Nederlandse markt voor interim managers trekt verder aan

22 juni 2016 Consultancy.nl 7 min. leestijd

De markt voor interim managers vertoonde de afgelopen jaren een krachtig herstel, en ook voor de komende periode verwachten interimmers actief in ons land dat de vraag naar hun diensten zal gaan stijgen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder 450+ interim managers.

De Nederlandse organisatieadviesbranche telt naar schatting circa 90.000 zelfstandige professionals, een groep die bestaat uit onder meer freelance consultants, interim managers en functionele specialisten. De afgelopen jaren is deze groep ZZP-ers sterk gegroeid, waaronder ook de groep interim managers. Na een uitdagende periode in de nasleep van de financiële crisis, toont nieuw onderzoek van Schaekel & Partners aan dat de vooruitzichten voor de interim markt aan het verbeteren zijn. 

Het managementbureau uit Utrecht heeft voor het achtste jaar op rij de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de interim markt in kaart gebracht (‘Interim Index 2016’). Aan het onderzoek deden ruim 450 hoogopgeleide interim managers mee – zij hebben gemiddeld tien jaar werkervaring als zelfstandig ondernemer en zijn actief op management- en directieniveau. 

Vraag naar interim management

Ten tijde van het onderzoek had 72% van de respondenten een opdracht. “Een hoge score. In het onderzoek van 2015 zagen wij eenzelfde percentage”, vertelt Piet Hein de Sonnaville, partner van Schaekel & Partners. En ook voor de komende periode verwacht een groot deel van de interim managers dat zij aan het werk zullen blijven. 44% van de respondenten geeft aan een stijging van de vraag te verwachten, tegenover 13% die een daling verwacht in vraag. De invoering van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) lijkt volgens de onderzoekers nog niet tot negatieve effecten te leiden. “Hoewel de wet DBA nog pril is, lijkt deze nauwelijks voor belemmeringen te gaan zorgen”, aldus Marleijn de Groot, partner van Schaekel & Partners. 

Hoewel de vraag in alle sectoren naar verwachting zal groeien zijn er duidelijke verschillen zichtbaar tussen de diverse sectoren. 83% van de respondenten vanuit de overheid is in opdracht tegenover 66% van collega’s in de zorg, terwijl in de financiële dienstverlening zelfs maar 64% van de interim managers een opdracht heeft op het moment. En over de vraag naar interim managers in de financiële dienstverlening is men eveneens het meest pessimistisch – de financiële sector is de enige branche in het onderzoek waar meer dan 20% een daling in vraag naar interim diensten verwacht.

Vraag naar interim management per sector

Vanuit een sectorperspectief valt vooral de overheid op. “Nog niet eerder zagen wij zo’n groot aantal interim managers in opdracht in deze sector. Het is ook opmerkelijk in vergelijking met voorgaande onderzoeken”, aldus De Sonnaville. De positieve vraagverwachting in de publieke sector zet volgens de respondenten door: 43% verwacht een verdere stijging van de vraag, slechts 8% rekent op een daling. “De grote verschillen tussen sectoren vereisen dat managers meer wendbaar moeten zijn voor wat betreft hun marktfocus. Voor de overheid kan dit gunstig uitpakken. Specialistische kennis uit andere markten kan snel worden verkregen, tegen een gemiddeld lager uurtarief. Managers hebben feitelijk de keuze tussen leegloop in de ‘eigen’ markt, of zich aanpassen aan andere markten, waar lagere tarieven van toepassing zijn. Wij zien dat velen kiezen voor de laatste optie”, aldus De Sonnaville.

Functies en rollen
De meerderheid van de interim managers werkt momenteel in de functie van project- of programmamanager. Op de functie van specialist na zijn de overige functies voor interim managers – algemeen manager, functioneel manager en consultant – ongeveer even vaak genoemd. “Gesteld kan worden: hoe ouder de respondent, hoe vaker de rol van algemeen manager wordt ingevuld”, aldus De Groot. “En: hoe jonger de respondent, hoe vaker de rol van consultant wordt ingevuld. De rol van functioneel manager wordt vooral ingevuld door respondenten in de leeftijd van 45-54 jaar.” 

Rollen van interim managers

Van oudsher blijft het persoonlijke netwerk van interim managers de belangrijkste bron van opdrachten. Van de senioren (55-65 jaar) geeft 75% aan dit acquisitiekanaal te gebruiken, maar ook de meerderheid van de andere leeftijdscategorieën werft het meest via dit kanaal – 35-44 jaar met 55% en de middencategorie met ruim 65%.

Hoewel social media steeds vaker genoemd wordt als acquisitiekanaal, blijft het belang van LinkedIn en Facebook nog steeds redelijk gering. Intermediairs zijn na het persoonlijk netwerk het belangrijkste wervingskanaal, met in iedere leeftijdscategorie tenminste 20% die hier gebruik van maakt.

Acquisitie-kanalen van interim managers

28% van de jongere respondenten (35-44 jaar) geeft aan gebruik te maken van een intermediair. Naarmate de leeftijd hoger wordt neemt dit af (45-54 jaar: 26% en 55-65 jaar: 20%). “In eerste instantie verbaasden wij ons hierover. Anderzijds is dit ook wel verklaarbaar. Naarmate je ouder bent, is je netwerk groter. Jongeren moeten dat nog opbouwen en maken daarom relatief vaker gebruik van een bureau”, aldus De Groot.

Opvallend, volgens de onderzoekers, is de daling van de hoeveelheid tijd die interim managers kwijt zijn aan het werven van opdrachten. “Gemiddeld hebben de respondenten het afgelopen halfjaar 3,3 uur per week aan acquisitie besteed”, aldus De Sonnaville. Dat is gemiddeld zo’n vier uur minder dan in 2012. Vooral in de sectoren Industrie, Diensten en Retail is het gemiddeld aantal uren per week besteed aan acquisitie hard teruggelopen, van 8,6 uur naar 3,8 uur per week. De trend is voor een groot gedeelte te verklaren door de aantrekkende markt. 

Opdrachtduur van interim managers

Na een jarenlange stijging van de looptijd van opdrachten die interim managers uitvoeren is er in de huidige versie van het onderzoek een daling zichtbaar. De gemiddelde opdrachtduur in dit onderzoek bedraagt 12,5 maand, 0,3 maand minder dan in 2015. De Groot: “Sinds 2010 is een stijgende lijn waar te nemen waar het gaat om de gemiddelde duur van een opdracht. De stijgende lijn wordt dit jaar echter minimaal onderbroken.”

Om hun kennis op peil en actueel te houden heeft 66% van de respondenten in het afgelopen halfjaar een opleiding gevolgd. “Dit is een stijging van 7% ten opzichte van een jaar geleden”, licht De Sonnaville toe. In de Utilities, Telecom & OV sector zijn de meeste opleidingen gevolgd, hier ligt het percentage op 69%. Interim managers in de zorgsector volgen de minste opleidingen, maar ook hier ligt het percentage nog boven de 60%. De helft van de opleidingen is vakinhoudelijk gericht op het eigen vakgebied, terwijl 21% zichzelf middels een opleiding laat bijscholen in een nieuw vakgebied. 24% van de opleidingen is gericht op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden.