Online solliciteren

Je ambieert een loopbaan binnen consultancy en hebt inmiddels een adviesbureau gevonden waar je graag wil solliciteren. Waar het bij kleinere bureaus veelal volstaat je CV en motivatiebrief per mail te sturen, zo kiezen grotere kantoren steeds vaker voor een online sollicitatieprocedure / online sollicitatieformulier. Hieronder gaat Consultancy.nl kort in op deze specifieke sollicitatiemethode en behandelt enkele aandachtspunten waarop professionals die online naar een consultancyvacature solliciteren dienen te letten.

Een sollicitatietraject kan per adviesbureau enorm verschillen. Veel (grotere) bureaus houden er vaak intensieve sollicitatie- en selectieprocedures op na, waarbij potentiële kandidaten onderworpen worden aan meerdere interviews, online assesmentrondes, consulting cases, persoonlijkheidstests, of assessment interviews etc. Bij andere (veelal kleinere) bureaus volstaat vaak het sturen van het CV en een motivatiebrief per email, waarna je – mits de interesse van de recruiter voldoende is gewekt en je voor een gesprek bent uitgenodigd – soms al na een enkel sollicitatiegesprek kan worden aangenomen.

In dit artikel wordt ingegaan op de toenemende trend waarin bureaus steeds vaker ervoor kiezen om kandidaten online te laten solliciteren, door middel van een online sollicitatieformulier dat door de sollicitant ingevuld dient te worden.. Bij de meeste bureaus moet de kandidaat bij een online sollicitatie diverse vragen beantwoorden op een online formulier en vervolgens zijn CV uploaden, bij anderen moeten juist afzonderlijke gegevens uit het CV worden ingevuld in aparte velden, waarna de motivatiebrief alsnog geüpload kan worden. En soms hoeft er niks geüpload te worden, en moet alleen een formulier ingevuld worden. Adviesbureaus hebben door deze manier van solliciteren meer invloed op welke elementen ze ingevuld willen zien en op de structuur waarop informatie wordt aangeleverd.

Bij het invullen van een online formulier zul je in de regel vragen krijgen ten aanzien van je motivatie voor je sollicitatie bij het bureau en tevens met betrekking tot de ervaring en vaardigheden die je in je CV (en brief) hebt geschetst. Deels zullen dit vragen zijn waarop je in je motivatiebrief al duidelijk ingaat en die je redelijk makkelijk kunt beantwoorden. Soms echter is de vraagstelling specifieker, waardoor je jouw ervaring, eigenschappen en motivatie voor het bureau aan de hand van de gestelde vragen relevant zult moeten maken. Hieronder worden enkele veel voorkomende vragen weergegeven:

  • Waarom wil je voor ons werken?
  • Wat houdt consulting volgens jou in? Wat maakt volgens jou een goede consultant?
  • Kun je een voorbeeld geven hoe jij in het verleden leiderschap hebt getoond of je overtuigingskracht hebt gebruikt?
  • Wat zijn je sterke en zwakke punten?
  • Kun je een prestatie noemen waarop je trots bent?
  • Kun je een voorbeeld noemen waarin je jouw probleemoplossend vermogen hebt gebruikt?
  • Kun je enkele lessen noemen die je uit eerdere banen/verantwoordelijkheden hebt getrokken?
  • Over welke extra vaardigheden (bijv. talenkennis of computerskills) beschik jij?

Sommige van bovenstaande vragen zul je vaak in meer of mindere mate al in je motivatie brief uiteen hebben gezet, maar aangezien je deze vragen vaak ook afzonderlijk dient te beantwoorden, is het belangrijk dat je voldoende tijd neemt om goed na te denken hoe je ieder antwoord specifiek kunt toespitsen op het adviesbureau, in plaats van dat deze in een brief verhalend zijn verwerkt. Feit blijft dat voor iedere vraag een recruiter duidelijk wil zien dat jij je kunt verplaatsen in het bureau en dat uit jouw antwoord duidelijk naar voren moet komen wat de toegevoegde waarde van jouw ervaring, vaardigheden en motivatie is voor het bedrijf.

Tenslotte, een succesvolle (online) sollicitatie valt of staat bij een grondige voorbereiding. Het is belangrijk dat je – voorafgaande aan het starten van het invullen van een online sollicitatieformulier – in alle mogelijk beschikbare bronnen duikt (bijv. internet, wervingsmateriaal van bureaus, publicaties in carrièremagazines, website van een adviesbureau, mediaplatforms over de consultancybranche, etc.). Alleen zo kom je voldoende te weten over een adviesbureau (zijn klanten, projecten, actualiteiten, uitdagingen etc.) en de functie (gevraagde eigenschappen en ervaring, verantwoordelijkheden, focusgebieden, ect.).

Neem bij het invullen altijd ruim voldoende tijd neemt om er voor te zorgen dat je iedere vraag zorgvuldig, met voldoende detail kunt beantwoorden. Zodra je alles hebt ingevuld, zul je net als bij een motivatiebrief extra checks moeten doorvoeren, onder meer op spelling en grammatica. Laat desnoods iemand anders er nog een keer doorheen lezen voor een objectieve kijk. Controleer ook of – als je documenten moet uploaden – dat je 100% de juiste stuurt. Ook is het handig om een kopie van jouw antwoorden op de vragen te beantwoorden, zodat je deze later nog terug kunt lezen, of voor een andere sollicitatie kunt gebruiken.