Investeringen in digitalisering stijgen hard in 2021

22 december 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Nederlandse organisaties gaan volgende jaar fors meer investeren in digitalisering, zo blijkt uit een rondgang van VKA.

Het adviesbureau ondervroeg meer dan 170 bestuurders en IT-leiders binnen overheidsorganisaties en bedrijven om hun verwachtingen te horen ten aanzien van de IT-budgetten in 2021 . Meer dan de helft van de respondenten (59%) geeft aan dat zij ondanks de huidige coronacrisis verwachten hun IT-uitgaven te zullen opschroeven. 10% verwacht zelfs een stijging van het budget met meer dan 20%.

Dit heeft natuurlijk alles te maken met het groeiende belang van digitalisering. Het digitaliseren van klantprocessen en de bedrijfsvoering was reeds voorafgaande aan de coronacrisis een belangrijke randvoorwaarde voor succes. Maar sinds de start van de crisis heeft de markt zich alleen maar verder versneld, omdat zowel zakelijk als privé het omarmen van digital een vlucht heeft genomen.

De respondenten erkennen het belang van deze trend – 88% verwacht dat het belang van digitalisering sterk of zelfs zeer sterk toeneemt, terwijl slechts 5% verwacht dat dit belang afneemt.
Investeringen in digitalisering stijgen hard in 2021

De consultants vroegen de sleutelspelers bij digitale transformaties ook in welke gebieden ze graag willen investeren. Zo’n 25% geeft aan de interne processen te willen verbeteren. In dat kader kan digitalisering op twee manieren zorgen voor verbeteringen. Enerzijds kan door het automatiseren van processen de efficiency en de kwaliteit worden verhoogd, anderzijds kunnen betere inzichten verkregen worden door de inzet van technologie (denk aan process mining), op basis waarvan verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Een kwart geeft aan dat digitalisering de interactie met klanten of burgers kan verbeteren. Dit gaat vooral om het digitaliseren van de customer journey, het optuigen van tools die waarde toevoegen voor klanten en het verbeteren van de backoffice-processen die sales-, marketing- en customer service-afdelingen gebruiken ten behoeve van de klant.

Wat zal digitalisering voor mijn organisatie veranderen?

Ongeveer een vijfde van de IT-experts ziet technologie als een belangrijke enabler van innovatie. Zij zetten digitalisering in om het primaire proces van de organisatie te vernieuwen. Een vergelijkbaar percentage van de respondenten wijst op de waarde van digitalisering voor samenwerking met externe partners en startups. “De deelnemers zien dus een groeiend belang van digitalisering, maar de toepassingsgebieden lopen sterk uiteen”, sluiten de onderzoekers van VKA af.

VKA is een adviesbureau gespecialiseerd in strategische IT-vraagstukken. Het bureau vierde onlangs zijn 35-jarig jubileum.