Online assessments

Naast assessments tijdens een interviewgesprek maken consultancybureaus regelmatig gebruik van online assessments of online tests als onderdeel van het sollicitatieproces. Anders dan de fysieke tests varianten worden online assessments via internet gemaakt, en deze kunnen dus vanuit huis gemaakt worden.

Wat zijn online tests?
Online assessments of online tests vormen vaak een onderdeel aan het begin van het sollicitatieproces bij consultancybureaus, na de start van het proces met het aanleveren van het CV en de begeleidende motivatiebrief. Als een sollicitant geselecteerd wordt voor de volgende sollicitatieronde kan hij of zij worden uitgenodigd om een aantal testen af te leggen in een online testomgeving. De online tests zijn er nadrukkelijk voor bedoeld om te beoordelen of de kandidaten geschikt zijn voor de functie waar zij naar solliciteren, waarbij zowel harde aspecten (cognitieve capaciteiten, IQ) als zachte aspecten (persoonlijkheid, communicatievermogen) kunnen worden beoordeeld.

De online tests zijn vaak voorzien van een tijdlimiet en mogen vaak slechts eenmaal worden geprobeerd. Ook is het vaak zo dat de antwoorden niet halverwege kunnen worden opgeslagen, om de test later te voltooien. Het is daarom van groot belang om voldoende tijd te reserveren voor het maken van de tests, en ervoor te zorgen dat deze ongestoord kunnen worden afgelegd. Op internet zijn veel websites te vinden waar de online tests waar consultancybureaus om vragen te oefenen. Dit valt zeker aan te raden, aangezien deze oefeningen een beter beeld kunnen verschaffen van het soort vragen dat gesteld kan worden in de tests, de tijd die ervoor gegeven wordt, en van goede manieren om de testvragen te beantwoorden.

Soorten tests
Er is een groot aantal verschillende soorten online tests, en welke soorten en hoeveel er worden gebruikt tijdens een sollicitatie verschilt per consultancybureau. Sommige consultancybureaus geven op hun website aan wat voor tests sollicitanten kunnen verwachten, en in welke fase van het proces deze worden afgenomen, maar bij andere bureaus is het minder duidelijk. Om een idee te krijgen van de soorten tests die worden toegepast, hieronder een overzicht van veelgebruikte ook minder veelgebruikte assessments.

Persoonlijkheidstest
Veel adviesbureaus maken gebruik van tests die inzicht geven in de persoonlijkheid van een sollicitant. Aan de hand van vragen en stellingen wordt vastgesteld hoe hoog sollicitanten scoren op bepaalde persoonlijkheidskenmerken en –karakteristieken. Voor de bureaus is dit een belangrijke manier om te kijken of een kandidaat goed bij hun bedrijf past qua gedrag en persoonlijke karaktertrekken, maar ook of je beschikt over belangrijke competenties, zoals leiderschapsvermogen, kunnen presteren onder druk en flexibiliteit. Ook de factoren extraversie, zorgvuldigheid en openheid spelen vaak een belangrijke rol in dergelijke tests. In theorie zijn er geen foute antwoorden op een persoonlijkheidstest, maar consultancybureaus zijn op zoek naar kandidaten met een bepaalde persoonlijkheid en kunnen sollicitanten afwijzen wanneer de uitkomsten te veel afwijken van het door hen gewenste profiel.

Verbaal redeneren
Een andere soort tests die worden toegepast tijdens sollicitatieprocessen zijn tests die het verbaal redeneringsvermogen van kandidaten beoordelen, oftewel begrijpend lezen. In deze assessments wordt gekeken of de kandidaat in staat is om geschreven informatie te begrijpen en daar logische conclusies uit te trekken, een belangrijke capaciteit voor consultants. Vaak bestaan deze tests uit stukken geschreven tekst, variërend van een alinea van een paar zinnen tot een passage, gevolgd door een stelling over voorgaande tekst. Kandidaten moeten dan aangeven of de stelling waar of niet waar is, of dat de juistheid van de stelling niet is op te maken uit de tekst zonder aanvullende informatie.

Numeriek redeneren
Ten opzichte van verbaal redeneren-tests gaat het bij deze soort tests om het numeriek redeneringsvermogen van de sollicitant. Het gaat hierbij meer om de logische redenering en het vermogen om met data om te gaan, dan om het toepassen van aangeleerde wiskundige kennis. Dit wordt gedaan aan de hand van cijferreeksen, en andere gebruikelijke numerieke onderdelen van een IQ-test, maar ook uitgebreidere tests waar tabellen en grafieken worden gepresenteerd aan de hand waarvan vragen moeten worden beantwoord.

Andere tests
Naast de bovenstaande drie tests die vaak worden toegepast door consultancybureaus zijn er nog tal van andere tests beschikbaar, die consultancybureaus naar eigen inzicht kunnen toepassen in hun assessments. Dit kunnen onderdelen van IQ-testen zijn, zoals figuurreeksen, abstracte redeneringstests, ruimtelijk inzicht tests, matrixredeneringen, enzovoort.