Waarom VKA, BlinkLane en Gladwell de krachten bundelen

18 juni 2021 Consultancy.nl 8 min. leestijd

Vorige maand kondigden BlinkLane Consulting, Gladwell Academy en VKA aan de krachten te bundelen. Het partnership is ontstaan vanuit de gezamenlijke ambitie om klanten nog beter te helpen met transformatievraagstukken. Vier partners van BlinkLane en VKA vertellen over de aanleiding en de toekomst van de nieuwe samenwerking.

In hun strategische samenwerking hopen de drie organisaties de vruchten te plukken van hun complementaire focus. BlinkLane Consulting richt zich vooral op organisatievraagstukken rond de thema’s agile en innovatiemanagement, VKA richt zich op het adviseren over en realiseren van digitale transformaties en Gladwell Academy zorgt voor de opleiding en training om de benodigde competenties bij opdrachtgevers op te bouwen.

De gezamenlijke ambitie van de drie liegt er niet om: Europees marktleider worden op het gebied van organisatietransformatie. In het nastreven van deze doelstelling kan de nieuwe groep bouwen op de slagkracht van investeerder Auctus Capital Partners uit München, die vorig jaar al een flinke kapitaalinjectie deed in BlinkLane.

Marc Gill’ard, Han Driessen, André Hendriks en Ralph Hofman

Niet gewoon de volgende verandering

Ralph Hofman, partner van BlinkLane, ziet dat de Europese markt zit te springen om de gebundelde expertise van de drie bureaus. “Al enige jaren zien we dat enkele megatrends zoals digitalisering en de energietransitie aanleiding zijn voor veel organisaties om zich te heruitvinden. Voor deze organisaties betekent dit niet gewoon weer de volgende verandering, maar een aanleiding tot radicale transformatie van businessmodellen, organisatiestructuren, processen en het gebruik van technologie.”

“De covidcrisis heeft deze aanleiding nog eens versterkt”, legt hij uit, “Daarnaast is de noodzaak tot veranderen vergroot door snel wijzigende macro-economische omstandigheden – marktomstandigheden waarin een adviesbureau met de juiste expertise en schaal veel waarde kan leveren.”

In zijn bijna 15-jarige bestaan heeft BlinkLane zich ontwikkeld tot een specialist in organisatietransformatie. Hofman: “Op thema’s als agile en innovatiemanagement speelt BlinkLane een leidende rol in de Nederlandse markt. De verkiezing tot hét nummer één agile advieskantoor in de recente Consultancy.nl-ranglijst is daar een bewijs van.”

“De afgelopen jaren zijn we als consultants betrokken bij veel van de grote agile transformaties in Nederland, Frankrijk en Duitsland”, vult BlinkLane partner Han Driessen aan. “Vooral omdat we hebben aangetoond een transformatie te kunnen schalen naar een gehele organisatie, worden we door diverse opdrachtgevers benaderd om hun agile transformatie planmatig en gestructureerd te helpen uitvoeren.”

De grens over

De afgelopen twee jaar wordt deze ervaring steeds meer herkend in het buitenland, vooral dankzij de combinatie met Gladwell Academy. De trainingen van Gladwell worden voor 50% door buitenlandse organisaties afgenomen. Voor de adviesdiensten van BlinkLane biedt dat mooie kansen om verder buiten Nederland te groeien. Echter, zonder lokale aanwezigheid en kennis van de taal is dit niet eenvoudig.

“Dit was de aanleiding voor ons om op zoek te gaan naar een investeerder die ons kon helpen met expansie in Europa”, licht Driessen toe. “Dit heeft geleid tot de betrokkenheid van investeerder Auctus Capital Partners en een eerste focus voor groei in Duitsland – alles in lijn met de ambitie om een leidende adviesgroep te realiseren in Europa op het gebied van organisatietransformatie.”

Naast geografische groei is ook verbreding van het serviceportfolio een essentieel onderdeel van de ambitie van de groep. Daar waar BlinkLane veel ervaring heeft op het terrein van organisatietransformatie, wil de groep zich graag versterken in thema’s als IT-strategie, data en andere digitale expertise.

“Niet verwonderlijk dat toen wij in gesprek raakten met VKA, we al snel de toegevoegde waarde zagen in een samenwerking in één groep”, geeft Hofman aan. “Temeer omdat VKA al vele jaren een sterke positie heeft in de publieke sector, zijn de synergiemogelijkheden ruim aanwezig.”

Van de uitvoering naar de bestuursagenda

VKA richt zich al 35 jaar op de digitale transformatie van bedrijven en overheden. In al die jaren is de manier waarop organisaties aankijken tegen digitale transformatie fundamenteel veranderd. Het is niet langer iets voor de ‘uitvoering’ – vandaag de dag staat digitalisering vaak hoog op de bestuursagenda.

“We geloven al jaren dat samenwerken in teams helpt om meer waarde toe te voegen dan met een individuele adviseur.”

“VKA is als onafhankelijk adviesbureau dé belangrijkste Nederlandse adviseur voor digitale transformatie binnen de publieke sector en de strategische IT- en organisatievraagstukken die daarmee samenhangen”, vertelt VKA-directeur Marc Gill’ard. ”Dit wordt bevestigd door meer dan 100 overheidsorganisaties die VKA via een Europese aanbesteding hebben gekozen als preferred supplier voor adviesdiensten en interim-management.”

“Als adviesbureau is kwaliteit één van onze belangrijkste pijlers”, benadrukt Gill’ard. “Onze opdrachtgevers hebben de bijna 50 opdrachten die we in de eerste maanden van 2021 hebben afgerond beoordeeld met gemiddeld een 8,6. We zijn trots op deze beoordelingen en streven tegelijkertijd naar een verdere verbetering van onze kwaliteit.”

Dit is pas het begin

Ook in de klantopdrachten van VKA speelt de impact van corona het laatste jaar een belangrijke rol. André Hendriks, die net als Gill’ard al twee decennia deel uitmaakt van VKA, ziet dat de crisis organisaties niet alleen intern raakt, maar ook in de externe dienstverlening.

“Veel fysieke processen met klanten, burgers en andere stakeholders konden niet meer fysiek door de coronaregels”, legt hij uit. “Ook hier zochten veel organisaties naar een digitale oplossing. VKA heeft veel organisaties geholpen om deze digitale oplossing te vinden én te realiseren.”

De crisis heeft volgens Gill’ard ook aangetoond dat – hoeveel progressie de afgelopen jaren ook is geboekt – de digitale transformatietrend nog altijd slechts aan het begin staat. “We moeten met elkaar nog ervaren hoe we alle beschikbare data kunnen gebruiken om processen te verbeteren, de kwaliteit van dienstverlening te verhogen en de uitvoering efficiënter te maken.”

“Langzaam doen we ook ervaring op met de meerwaarde van artificial intellingence”, geeft de VKA-directeur aan. “Ook hier zien wij enorme potentie. Die potentie creëert ook nieuwe vragen: Hoe halen we de meeste waarde uit digitale transformatie voor onze organisatie? Hoe passen we onze werkprocessen aan op de nieuwe technologie? Hoe zorgen we dat het veilig is? Gaat de technologie wel verantwoord om met privacygevoelige gegevens? En dat zijn maar enkele van de vragen die met de digitale transformatie samenhangen.”

Samen sterker

VKA’s ambitie is om klanten niet alleen te adviseren over digitale transformaties, maar deze ook voor hen te realiseren. Bijvoorbeeld door met proof-of-concepts de enorme potentie van digitalisering tastbaar te maken.

“We merken dat we daarvoor alle competenties en expertises die VKA in huis heeft moeten combineren”, stelt Gill’ard: “Data, AI, cybersecurity, architectuur, privacy, sourcing en natuurlijk ook programmamanagement. In onze visie is voor onze klanten – en daarom ook voor ons – deze combinatie van competenties en expertise een kritieke succesfactor voor succesvolle digitale transformatie.”

Dat is waar de krachtenbundeling met BlinkLane en Gladwell Academy haar vruchten moet gaan afwerpen. Hendriks: “Dankzij deze nieuwe samenwerking kan VKA haar klanten beter helpen bij het realiseren van de digitale transformatie, zonder haar onafhankelijkheid te verliezen. Dit was al langer onderdeel van onze strategie.”

“We zien in de samenwerking met BlinkLane en Gladwell veel ruimte voor verbreding van ons klantenportfolio en dienstverlening”, vertelt Hendriks. “We geloven al jaren dat samenwerken in teams helpt om meer waarde toe te voegen dan met een individuele adviseur. We zijn daarom blij met twee zusterbedrijven, die net als VKA zelfstandig blijven, maar waarmee we wel de waarde van de onderlinge samenwerking kunnen benutten.”