Consultancy traineeships

Voor veel (bijna) afgestudeerden die een loopbaan in consultancy ambiëren kan het kiezen voor een specifiek bedrijfssegment of vakgebied een lastige keuze vormen. Sommige young professionals willen zich dan ook nog niet vastleggen op een bepaalde richting of willen zich breed ontwikkelen in hun eerste jaren als beginnend adviseur. Vooral voor deze groep kan een traineeshipprogramma uitkomst bieden. Door in verschillende functies en projecten te werken – in combinatie met een gestructureerd opleidingsprogramma, kunnen zij zich door middel van een traineeship ontwikkelen tot een allround consultancyprofessional.

Traineeships kennen geen eenduidige definitie, aangezien iedere organisatie een andere invulling geeft aan het fenomeen. In de kern komt het erop neer dat (young) professionals een traject volgen waarin zij enerzijds worden opgeleid door en tegelijkertijd werken voor een organisatie. Op die manier doen trainees – meestal gedurende een periode van circa een tot drie jaar – ‘brede ervaring’ op in verschillende vakgebieden of functies, of werken bijvoorbeeld voor verschillende opdrachtgevers. Na het volgen van een traineeship stromen professionals (idealiter) dan vaak gericht door naar een voor hen meest geschikte afdeling en functie binnen het bedrijf.

In het bedrijfsleven zijn traineeships de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Uit onderzoek blijkt dat zo’n driekwart van studenten positief staat tegenover het volgen van een traineeship na het afstuderen. Daarbij vormen vooral de inhoud van de opdrachten, training & opleiding en de positie na het traineeship op de arbeidsmarkt de belangrijkste overwegingen om een traineeship te volgen. Ook scoren opdrachtbegeleiding en de hoge mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid die traineeships bieden hoog onder de young professionals.

Een van de bekendste vormen van traineeships in het bedrijfsleven is het management traineeship, waarbij hoog opgeleide professionals binnen een organisatie worden klaargestoomd voor manager posities na afronding van het traject. Daarnaast bieden bedrijven tal van specialistische traineeships aan voor bijvoorbeeld een bepaald vakgebied (bijvoorbeeld Finance, HR of IT).

Traineeship in consultancy
Ook adviesbureaus bieden met regelmaat traineeships aan aan jonge talenten, waarin young professionals zich uiteindelijk ontwikkelen tot allround management consultants, functionele experts (ten aanzien van een bepaald vakgebied) of tot managers. Consultancy traineeships zijn er in alle soorten en maten en kunnen bijvoorbeeld variëren ten aanzien van de duur het traject (meestal 1 tot 2 jaar, maar ook langer), het aantal projecten en functies waarin een trainee actief is of de mate van professionele ontwikkeling en begeleiding (van ervaren adviseurs) die een trainee krijgt.

Inhoudelijk kan een traineeship per adviesbureau behoorlijk verschillen, maar over het algemeen krijgen trainees vanaf het begin een grote mate van verantwoordelijkheid in de klantopdrachten (client engagements) waarbij zij betrokken zijn. Consultancytrainees ervaren al snel uit eigen hand waar consultants in de praktijk tegenaanlopen en hoe zij complexe vraagstukken van klanten in uiteenlopende sectoren te lijf gaan. Typische rollen voor een trainee bij een klantopdracht en binnen een projectteam zijn bijvoorbeeld die van (junior) projectmanager of business analyst.

Vooral voor net afgestudeerde young professionals die zich nog niet willen vastleggen op een bepaalde richting en die zich breed willen ontwikkelen in hun eerste jaren kan een traineeship bij een consultancybureau een uitkomst bieden. De verscheidenheid aan opdrachten, functies, verantwoordelijkheden en ervaringen die zij in een traineeshipprogramma opdoen geeft de trainees over het algemeen een goed beeld van een adviesbureau, maar ook in hun eigen capaciteiten. Daardoor hebben ze na afronding van het traineeship bovendien vaak een beter beeld van de richting die ze willen inslaan. Ook bij adviesbureaus geldt dat trainees na het doorlopen van het traineeship aan de slag kunnen bij het bureau in een nieuwe rol als adviseur of (project)manager.

Geïnteresseerd geraakt om de traineeshipmogelijkheden bij adviesbureaus verder te onderzoeken? Zie de pagina Traineeships voor een overzicht van actuele vacatures.