Rob Kerstens versterkt ABDTOPConsult als Consultant

30 augustus 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd

ABDTOPConsult, de interne adviestak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft zich versterkt met Rob Kerstens. De nieuwe Consultant is sinds 2010 directeur-generaal dienst uitvoering onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Rob Kerstens is een professional met meer dan vijftien jaar ervaring binnen het publieke domein. In zijn vroege loopbaan was Kerstens zo’n twee jaar actief als plaatsvervangend secretaris-generaal binnen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het departement waar hij in 2000 werd benoemd tot directeur-generaal Primair en Voortgezet onderwijs, een rol die hij zo’n acht jaar zou vervullen.

Vanaf 2007 was Kerstens verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de fusie tussen de uitvoeringsorganisaties IB-Groep en CFI, in het huidige Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Sinds 2010 is hij bij het ministerie van OCW directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs. Alvorens Kerstens zijn loopbaan startte binnen de overheid studeerde hij Economie aan de Universiteit van Amsterdam en hij behaalde hij een Master in Information Resource Management and Project administration in the public sector aan Syracuse University, VS.

Rob Kerstens versterkt ABDTOPConsult als Consultant

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst besloten Rob Kerstens voor te dragen als Consultant binnen ABDTOPConsult, de consultancypraktijk die binnen de Rijksoverheid op het hoogste niveau voorziet in de behoefte aan strategisch advies en interim-management. ABD TOP Consultants zijn lid van de topmanagementgroep (TMG) van de Algemene Bestuursdienst en rijksbreed inzetbaar voor interim-opdrachten, projecten en advisering bij complexe en (politiek)gevoelige zaken.

ABDTOPConsult werd opgericht in 2010 met als doel kennis beter te benutten en te delen en om externe inhuur te beperken. Alle departementen kunnen gebruik maken van de diensten van het team. De opdrachtgevers zijn de politieke of ambtelijke leiding van de ministeries. Met de komst van Kerstens zal ABDTOPConsult bestaan uit een team van circa tien ervaren topambtenaren – de benoeming van Kerstens zal formeel ingaan op 1 januari 2017.

ABDTOPConsult wordt geleid door directeur Geert van Maanen, voormalig secretaris-generaal bij onder meer het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.