Consulting Exit interview: Erik-Jan Quik, van OC&C naar Bol.com

03 januari 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

In juni 2011 maakte Erik-Jan Quik de overstap van OC&C Strategy Consultants naar Bol.com, waar hij aan de slag ging binnen Corporate Development. Inmiddels is Quik werkzaam als Director Retail Services. Top of Minds – het executive search bureau dat Erik-Jan begeleidde bij zijn overstap en partner van Consultancy.nl – ging met hem in gesprek over zijn Consulting Exit en zijn leven na consultancy.

Hoe verliep je exit uit consulting?
Ik was aan consulting verslingerd geraakt door een stage die ik tijdens m’n studie bij OC&C Strategy Consultants had gedaan. Tegelijkertijd wist ik wel dat het voor mij geen keuze voor het leven was en dat ik ook buiten consulting eva­ring op wilde doen. Daarom ben ik me op tijd [na vier jaar, redactie] gaan oriënteren op m’n exit. Private equity was daarbij m’n initiële focus. Gezien mijn ambitie om op termijn door te groeien naar een lijnfunctie leek me dat toch niet de beste keuze. De afstand tot de portfo­liobedrijven is bij veel partijen relatief groot.

Maar Corporate Developer is geen lijnfunctie.
Nee, klopt, niet direct. Het is voor mij (en bol.com) een opstap naar een volgende functie. Ik deel een kamer met Daniel Ropers [CEO bol.com en ex-McKin­sey & Company, red.], hij is mijn directe leidinggevende. Dat toont aan hoe nauw de samenwerking met directie en management is. De invulling van deze functie biedt veel inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en interessante vervolgstappen binnen bol.com. Vanaf het begin hebben we ook helder afgesproken dat dit een tussenstap zou zijn. Hierna wil ik verder in een commerciële functie met de verantwoordelijkheid voor een klein team.

Gaat de overstap naar de lijn lukken?
Ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Er zijn volop kan­sen en we hebben er goede afspraken over gemaakt. Dat is ook belangrijk: je moet duidelijk zijn en het op tijd met elkaar in gang zetten. Ik ben nu ruim een jaar binnen en de komende maanden zullen we gaan kijken welke volgende rol goed is voor mijn ontwikkeling - en natuurlijk voor het bedrijf. Een rol binnen de commer­ciële afdelingen (Buying & Merchandising of Business Development) ligt voor de hand.

Wat behelst je functie?
Grofweg drie dingen. Als eerste help ik Daniel bij de communicatie naar de aandeelhouders. De recente overname door Ahold heeft flink wat werk opgeleverd. Daarvoor hebben we met onze vorige aandeelhouders [NPM en Cyrte] ook regelmatig strategische discussies gevoerd, waarbij mijn consulting achtergrond meteen heel veel waarde toevoegde in het voorbereidende werk. De tweede activiteit zijn de meer extern gerichte projecten (inhoudelijke ‘deep-dives’). Bijvoorbeeld het in kaart brengen van de strategische impact van de voorziene komst van Amazon naar Nederland. Tot slot interne projecten. 

Hoe is het om voor Daniel te werken?
Uitdagend en inspirerend. Hij is natuurlijk een druk bezet man, inhoudelijk heel sterk en geeft veel vrij­heid. Dat vraagt om scherpte, productiviteit en zelf­standigheid aan mijn kant. Door onze korte afstand is het goed mogelijk om voldoende afstemming te verkrijgen. En je kunt een hoop bespreken als je even samen een sigaret gaat roken. Het is heel inspirerend om met hem te werken. Je leert veel, wordt uitge­daagd en krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Vergeet overigens niet dat hij niet mijn enige klant is. Ook met de andere directieleden en managers werk ik veel samen.

Welk verschil merk je met vroe­ger?
Je doet veel meer zelf en je moet sneller en vaker schakelen tussen details en strategisch niveau. Ten eerste omdat je werk solistischer is: je maakt steeds deel uit van verschillende project teams. Het is in die zin minder hecht dan wat je in consulting meemaakt. Daarnaast heb je ook niet meer de beschikking over junior consultants in je team. Analyses moet je regel­matig zelf doen, daar is veel minder tijd voor. Je moet dus nog meer focus aanbrengen.