First Consulting helpt bij ontwikkeling opleidingstrajecten voor technici

26 februari 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Een Nederlandse netbeheerder heeft als doel technici kwalitatief en versneld op te leiden. First Consulting heeft geholpen bij de ontwikkeling van opleidingstrajecten die bijdragen aan het verkorten van de opleidingsduur. Het resultaat? Medewerkers kunnen sneller aan de slag.

Een risico bij het realiseren van de energietransitie is het tekort aan voldoende opgeleid technisch personeel. Om de hoeveelheid werk aan de energienetten nu en in de toekomst te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat medewerkers gericht en snel aan de slag kunnen. De focus van het project lag daarom op het realiseren van opleidingstrajecten voor drie technische functies: engineers, projectmanagers en uitvoerders.

Voordat gestart kon worden met de ontwikkeling van de opleidingstrajecten, is inzichtelijk gemaakt wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn.

First Consulting helpt bij ontwikkeling opleidingstrajecten voor technici

Uitvoeren taakanalyse

Stap één was het verdiepen van het functieprofiel naar taken. Daarna is per taak vastgesteld wat een medewerker daarvoor moet kennen en kunnen, waaruit blijkt over welke kennis iemand moet beschikken om vaardigheden goed uit te kunnen voeren. Deze grondige taakanalyse resulteerde in één uniform kwalificatieprofiel per functie.

Vertalen behoefte naar aanbod

Een kwalificatieprofiel maakt duidelijk wat de leerbehoefte is. Bij het vertalen van de behoefte naar een aanbod is onderscheid gemaakt tussen onderwerpen die het beste in de praktijk geleerd kunnen worden (‘on the job’), en onderwerpen waarvoor een aanvullende training of workshop nodig is. De onderdelen uit het gehele opleidingstraject zijn per functie weergegeven in een studiegids.

Naast elke studiegids is ook een monitoringstool gerealiseerd waarmee medewerkers hun eigen leervoortgang kunnen bijhouden en inzicht wordt gegeven in hun ontwikkeling. Deze tool geeft leidinggevenden meer inzicht in de benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers en biedt de mogelijkheid om hierop te sturen.

Co-creatie met eindgebruikers

Bijzonder aan de ontwikkeling van deze opleidingstrajecten is dat eindgebruikers gedurende het gehele ontwikkelproces nauw betrokken zijn. Zo zijn bovenstaande producten samen met eindgebruikers opgesteld, zijn er regelmatig demo’s georganiseerd waarin feedback gegeven kon worden op de producten, en zijn trainingen en workshops samen met eindgebruikers ontwikkeld.

Implementeren én continu verbeteren

Een belangrijk aandachtspunt bij de implementatie was het centraal beschikbaar stellen van de producten. Dit zorgt ervoor dat alle informatie gebruiksvriendelijk op één plek te vinden is. Daarnaast is een continu verbeterproces ingericht waarmee eens per kwartaal feedback wordt opgehaald bij diverse stakeholders zoals eindgebruikers. Op basis van deze feedback worden wijzigingen in de opleidingstrajecten doorgevoerd waardoor deze actueel en van hoge kwaliteit blijven.

In dit project heeft First Consulting nauw samengewerkt met de Technische Bedrijfsschool en de afdeling Learning & Development van de netbeheerder.