Wat doen consultants?

Werken in de consultancy wordt doorgaans als uitdagend, divers en beschouwd. Dit verklaart waarschijnlijk waarom de branche structureel behoort tot één van de meest populaire sectoren om in te werken, zowel onder junior- als meer ervaren professionals. Maar alvorens de adviesmarkt te betreden is het voor aspirant-consultants cruciaal om te begrijpen hoe het dagelijks leven van een consultant eruit ziet.

Wat doet een consultant nu eigenlijk? De activiteiten van een organisatieadviseur bestaat doorgaans uit twee hoofdomeinen: werkzaamheden voor klanten (projecten) en activiteiten ter ondersteuning van de interne bedrijfsvoering van adviesbureaus.

Klantgerelateerde activiteiten
Er zijn grofweg twee soorten consultancyprojecten – een adviesproject (bijv. strategie ontwikkeling, corporate finance, HR ontwerp) of een implementatieproject (bijv. strategie executie, het uitrollen van nieuwe bedrijfsprocessen, ERP implementatie). Adviesprojecten duren doorgaans van een paar weken tot een aantal maanden, terwijl grote implementatieprojecten zoals een wereldwijde uitrol van een nieuwe organisatiestructuur en bijbehorende processen en systemen gemakkelijk een aantal jaren in beslag kunnen nemen.

Een adviesproject bestaat meestal uit een aantal standaardfases, ongeacht de functionele aard van het probleem of de industrie waarin het zich afspeelt. De eerste fase is de Voorbereidingsfase, waarin project woorden voorbereid. Dit heeft betrekking op afspraken met klanten, personeelsbezetting, budgettering, planning, het structureren van een project en governance. Deze fase wordt in de meeste gevallen geleid door een ervaren adviseur, zoals een Senior Manager, Director of Partner.

De Probleemdefinitiefase volgt hierop. In deze fase analyseert het projectteam het probleem van de klant en op basis daarvan worden de vereisten ('requirements') oogesteld voor de Dataverzamelfase. Het blootleggen van het echte probleem (de oorzaak) is in praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak vereist het bureauonderzoek, interviews en gedegen analyse om dit naar boven te krijgen. De benodigde informatie wordt verkregen door bijvoorbeeld een enquête, benchmark of interviews.

Hierna volgt de Analysefase. De gegevens worden geanalyseerd, hypotheses die aan het begin van het project zijn opgesteld worden getoetst en teruggekoppeld aan de klant. Vervolgens worden opties en oplossingen ontwikkeld, welke aan de basis staan van de definitieve aanbeveling. Vaak wordt een eindpresentatie gegeven om de betrokkenen te informeren.

Interne activiteiten
Naast klant-gerelateerd werk wordt van consultants verwacht dat zij bijdragen aan interne doelen, welke variëren van het volgen van een training tot het verrichten van onderzoek voor externe publicatie of het bijdragen aan de organisatie van een evenement. Doorgaans, wanneer consultants opklimmen in de ladder, verschuiven hun activiteiten van klantdienstverlening naar bijvoorbeeld intern management (strategieontwikkeling, service line taken), sales (offertes, accountmanagement) en projectmanagement (projectwerkzaamheden, coaching, Quality Assurance).

In het geval dat een consultant tussen twee projecten inzit of dat er geen project beschikbaar is (bekend as 'on the bench') wordt van de consultant verwacht dat hij of zij zich volledig focust op interne taken.