in de aanpak van First Consulting de kracht van de klant centraal staat, is begonnen met de inventarisatie van interne verbeterinitiatieven binnen deze drie gebieden.

Gebieden waar schaarste aan technisch personeel bij netbeheerders beperkt worden

1. Instroom van technisch personeel verhogen

First Consulting helpt de netbeheerders met het opzetten en faciliteren van verbeterinitiatieven om de instroom van technici te vergroten. Verbeterinitiatieven in dit gebied richten zich onder andere op het aantrekkelijk maken van het werken bij de netbeheerder. Ook de nauwe samenwerking tussen de netbeheerders en onderwijsinstellingen is essentieel voor de instroom. Door aansluitende opleidingen worden studenten hierdoor eerder inzetbaar en kunnen ze snel leren in de praktijk. 

2. Personeel slim inzetbaar maken

Door de schaarste op het gebied van technisch personeel en de energie-ontwikkelingen ontstaan risico’s in het primaire proces, met name op het gebied van elektrotechniek. Netbeheerders kijken daarom hoe ze technisch personeel zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Zo helpt First met het vereenvoudigen van processen om administratief werk te verminderen. Ook digitalisering wordt toegepast door apps te ontwikkelen om noodgedwongen administratief werk zo makkelijk mogelijk te maken. Daarnaast helpt First om de herziening van interne groeipaden te versnellen. Deze herdefiniëringen bieden duidelijkheid en maken het makkelijker om snel weer zelfstandig aan het werk te kunnen, zonder in te leveren op de professionaliteit en veiligheid.

3. Uitstroom van technisch personeel beperken

Verbeterinitiatieven in dit gebied worden ingezet om het huidig personeel te binden en te boeien. Hieronder valt het creëren van meer ontwikkelmogelijkheden. First ondersteunt de netbeheerders dan ook om de opleidings- en omscholingsmogelijkheden voor technisch personeel te vergroten. Daarnaast wordt waardering en erkenning van huidig personeel sterker uitgedragen. Mede door het ontzorgen in opleiding en certificering in combinatie met duidelijke carrièrekansen, is het voor technici aantrekkelijk om bij de netbeheerders in te stappen en aan boord te blijven.

Door het bieden van de juiste sturing helpt First Consulting de netbeheerders om bovenstaande ideeën efficiënt en effectief uit te voeren. Op deze manier worden zij in staat gesteld om doelgericht de schaarste onder hun technisch personeel te beperken.

Deze case, waarbij proces en implementatie samenkomen, is een goed voorbeeld van een project dat First Consulting realiseert. Bekijk de pagina First Consulting | Projecten om ook meer te weten te komen over de andere uitgevoerde opdrachten.