Leaseregeling

Veel consultants rijden in een leaseauto van de zaak. Omdat veel van hun werk op locatie bij klanten plaatsvindt zijn consultants vaak onderweg, van huis naar kantoor, van kantoor naar klanten, van klant naar klant, of soms van de ene vestiging naar de andere locatie van eenzelfde klant. In de meeste gevallen wordt voor consultants van alle rangen een leaseauto beschikbaar gesteld, van junior adviseurs tot en met managers en partners.

Volgens een onderzoek van Consultancy.nl onder 700 consultants, uitgevoerd in samenwerking met Berenschot, heeft 78% van de consultants werkzaam in de top van de Nederlandse adviesbranche beschikking over een leaseauto. Leaseregelingen zijn vooral gemeengoed bij de grotere bureaus – zo heeft ~90% van de consultants in dienst bij grote zakelijke dienstverleners een leaseauto, terwijl dit percentage bij boutique consultancykantoren gemiddeld rond de 66% ligt.

Leaseauto
Net als in andere sectoren krijgen ook in de adviesbranche professionals van een hogere rang niet alleen een hoger salaris met een hogere bonus, maar ook een hoger leasebudget toegekend. Consultancybureaus werken over het algemeen met een normleasebudget per rang. Het budget bepaalt voor welk bedrag een auto geleased kan worden en biedt daarnaast ruimte voor eventuele accessoires die consultants willen bijbestellen. In sommige gevallen is het niet toegestaan om het budget te overschrijden, in andere gevallen kunnen adviseurs zelf bijleggen wanneer het budget wordt overschreden. Ook hebben diverse consultancybureaus een eigen bijdrage voor leaserijden, wat betekent dat consultants zelf een bepaald percentage van het leasebudget moeten betalen.

Hoe hoog het leasebudget is en hoe groot het aandeel consultants is met een leaseauto verschilt aanzienlijk per rang. Zo heeft gemiddeld 86% van de Senior Managers een leaseauto ter beschikking, ten opzichte van 77% van de Junior Consultants en 63% van de Partners. Directors en Principals rijden gemiddeld het vaakst in een auto die duurder is dan hun budget toelaat, met 70% die binnen zijn of haar budget blijft. Zoals te verwachten ligt de gemiddelde waarde van de leaseauto’s van consultants in lagere rangen ook aanzienlijk lager dan die van hogere rangen.

Favoriete leaseauto’s
Volkswagen is het meest populaire leaseautomerk onder consultants – met een marktaandeel van 25%. Hierbij is het belangrijk om te bedenken dat consultancybureaus vaak de keuze maken voor het automerk en type waarin hun consultants rijden, zeker als zij een centrale afdeling hebben voor wagenparkbeheer. Vaak hebben deze bureaus een leasecatalogus opgesteld waarin een beperkt aantal modellen wordt aangeboden om uit te kiezen, waarbij het lang niet bij ieder bureau is toegestaan om hiervan af te wijken. Als dit wel is toegestaan moet vaak een aanvraag voor uitzondering worden ingediend, waarbij er regelmatig sprake is van een extra eigen bijdrage. Na Volkswagen zijn Audi en Renault het populairst onder consultants, gevolgd door Volvo en BMW. Tussen mannen en vrouwen is de top 5 redelijk gelijk – het belangrijkste verschil is dat vrouwen vaker in een Volkswagen rijden, en mannen in verhouding vaker een Audi prefereren.

Naarmate het leasebudget groter wordt verandert de voorkeur in automerk. Terwijl bijna een derde van de junior en medior consultants in een Volkswagen rijden, wordt vanaf het Manager-niveau steeds vaker gekozen voor een Audi. Onder Director / Principals geniet Renault een aardig marktaandeel van 21%, en zo’n 20% van de Partners rijdt in een Volvo. Naast BMW bestaat de top 10 populairste leaseautomerken verder uit Skoda, Peugeot, Seat, Ford en Toyota.

Duurzaamheid
In de afgelopen jaren is duurzaamheid een steeds grotere rol gaan spelen in de mobiliteitsstrategieën van consultancybureaus. Dit leidt tot twee grote trends. Ten eerste worden adviseurs steeds vaker gestimuleerd om met het openbaar vervoer te reizen, omdat dit beter is voor het milieu. Inmiddels beschikt 51% van alle consultants in Nederland over een OV-kaart. Vooral bij de Big Four ligt dit percentage hoog – 92% heeft een OV-kaart, ten opzichte van slechts 12% bij strategie consultancybureaus. De OV-kaarten zijn echter niet alleen weggelegd voor consultants zonder leaseauto – de onderzoeksresultaten tonen aan dat van de 78% consultants die een leaseauto heeft, 55% ook in het bezit is van een OV-kaart. Door hen in beide reisopties te voorzien en vergoeden, kunnen adviseurs zelf bepalen welke methode hen het best past. Bijkomend voordeel is dat reizen met de trein kan zorgen voor een hogere productiviteit, omdat in tegenstelling tot reizen met de auto consultants in de trein gewoon door kunnen werken. Een aantal business cases van consultancybureaus toont aan dat dit effect aanzienlijk kan zijn, doordat met de extra werktijd tijdens het reizen de mobiliteitsregeling terugverdiend wordt.

De verschuiving naar meer flexibele mobiliteit is daarnaast ook een gevolg van de opkomst van Het Nieuwe Werken (HNW), een manier van werken die uiterst geschikt is voor de consultancybranche. Veel locaties waar rustig gewerkt kan worden bevinden zich in de buurt van treinstations.

De tweede belangrijke trend is die van duurzaamheid in het wagenpark zelf. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn consultancybureaus druk bezig met het verduurzamen en groener maken van hun wagenpark. Een aantal bureaus heeft de afgelopen jaren meer groene auto’s aan hun catalogus toegevoegd, om zo de CO2 voetafdruk van de bedrijfsvoering te drukken. In veel gevallen levert deze verduurzaming ook voor consultants een voordel op in de vorm van een lagere bijtelling.