Survey: ontwikkelingen in de Nederlandse interim-markt

26 april 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De 2019-editie van de Interim Index, een jaarlijks onderzoek van Schaekel & Partners, is van start gegaan. Managers en consultants werkzaam in interim management-posities kunnen (anoniem) deelnemen aan de survey. 

Vorig jaar concludeerden de onderzoekers van Schaekel & Partners dat de Nederlandse interim-markt hoogtijdagen beleeft. Het percentage van interimmers dat een klus heeft lopen, groeide naar 80% (een recordhoogte), terwijl de gemiddelde duur van opdrachten toenam naar veertien maanden. Tegelijkertijd zagen interimmers vorig jaar hun tarieven weer stijgen, na jaren van dalende of gelijkblijvende tarieven

Het veranderende interimlandschap – het aantal toetreders in de markt (zelfstandigen) neemt toe en het speelveld van interimpartijen en detacheerders consolideert – betekent echter dat er een tweespalt dreigt te ontstaan tussen het hoge en lage segment van de branche. Dit komt vooral doordat de beloningsverschillen tussen de beide groepen sterk toenemen, maar ook doordat er verschillen zijn in onder meer projectmogelijkheden.

Survey: ontwikkelingen in de Nederlandse interim-markt

Interim Index

Hoe de interimmarkt zich in 2019 zal blijven ontwikkelen, blijft de centrale vraag in de 2019-editie van de Interim Index. Het onderzoek wordt voor de zestiende maal uitgevoerd door Schaekel & Partners, een partij die gespecialiseerd is in het invullen van zwaardere consultancy- en directieposities in de vakgebieden operations en informatietechnologie. 

Het onderzoek neemt zoals ieder jaar diverse aspecten onder de loep. Zo wordt onder andere gekeken naar ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van interim management, maar ook naar welke distributiekanalen in het bijzonder gebruikt worden. Vragen die beantwoord worden zijn bijvoorbeeld: ‘Welke kanalen zijn succesvol voor het verkrijgen van opdrachten?’, ‘Zijn er verschillen vanuit een sectorperspectief?’, ‘Hoe ziet de ontwikkeling van de gemiddelde opdrachtenduur bij tijdelijk management eruit?’ en ‘Welke functies worden door interim managers ingevuld?’

Deelnemen

Deelname aan het onderzoek (anoniem) is voorbehouden aan hoogopgeleide interim managers en zelfstandige adviseurs. Deze editie kunnen ook managers in vaste dienst aan het onderzoek deelnemen, die hun mening kunnen geven over de ontwikkelingen in het interimlandschap. Na deelname krijgen alle participanten kosteloos een rapport ter beschikking met daarin de bevindingen van het onderzoek. Deelnemen aan de enquête is mogelijk via deze link. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 7-9 minuten.