Bestel geen adviesrapport, maar ga het gesprek aan

07 september 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Nederland nadert in 2015 de grens van 100.000 adviesbureaus met een omzet van ongeveer €9 miljard. In 2007 waren dit er 43.500. Naast het leveren van capaciteit, bestaat een groot deel van dit werk uit het schrijven van rapporten. Meestal zijn deze gebaseerd op het analyseren en onderzoeken van feitelijke informatie. Denk hierbij aan financiële data, benchmarks en eerdere onderzoeksrapporten. Deze dienen vaak als basis voor een strategische heroriëntatie, herijking, herpositionering of een ander lekker bekkende vakterm. Wij vinden de meeste van deze rapporten* weggegooid geld, en roepen op om minder geld weg te gooien aan deze waardeloze documenten.

Rapporten voegen in het algemeen zeer weinig waarde toe. Het inhuren van een gerenommeerd bureau is als het kopen van geloofwaardigheid en het creëren van schijnzekerheid. Wat is de werkelijke waarde van:

1. Opschrijven wat vaak al bekend is maar dan op een manier die de top van een bedrijf aan zichzelf kan verkopen?

2. Kwantificatie van dat wat kwalitatief is? Er is meer werkzaam dan dat wat wetenschappelijk is bewezen.

3. Een eenmalig onafhankelijk oordeel, waarna vervolgens alle oordelen vanuit het perspectief van de top gevormd worden?

Waarde van een consutlancy rapport

Wij stellen een alternatief voor: ga zelf het gesprek aan met je organisatie. Haal zelf de verhalen en ideeën op van de mensen die iedere dag klantcontact hebben; of die iedere dag ervaren wat niet lekker samenwerkt in de organisatie.

1. Breng mensen in de organisatie met verschillende perspectieven samen 
Leiders vragen om een analyse omdat ze ‘de vinger niet op de zere plek’ kunnen leggen. Ons valt op dat een grote groep medewerkers dit wel kan. Leiders weten alleen deze belangrijkste kennisdragers niet te vinden. Ze zijn onvoldoende verbonden met de eigen organisatie. Goedbedoelde plannen blijven hangen in jarenlang zorgvuldig gecultiveerde procedures en handleidingen. Wil je weten wat er speelt in je organisatie? Ga met je collega’s in gesprek!

2. Durf te handelen op basis van verhalen, ervaringen en gevoelens
Leiders waarderen de objectieve analyse van een buitenstaander omdat zij op basis hiervan rationeel kunnen handelen. Zij zijn zich vaak niet of nauwelijks bewust van de werkelijke realiteit in organisaties naast de stroom managementinformatie. Voor leiders is het van belang om de verhalen die er leven en de manier waarop de historie verteld wordt recht te doen, omdat zij een waarde hebben zonder dat deze te kwantificeren is. Deze – minder makkelijk in een grafiek te vervatten – informatie levert veel meer input op voor je strategie.

3. Ga op zoek naar je eigen rol
In plaats van ‘objectieve analyses’ pleiten wij voor selfies; een foto waar jij als bestuurder of manager zelf op staat. Zo leer je hoe medewerkers en klanten naar jou kijken en welke effecten eerdere maatregelen gehad hebben. Op het moment dat je als bestuurder hoort wat jouw rol in het geheel is, dán handel je pas effectief! Sterker nog, als je dit ziet en hier met mensen over spreekt, handel je al effectiever.

Pleiten voor selfies

Wij begrijpen dat de gemiddelde leider dit ook al lang weet. Wij zien echter zeer weinig leiders dit actief uitvoeren. Wij reiken uit naar die leider die iets voelt kriebelen in zijn buik, niet in zijn voorhoofd. Neem jezelf iets voor. Morgen met je smartphone naar de vloer. Ga het gesprek aan. Stel open vragen. Leer te luisteren.

* Een klein deel van de rapporten is verplicht in het kader van fusies en overnames, of goed uitlegbaar als extra zorgvuldigheid in het kader van strategische reorganisatie of faillissement-zaken.

Een artikel van Imre Tijsse Klasen en Heiko van Eldijk, beiden werkzaam bij House of Performance.