House of Performance

Wie zijn wij?

Wij zorgen dat mensen, teams en organisaties kunnen excelleren en realiseren voor hen meer impact met minder inzet. Dat doen we onder andere voor de top tien in de finance-, zorg- en overheidssector. Zowel nationaal als internationaal. Door te adviseren en te ondersteunen waar dat kan en te confronteren waar het moet. Door slim gebruik van data en technologie. En altijd door te draaien aan de knoppen van proces, besturing, gedrag en leiderschap binnen een organisatie.

Waar kunnen we je bij helpen?

Wij helpen jou bij het wendbaarder maken van je organisatie, zodat je sneller op verandering kunt inspelen. Bij de optimalisatie van je processen, zodat je efficiënter kunt werken en tijd en kosten bespaart. Bij het ontsluiten van relevante data uit je organisatie, zodat je beter onderbouwde besluiten kunt nemen. En bij het vinden van de juiste balans tussen ethisch handelen en resultaten behalen, zodat jouw organisatie zich geen Libor-schandaal op de hals haalt.  

Hoe werken we graag met je samen?

Wij zijn een waardengedreven organisatie. Op basis van onze kernwaarden authenticiteit, intensiteit en reciprociteit handelen wij en toetsen we al onze besluiten. Authenticiteit betekent dat we vinden dat iedereen op zijn of haar eigen manier aan de organisatie en het resultaat mag bijdragen. Vanuit intensiteit, dus met energie, enthousiasme en een ijzersterke discipline. En met reciprociteit. Dus, door anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden.

House of Performance | Nieuws